Mekaniker med intriktning elektronik/IT

Om tjänsten

Om tjänsten

Reparationsplutonen på Lv 6 ansvarar för avhjälpande underhåll nära förbandets viktigaste enheter, förbandet befinner sig i en mycket spännande tid med införande av flera nya och uppmärksammade system och vi behöver därför stärka vår förmåga att reparera dessa. Vi har därför nu flera lediga befattningar för mekaniker.

Reparationsplutonen är en fullt mobil verkstad. Vi förfogar över lokaler på Lv 6 i Halmstad men när förbandet lämnar regementet följer vi efter. Alla vår utrustning och reservmateriel är då baserad i containrar. Dessa grupperas tillsammans med reparationstält för att bilda en verkstad. Plutonen består av förutom reparationsplatsen (verkstaden) även av en lätt reparationsgrupp och en maskingrupp.

Den lätta reparationsgruppen transporteras i pansarterrängbil och löser enklare reparationer i fält. Maskingruppen har bland annat hjullastare och dumper för fältarbeten.

Bredden på plutonens funktioner erbjuder goda möjligheter till yrkesutveckling inom anställningen.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Du kommer i din grupp arbeta med felsökning, skadeklassning och reparationer inom luftvärnsbataljonen. Du erbjuds systemspecifik utbildning för de system du förväntas arbeta med. Då nya system är på väg in kan en hel del av den utbildningen komma att genomföras utomlands

Förutom att vara mekaniker skall du även vara soldat vilket innebär lösandet av basala soldatuppgifter såsom; posttjänst, försvarsstrid, fältarbeten, fordonstransporter och utlandstjänst.

Du förväntas självständigt kunna lösa många av de problem du stöter på enskilt men behöver samtidigt kunna fungera väl tillsammans med din grupp.

Kvalifikationer

Svensk medborgare
Godkänd säkerhetsprövning
B-körkort
Militär grundutbildning/Värnplikt
Mekanisk eller teknisk utbildning som bedöms vara tillräcklig

Meriterande

Radioamatör
C-körkort
CISCO utbildning
Industriprogrammet med inriktning El eller IT
Annat teknisk gymnasieprogram
Kylteknisk utbildning
Militära förarbevis
Erfarenhet från verkstadsarbete

Personliga egenskaper

Du förväntas leva upp till Försvarsmaktens värdegrund och trivas bra med att jobba nära andra människor i grupp. Du klarar av att lösa uppgifter utan handledning och tar ansvar för att dina uppgifter blir lösta. Du får gärna vara drivande i att utveckla dina och gruppens arbetsmetoder. stor vikt vid personlig lämplighet läggs vid anställning.

För frågor:
Per Carlsson Plutonchef 0766492993 (tjänsten)
Kristoffer Eriksson Personalbefäl 0768764327 (rekryteringsprocessen)


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Luftvärnet uppträder på marken och är en del av armén, men verkar framför allt i luftarenan. Uppgifterna är att övervaka luftrummet och upptäcka hot, samt skydda viktiga objekt och verksamheter mot angrepp från luften. De två luftvärnsbataljoner som ingår i insatsförsvaret utbildas och hålls i beredskap av Luftvärnsregementet. Med hjälp av olika sensorsystem övervakar de luftrummet, och skicka information till robotsystem som har till uppgift att bekämpa mål i luften.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 12 april 2018
  • Plats: Halmstad, Hallands län, Sverige
  • Förband: Luftvärnsregementet (Lv 6) Halmstad
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Militär grundutbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2018-05-12

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan