Teknisk handläggare

Om tjänsten

Befattningen är placerad på Garnisonsenheten, men arbetsleds av Staben, och avdelning J4/6, som är den avdelning som bl.a. leder arbetet med teknisk tjänst inom Försvarsmedicincentrum, FömedC.

Avdelningen J4/6 består av fem medarbetare, där det inom område teknisk tjänst, finns en Teknisk chef Förband, som är den som kommer att arbetsleda Teknisk handläggare.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Befattningen Teknisk handläggare, innefattar de huvudsakliga arbetsuppgifterna att stödja Teknisk chef förband med den tekniska tjänsten vid FömedC. 
• med ett samarbete inom Göteborgs garnison.
• med att all materiel som används underhålls enligt styrningar i Vård FM.
• med att materiel följs upp under året vid brukarna, bl.a. fyra hemvärnsbataljoner, två sjukhuskompanier, en depå-organisation och en underenhet i Linköping.

Som Teknisk handläggare skall du:
• Stödja Teknisk chef med samordning, vidmakthållande och att representera funktionen Teknisk tjänst.
• Stödja Teknisk chef i arbetet med ”Behovsunderlag och lokalanskaffnings-process Övnings och Vårdhall”.
• Planera s.k. Teknikerveckor, som innebär att tekniker och mekaniker får ägna sig åt sina huvudtjänster. Samordning av veckor inom GBG garn och genomförande.
• Följa upp avfuktning av materiel i bruk:
- Dialog med Fortifikationsverket, FortV, som har driftansvaret avseende avfuktningsanläggningar.
- Följa upp avseende bl.a. åtgärder Grundtillsyn, GT utförs årligen.
- Att instruktioner finns vid aggregaten
• Delta i uppföljning av informationssida på Försvarsmaktens informationssida Emilia – uppdatering.
• Stödja Teknisk chef med genomförande av Teknikermöte – 1 ggr/kvartal.
• Ha ett bra helhetsgrepp avseende vapenkassuner: Att bl.a. instruktioner finns på kassun.
• Säkerställa att besiktning sker av vid FömedC befintliga pallstallage.
• Stödja Teknisk chef vid C FömedC materiel uppföljning i samband med verksamhetsuppföljningsdagar.
• Vara med i arbetet med att uppdatera Garnisonsbestämmelse, Garn B / Arbetsordning, ArbO
• Handlägga tekniska frågor som ”dyker upp”.

Arbetet som Teknisk handläggare innebär ett nära samarbete med FömedC enheter. Tydligast kan ses arbete tillsammans med teknisk personal vid Elfsborgsgruppen, EBG som hanterar de fyra hemvärnsbataljonerna och Fältsjukhuset, Fältsjh. Som hanterar de två sjukhuskompanierna.

Kvalifikationer:
• Officersutbildning.
• Utbildning som teknisk officer.
• B körkort.
• Fysisk prestationsförmåga enligt FM baskrav.
• God förmåga att uttrycka sig i svenska, i tal och skrift.
• Datavana, med arbete i MS Office.

Meriterande:
• 
Datavana, med arbete i redovisningssystemen PRIO INF 5-6 och Lift-L.

Personliga egenskaper:
För att du skall trivas som Teknisk handläggare, bör du vara en kreativ, energisk, kommunikativ och omdömesgill person med god förmåga att arbeta såväl självständigt som i grupp.

Du skall ha en god förmåga att planera och genomföra arbeten och trivas med att skapa nya, vidmakthålla och utveckla relationer.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Övrigt:
Vikariat 100 %, fr.o.m. 2018-07-01 t.o.m. 2019-07-31.
Tillträde senast 2018-07-01 eller enligt ök.
OR 6-8 befattning. 

För mer information om befattningen är du är välkommen att kontakta:
FömedC LogC/C J 4/6, mj Lars Andrén, lars.andren@mil.se , tfn 031-69 26 93 / 0703-12 24 12.
Teknisk chef FömedC, kn Stefan Löwenadler Hoffsten, stefan.hoffsten@mil.se , tfn 031-692325 / 070-569 22 79.

Fackliga företrädare:
Försvarsförbundet Elisabeth Ståhl,
SEKO Lars Landén,
SACO Anders Jonsson,
Officersförbundet Jonas Rynner,
Samtliga nås via FömedC växel, 031-69 20 00.

Välkommen med din ansökan senast 2018-05-31. Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband (FMTIS) har ett samlat ansvar för drift, underhåll och förvaltning av alla ledningsstödsystem i Försvarsmakten. FMTIS verkar kontinuerligt i fred, kris och krig vilket innebär att förbandet är ständigt insatt såväl nationellt som internationellt. Förbandet har mer än 1400 medarbetare spridda på drygt 30 orter i landet.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 04 maj 2018
  • Plats: Luleå, Norrbottens län, Sverige
  • Förband: FMTIS
  • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Officersutbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2018-06-15

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan