Luftstridsskolan söker Avdelningschef

Om tjänsten

LUFTSTRIDSSKOLAN SÖKER AVDELNINGSCHEF

Sökande enhet:

Luftstridsskolans (LSS) Utbildningsavdelning i Uppsala.

Beskrivning av arbetsplats:

LSS Utbildningsavdelning består av 12 medarbetare och har till uppgift att stödja LSS utbildningsledare i utbildnings- och kompetensförsörjningsfrågor inom flygstridskrafterna. Avdelningen stödjer och samordnar LSS fyra funktionskolor. Avdelningen har en omfattande samverkan med LSS övriga enheter, Högkvarteret (HKV), Flygvapnets förband, Försvarsmaktens militära skolor samt Försvarshögskolan.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

Som avdelningschef kommer dina främsta uppgifter att vara personal- och arbetsledning. 

Personalledning kan komma att omfatta det mesta såsom rekrytering, anställning, lön, rehabilitering, medarbetarsamtal mm. Arbetsledning kan omfatta prioritering, arbetsfördelning, hantera avdelningsmöten, samverkansmöten mm.

Formella krav:

* Svensk medborgare

* OF3

Önskvärda kvalifikationer:

LSS söker dig med erfarenhet av personal- och arbetsledning i Försvarsmakten. Du har ett starkt ledarskap och du räds inte styra och sammanhålla avdelningen samt att inta ett flygvapenperspektiv. Du trivs i chefsrollen och finner generella utbildningsfrågor som intressant. 

Personliga egenskaper:

Du kan arbeta självständigt och i team, med förmåga att driva utbildningsverksamheten i flygvapnet framåt. Du har ett lösningsorienterat ledarskap och är serviceorienterad samt har en god social förmåga. 

Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.

Meriterande: 

* Erfarenhet av utbildningsfrågor.

* Erfarenhet som chef.

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av:

Avdelningschef Elin Ulriksson, mobil: + 46 (0) 70 397 00 84

LSS Utbildningsledare Carl-Johan Östh, mobil: + 46 (0) 72 386 87 90

Fackliga representanter:

Oscarson Peter, OFR/O Ärna, tel: + 46 (0) 18 196 368

Gustavsson Per, OFR/S, mobil + 46 (0) 70 243 60 88

Larsson Mari-Ann, SEKO, mobil +46 (0) 70 827 68 53

Medjed- Hedlund Borka, SACO, mobil +46 (0) 70 336 37 20

Sista datum för ansökan:

Sista datum för ansökan är 2018-06-15. Intervjuer och urval sker dock löpande varför tillsättning kan komma att ske innan sista datum för ansökan. Din ansökan skall innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du motsvarar efterfrågade kompetenser och ett CV.


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Luftstridsskolan är flygvapnets gemensamma kompetenscentrum för utveckling och utbildning.
Vid Luftstridsskolan, LSS finns Utvecklingsenhet Luft som leder utvecklingen av flygstridskrafterna förkrigsförbandens behov. LSS har fyra flygvapengemensamma skolor; Flygskolan, Stridslednings- och luftbevakningsskolan, Flygbefälsskolan, Basbefälsskolan inklusive R 3 utbildning. Luftstridskolan är en flottilj som innehåller krigsförbanden 16:e flygflottiljen med 5. Basenheten samt 161. Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen med uppgifter avseende beredskap och insatser inom flygbas och ledning. Luftstridsskolan har verksamhet på åtta orter spridda över hela landet.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 18 april 2018
  • Plats: Uppsala, Uppsala län, Sverige
  • Förband: Luftstridsskolan (LSS) Uppsala
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Officersutbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2018-06-15

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan