Luftstridsskolan söker Förbandsförvaltare OR 9

Om tjänsten

LUFTSTRIDSSKOLAN SÖKER FÖRBANDSFÖRVALTARE OR 9 

Sökande enhet:

Luftstridsskolans (LSS) förbandsledning i Uppsala.

Beskrivning av arbetsplats:

LSS förbandsledning består av sju medarbetare och är lokaliserad i Uppsala.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

* Ingår i förbandsledningen och deltar i ledningsgrupp och enhetschefsmöten

* har en rådgivande roll och skall fungera som organisatoriskt minne för förbandschefens arbetsområde

* stödjer förbandschefen i frågor rörande OR/SO och utövar mentorskap för OR/SO

* deltar i LSS personalförsörjnings- och nomineringsnämnd

* deltar i förbandsnämnden

* stödjer förbandschefen i utövande av ledarskap så att chefens intentioner samt ordning, rutiner, normativa regler och värdegrunden följs

* stödjer förbandschefen i frågor rörande hur utbildning och träning av förbandets personal genomförs, detta genom att följa upp utbildningar och övningar.

* deltar vid förbandschefens rundresor inom LSS verksamhetsområde

* följer upp elever vid SOU och HSOU och representerar förbandschefen vid examen av dessa utbildningar

* biträder chefer i linjen med uppföljning, utveckling och personalförsörjning av specialistofficerare

* har en ledande roll vid validering och befordran av specialistofficerare

* ingår i flottiljförvaltargruppen (FFG) som utvecklar och implementerar trebefälssystemet i flygvapnet.

Befattningen är under utveckling vilket ger möjlighet till att påverka arbetsuppgifterna i befattningen.

Formella krav:

* Skall vara fast anställd, kontinuerligt tjänstgörande i Försvarsmakten med accepterad internationell arbetsskyldighet

* bör ha minst 25 års yrkeserfarenhet samt minst 12 år väl vitsordad tjänstgöring som yrkesofficer i nivå OR 8, OF1 (kn) eller OF 3 vid förband 

* skall kunna leda och självständigt genomföra kvalificerat stabsarbete

* skall uppfylla FM fysiska standard grundnivå

Önskvärda kvalifikationer:

Du som söker skall ha god erfarenhet av tjänstgöring vid förbands- och stabsnivå, fördjupad kunskap om och erfarenhet av Flygvapnets verksamhet, och dess olika tjänstegrenar. Du har även en god förmåga att kommunicera i såväl tal som skrift i svenska och engelska. 

Personliga egenskaper:

Som förbandsförvaltare krävs gott föregångsmannaskap med stort förtroende inom egen organisation och respekt för eget kompetensområde. Din tidigare erfarenhet ger dig god förmåga att överbrygga specialist- och generalistkompetenser inom specialistofficersskrået. Som person har du hög integritet, god social förmåga och en känsla för vad som är viktigt. Du räds inte utmaningar, brinner för din uppgift och har lätt för att samarbeta. Du tycker om att ta ansvar, är tydlig och orädd. Ditt ledarskap vittnar om god planeringsförmåga och beslutsamhet.

Som förbandsförvaltare är du ett föredöme och värnar om FM värdegrund.

Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.

Meriterande: 

God kunskap om FM trebefälssystem.

Tidigare chefsbefattning.

Erfarenhet av tjänstgöring på central nivå (HKV) eller erfarenhet av internationella insatser. 

Övrigt:

Mer information om OR9 finns i skrivelse (HKV 2016-03-16, FM2016-7137:1) Generell beskrivning OR9 samt instruktion för rekrytering och befordran.

Urval: Genomförs lokalt av C LSS i samverkan med ATO. Utnämning görs centralt i FM. Vid behov kallas till kompletterande intervjuer och tester.

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av:

Förbandsförvaltare Tomas Olsson, mobil: + 46 (0) 70 300 17 86 

Utbildningsförvaltare Viggo Lineborn, mobil: + 46 (0) 70 398 23 23

Fackliga representanter:

Oscarson Peter, OFR/O Ärna, tel: + 46 (0) 18 196 368

Gustafsson Per, OFR/S, mobil + 46 (0) 70 243 60 88

Larsson Mari-Ann, SEKO, mobil +46 (0) 70 827 68 53

Medjed- Hedlund Borka, SACO, mobil +46 (0) 70 336 37 20

Sista datum för ansökan:

Din ansökan skall innehålla ett CV och ett personligt brev där du bland annat beskriver hur du motsvarar efterfrågade kompetenser.

Välkommen med din ansökan senast 2018-08-10.


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Luftstridsskolan är flygvapnets gemensamma kompetenscentrum för utveckling och utbildning.
Vid Luftstridsskolan, LSS finns Utvecklingsenhet Luft som leder utvecklingen av flygstridskrafterna förkrigsförbandens behov. LSS har fyra flygvapengemensamma skolor; Flygskolan, Stridslednings- och luftbevakningsskolan, Flygbefälsskolan, Basbefälsskolan inklusive R 3 utbildning. Luftstridskolan är en flottilj som innehåller krigsförbanden 16:e flygflottiljen med 5. Basenheten samt 161. Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen med uppgifter avseende beredskap och insatser inom flygbas och ledning. Luftstridsskolan har verksamhet på åtta orter spridda över hela landet.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 17 april 2018
  • Plats: Uppsala, Uppsala län, Sverige
  • Förband: Luftstridsskolan (LSS) Uppsala
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Officersutbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2018-08-10

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan