43.flygbaskompaniet och 433. r3-pluton söker chef till räddningstroppen (or 6-7)

Om tjänsten

Rörligt flygbaskompani med placering på Malmen i Linköping
Flygbaskompaniet är dimensionerad för att verka vid alla typer av flygplatser och flygbaser.

Ett rörligt flygbaskompani ska som sammansatt eller med delar kunna verka från flera platser samtidigt där start- och landningsmöjligheter finns för understödda luftfartyg. Det rörliga flygbaskompaniet stödjer flygförband samt upprättar, drifthåller och avvecklar flygplatsen helt eller delvis med stöd av annan aktör. Kompaniet har bland annat till uppgift att lösa följande deluppgifter/funktioner: Logistik, ledning/sambandstjänst, markförsvar, sjukvårdstjänst samt räddning och fältarbete.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
R3-pluton indelas i plutonsledning, räddningstropp, fälthållningstropp samt en materielgrupp.

R3-enheten har tre huvuduppgifter: Rädda, röja och reparera. Det handlar om att rädda liv och utrustning vid olyckor och attacker, röja minor och ammunition och att snabbt reparera flygplatsen efter olyckor eller attacker.

Räddningstroppen ansvarar för så kallad 90-sekundersberedskap. Det innebär att en räddningsinsats ska påbörjas inom 90 sekunder efter larm om att en olycka har inträffat.

Som räddningstroppchef är du är du vid övningar i beredskap en stor del av dygnet, men tid läggs också på att bibehålla och utveckla soldatfärdigheter eller vidareutbildning. Det kan till exempel handla om brandsläckning i stora flygplan, då du tränar soldaterna på att utrymma planet och släcka elden, eller agerande vid trafikolyckor, då du övar dina soldater på att ta loss någon som sitter i kläm.

Miljön är psykiskt tuff då du är i beredskap och väntar länge under hög anspänning. Förutom att ha ett starkt psyke är det också viktigt att du är fysiskt uthållig och bra på att samarbeta.

Du har även möjlighet att vidareutbilda dig inom ammunitionsröjning eller nukleära, biologiska och kemiska ämnen, transport av farligt gods, olycks- och brandförebyggande, riskhantering och säkerhet.

Kvalifikationer
• B-körkort och militärt förarbevis
• Genomförd specialistofficersutbildning eller officersprogram
• Uppfyller Försvarsmaktens fysiska krav

Önskvärda kvalifikationer
• Förarbevis tung lastbil eller körkort klass C
• Tidigare erfarenhet av R3-funktionen

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Övrigt
Anställningsform: Tillsvidare

Arbetsort: Linköping

Individuell lön enligt Försvarsmaktens avtal.

Tillträde efter överenskommelse.

Välkommen med din ansökan senast 2018-04-29. Ansökan ska innehålla minst personligt brev och CV i filformat PDF eller DOC (ej DOCX).

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av:

Kn Johan Evander 013-28 30 00 (växel)

Fackliga representanter:
OFR/O Mats Häggström

OFR/S Urban Ström

SEKO Bo Eriksson

SACO Anneli Helmersson
Samtliga nås på telefonnummer 013-28 30 00 (växel)


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmaktens Helikopterflottilj, Hkpflj, är ett förband med både mark- och sjöoperativ inriktning som kan verka vid insatser i Sverige och internationellt. Helikopterstöd är efterfrågat av många. Till exempel för person-, materiel-, eller sjukvårdstransporter, ledning, spaning eller bevakningsuppdrag. Helikopterflottiljen deltar därför ofta i uppdrag och övningar med andra förband men också som stöd till samhället i olika krissituationer. Huvuddelen av Helikopterflottiljen är placerad i Linköping (Malmen), med två stora enheter i Luleå (Kallax) samt Ronneby (Kallinge). Flottiljen ansvarar även för Hemvärnet i Östergötland.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 09 april 2018
  • Plats: Linköping, Östergötlands län, Sverige
  • Förband: Helikopterflottiljen (Hkpflj) Linköping
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Officersutbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2018-04-29

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan