Stabsassistenter till Krigsförbandsenheten, Skaraborgs regemente, P 4

Om tjänsten

Skaraborgs regemente, P 4, med anor från 1600-talet, är ett av Sveriges största regementen. Regementet rekryterar och utbildar personal till flera krigsförband: Militärregion Väst, 2:a brigadstaben 41.a och 42.a Pansarbataljonerna, 1.Tungtransportkompaniet, 2.Brigadspaningskompaniet, 18 Stridsgruppen på Gotland. Vidare rekryteras och utbildas personal till tre Hemvärnsbataljoner (38:e och 39:e hemvärnsbataljon i Skaraborg och 40:e hemvärnsbataljon i Bohuslän).

Regementsledningen finns i Skövde. Utbildning sker i Skövde, Kvarn och Uddevalla/Skredsvik. Vi har verksamhet från Borås i söder till Älvdalen i norr.

 

Som stabsassistent (GSS/K) på 42.Pansarbataljon ingår du in en grupp om 6 assistenter som arbetar i 42.Pansarbataljons stab tillsammans med 25 yrkesofficerare. När bataljonen är insatt eller på övning tjänstgör du som bekämpningsassistent, underrättelseassistent, logistikassistent. I den fredstida administrationen tjänstgör du i Krigsförbandsenhetens stab med allmänna stabsassistent-uppgifter t.ex kartadministration, kryptohantering, skiftplanering, vårdansvar personbil, hantering TEID-kort, administration av tjänstekort, utbildning av bataljonens personal, biträda på befattningsutbildningar, uppdatera enhetens sidor på FM intranät, personaladministration m.m.

Förbandet kommer vara insatt i Mali mellan november 2018 och november 2019 (Mali09 & Mali10).

Kvälls- och helgtjänstgöring förekommer.
Tjänsten innebär att du är krigsplacerad på 42.Pansarbataljon och måste uppfylla de fysiska krav som det innebär.

KRAV

 • B-körkort och militärt förarbevis.
 • Genomförd GMU/värnplikt med godkända betyg.

MERITERANDE

 • Genomförd assistentutbildning som bekämpningsassistent, logistikassistent eller underrättelseassistent.
 • Administrationstjänst inom HR
 • Kunskaper i PRIO såsom kundvagnar och skiftplanering.
 • Erfarenhet från manöverbataljon 90/122.
 • Kunskap inom förnödenhetsförsörjning, teknisk tjänst samt försvarsmedicin.
 • Kortadministratör B.
 • Ra 180 (SysopT) och PC-dart.
 • Erfarenhet av Vidar.
 • Utbildning i sharepoint.

PERSONLIGA EGENSKAPER

 • Du är serviceinriktad.
 • Du är initiativrik och kan arbeta självständigt.
 • Du ska vara utåtriktad och van att samarbeta.
 • Du måste vara van vid tidvis hög arbetsbelastning.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Tillträde: Snarast enligt överrenskommelse.

Ansökan och urvalsprocessen: Till ansökan bifogas ( i PDF-format) CV med referenser och personligt brev.

Upplysningar om tjänsten Lämnas av krigsförbandsenhetens personalchef Kn Lina Kahlin, 0500-465000

Fackliga representanter:

OFR/O Elina Meyer

OFR/S Bengt Lindlöf

SEKO-F Lola Ahlgren

Samtliga nås via växel på telefonnr 0500-465000.

Sista ansökningsdatum: 2018-05-13, rekrytering sker löpande - tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdatum.

 


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Skaraborgs regemente, P 4, är en arbetsgivare som tar ansvar för sina anställda genom att samarbeta med arbetsgivare och högskolor i vår närhet. Genom Försvarsmaktsråd Skaraborg skapar vi förutsättningar för våra anställda att kunna växla mellan oss och andra arbetsgivare. Regementet utbildar förband inom markstrid med många olika kompetenser där stridsfordon 90 och stridsvagn 122 är tunga inslag. Skaraborgs regemente tränar och utbildar två mekaniserade bataljoner, en för heltidstjänstgöring och en för tidvis tjänstgöring, två stridsvagnskompanier, ett tungt transportkompani samt tre hemvärnsbataljoner. Regementet ansvarar också för andra brigadstaben och staben för Militärregion Väst.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 16 april 2018
 • Plats: Skövde, Västra Götalands län, Sverige
 • Förband: Skaraborgs regemente (P 4) Skövde
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Militär grundutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2018-05-20

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan