Skaraborgs regemente söker kvinnliga skyttesoldater till MINUSMA MALI10

MINUSMA står för ”United Nations Multi-dimensional Integrated Stabilization Mission in Mali”.
Den 18 juni 2013 beslutade riksdagen att Sverige skall stödja FN i dess stabiliseringsinsats i Mali (se riksdagens proposition 2012/13:173). Insatsen startade den 1 juli 2013 och är en kapitel VII-insats.
Sverige bemannar ett antal stabsbefattningar med placering i Bamako och Timbuktu.

Om tjänsten

Den 25 april 2013 antog FN:s säkerhetsråd resolution 2100, som med stöd av FN-stadgan kapitel 7 inrättade en FN-ledd insats i Mali. Sedan dec 2014 har svenska försvarsmakten funnits på plats med ett underrättelseförband, ISR Task Force. Förbandet är i huvudsak verksamt i Minusmas sektor väst och förlagt på Camp Nobel utanför Timbuktu, men kan om behov uppstår verka i hela Mali. Det svenska bidraget skall under normala omständigheter uppgå till ca 250 personer på plats, med möjlighet att förstärka med upp till 400 personer.

MINUSMA orderspråk är engelska men många av de tjänstgörande officerarna talar helst franska. Sektorstaben består av ca 50 officerare från ett tiotal olika länder. För närvarande består sektorn av infanteribataljoner från Burkina Faso och Togo, sjukhuskompani från Nigeria, sambandskompani från Bangladesh, ingenjörsenheter från Senegal och Ghana, militärpolispluton från Egypten och en infanteripluton från Liberia. Tillkommande förband är en CIED-enhet från Kambodja, attackhelikoptrar från El Salvador, transporthelikoptrar från Indonesien, underrättelsekompani från Sverige och ett bevakningsförband från Elfenbenskusten. Totalt 3500 soldater när alla är plats.

Befattningsbeskrivning:

Du kommer arbeta som soldat i en spaningsgrupp alternativt i en vakt- och eskortgrupp vid ISR Task Force med basering i Timbuktu. Arbetet innebär att Du tillsammans med Din grupp löser tilldelade uppgifter såsom patrullering, bevakning, eskortering, spaning etc. Befattning inom grupp kan variera beroende på förbandets behov samt Dina kunskaper.

Krav för befattningen:

 • Kvinna
 • Svensk medborgare
 • Genomförd militär grundutbildning (GMU med tillhörande befattningsutbildning alternativt värnplikt)
 • Fyskrav beroende på befattning

Önskvärda meriter:

 • Erfarenhet från markförband med strid eller spaning som huvuduppgift
 • Militärt förarbevis

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

 

Anställningstid m m:

I januari 2019 startar utbildningen och insatsperioden är maj 2019 - december 2019.
Detta är en tidsbegränsad anställning, lön enligt FM avtal, nivå OR1-5. Arbetsort är P 4 Skövde/ Timbuktu.

Till ansökan bifogas (i PDF-format) CV och personligt brev.

Frågor om befattningen besvaras av chefen för spaningskompaniet Ulf Brandt eller personalchefen Andreas Frodlund, båda nås via växeln 0500- 46 50 00.

Fackliga företrädare: Officersförbundet David Lindblom, Försvarsförbundet Bengt Lindlöf, SEKO-F Lola Ahlgren, samtliga nås på telefon 0500-46 50 00.

Välkommen med Din ansökan senast 2018-06-01.

 

 


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Skaraborgs regemente, P 4, är en arbetsgivare som tar ansvar för sina anställda genom att samarbeta med arbetsgivare och högskolor i vår närhet. Genom Försvarsmaktsråd Skaraborg skapar vi förutsättningar för våra anställda att kunna växla mellan oss och andra arbetsgivare. Regementet utbildar förband inom markstrid med många olika kompetenser där stridsfordon 90 och stridsvagn 122 är tunga inslag. Skaraborgs regemente tränar och utbildar två mekaniserade bataljoner, en för heltidstjänstgöring och en för tidvis tjänstgöring, två stridsvagnskompanier, ett tungt transportkompani samt tre hemvärnsbataljoner. Regementet ansvarar också för andra brigadstaben och staben för Militärregion Väst.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 16 april 2018
 • Plats: Timbuktu, Mali
 • Förband: Skaraborgs regemente (P 4) Skövde
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Militär grundutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2018-06-01

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan