Luftstridsskolan i Uppsala söker Planeringsofficer (OR6/7 alt OF1)

Om tjänsten

LUFTSTRIDSSKOLAN i Uppsala söker Planeringsofficer (OR6/7 alt OF1) till 5.e Basenheten

Beskrivning av enheten

5.BasE är en enhet vid Luftstridsskolan som består av:

Enhetsledning, två kompanier och en fristående säkmarkpluton.

Enheten ansvarar bl.a. för drift av Uppsala flygplats och grundutbildning av soldater.

Basenheten är placerad vid Uppsala Garnison och lyder direkt under chefen Luftstridskolan och ingår i krigsförbandet 16.Flygflottiljen.

Enhetsledningen består av 10 st medarbetare som ansvarar för egna uppgifter/arbeten/projekt kopplat mot LSS flottiljstab och 16.Flygflottiljen, samtidigt som enhetsledningen stödjer sina ingående underenheter inom ett antal olika områden.

Dina arbetsuppgifter kommer att vara varierande och består av såväl administrativt som praktiskt arbete, på garnisonen samt i fält. Enheten samverkar dagligen med andra aktörer, såväl inom Luftstridsskolan och Uppsala garnison, men även med andra aktörer inom Försvarsmakten och det civila samhället.

På din blivande arbetsplats finns goda möjligheter till att bibehålla fysiskt stridsvärde, något som vi ser som en viktig del i ditt arbete.

Arbetsuppgifter

Som planeringsbefäl på 5.BasE/ Enhetsledningen är dina arbetsuppgifter främst att utarbeta och samordna planeringsdirektiv gällande insatsplanering, bland annat genom att:

· Stödja C 5.BasE i planeringsprocessen

· Utarbeta order och direktiv på uppdrag av C 5.BasE

· Leda enhetens stridsplansarbete

· Delta i/leda förbandets grundplan-, aktivering-, och mobiliseringsarbete

· Delta i/leda förbandets krishaneringsarbete

· Stödja arbetet med utvecklingen av förbandets krigsförbandsutvecklingsplan

· Delta i/leda arbetsgrupper syftande till att ta fram beslutsunderlag för C LSS

· Rapportera inkommande/utgående ärenden av skiftande karaktär.

Kvalifikationer

· Erfarenhet från att leda arbetsgrupper

· Officer OR 6/7alt OF 1/2

· Erfarenhet av planeringsarbete

· Kan arbeta självständigt och under tidspress

· God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift

· B-körkort

Önskvärda kvalifikationer

· Tidigare tjänstgjort i liknade stabsbefattning nationellt och internationellt

· Erfarenhet av planering

· God kännedom om Flygvapnet och i synnerhet flygbas

· FM olika kryptosystem

· Förarbevis: Minibuss, L-ptgb, T-ptgb

Personliga egenskaper

Tjänsten som Planeringsbefäl på 5.BasE ställer  krav på stort eget ansvar och initiativkraft. 

Du är resultatinriktad, ansvarstagande och noggrann. Som person är du driftig och har hög arbetsförmåga. Du fungerar väl i grupp och är bra på att bygga förtroendefulla relationer men har också god förmåga till självständigt arbete inom eget ansvarsområde.

Du är inte främmande för att under perioder arbeta under hård arbetsbelastning men har samtidigt förståelse att ibland måste planering och verksamhet struktureras om på grund av yttre omständigheter som man inte kan påverka.

Du kan snabbt se sammanhang i helheterna men också urskilja detaljer för att kunna sätta dessa i ett större perspektiv. 

Du är en bra representant för Försvarsmakten och Flygvapnet samt ett föredöme både som person och ledare/officer.

Att snabbt förstå, kunna se och vara intresserad av sammanhangen mellan verksamhet och resurser är en förutsättning för att ta sig an befattningen och dess uppgifter på bästa sätt.

Du bygger ditt ledarskap och pedagogiska förhållningssätt på Försvarsmaktens värdegrund och det är inte bara något du säger utan även förstår och lever efter.

Vi välkomnar även före detta officerare som tidigare lämnat Försvarsmakten att söka denna befattning. 

Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet för tjänsten.

Verksamhetsort

Uppsala

Tillträde 

Enligt överenskommelse, önskvärt snarast möjligt.

Lön

Vi tillämpar individuell lönesättning.

Upplysningar

Förfrågningar om befattningen kan göras till Stf C 5.BasE, 

Mj Stefan Granberg, 018-19 68 51 alternativt 076-626 02 16

Facklig företrädare 

ORF/S: Gustafson Per, 070-243 60 88

OFR/O Ärna: Oscarson Peter, 018-196 368

SEKO: Larsson Mari-Ann, 070-827 68 53

SACO: Medjed Hedlund Borka, 070-336 37 20

Välkommen med din ansökan senast 2018-05-31.


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Luftstridsskolan är flygvapnets gemensamma kompetenscentrum för utveckling och utbildning.
Vid Luftstridsskolan, LSS finns Utvecklingsenhet Luft som leder utvecklingen av flygstridskrafterna förkrigsförbandens behov. LSS har fyra flygvapengemensamma skolor; Flygskolan, Stridslednings- och luftbevakningsskolan, Flygbefälsskolan, Basbefälsskolan inklusive R 3 utbildning. Luftstridskolan är en flottilj som innehåller krigsförbanden 16:e flygflottiljen med 5. Basenheten samt 161. Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen med uppgifter avseende beredskap och insatser inom flygbas och ledning. Luftstridsskolan har verksamhet på åtta orter spridda över hela landet.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 06 april 2018
  • Plats: Uppsala, Uppsala län, Sverige
  • Förband: Luftstridsskolan (LSS) Uppsala
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Officersutbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2018-05-31

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan