Sjövärnskåren söker en kanslichef

Om tjänsten

Sjövärnskårernas Riksförbund (SVK RF) är en frivillig försvarsorganisation med utbildningsuppdrag gentemot Försvarsmakten (FM) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

I uppdraget ingår bl.a. att rekrytera och utbilda individer mot ett antal marina befattningar i hemvärnet, att rekrytera och utbilda frivilliginstruktörer för Försvarsmaktens och den egna organisationens behov samt att genomföra en bra och givande ungdomsverksamhet i syfte att väcka attraktion för ett framtida vuxenengagemang i Försvarsmakten.

Riksförbundet består i dag av ett kansli med sex medarbetare. Kansliet har just nu sitt kontor i Solna Business Park, men kommer fr.o.m. oktober att ha nytt säte vid Drottning Viktorias Örlogshem i centrala Stockholm.

Sjövärnskåren söker någon som kan axla manteln som kansliets chef tillika riksförbundets utbildningsansvarige. Jobbet kräver en hel del tjänsteresor och helgtjänstgöringar.

Vi vill att du

 • Har en bakgrund som officer i Försvarsmakten.
 • Är erfaren i rollen som chef.
 • Utövar ett gott ledarskap.
 • Har en mycket god förmåga till ordning och struktur.
 • Har hög arbetskapacitet.
 • Har erfarenhet av utbildningsverksamhet inom Försvarsmakten.
 • Har kunskap om sjösäkerhet och bestämmelser och krav för sjöfart och fartygsbehörigheter.
 • Har kunskap om FM, MSB och det svenska krisberedskapssystemet.
 • Har kännedom och kunskap om frivillig försvarsverksamhet.
 • Har hög social kompetens och kommunikativ förmåga.
 • Har lätt att skapa och bibehålla goda relationer med andra.

Meriterande är

 • Om du har en bakgrund som officer i Marinen.
 • Om du har en bakgrund från handelsflottan.
 • Om du är eller har varit aktiv inom sjövärnskåren eller någon annan frivillig försvarsorganisation.
 • Har relevant akademisk examen.

Anställningen är tillsvidare och på heltid med förtroendearbetstid (målstyrd arbetstid). Ange löneanspråk i din ansökan.

Sista dag för ansökan är 30 september.

Frågor besvaras av Sjövärnskårens generalsekreterare, Mats Hansson, på telefon 070-399 88 71 eller via e-post: mats.hansson@sjovarnskaren.se.

Notera att detta inte är en anställning i FM utan i den civila frivilliga försvarsorganisationen SVK RF. Texten nedan är en automatisk text från FM.

---slut---

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 24 augusti 2018
 • Plats: Stockholm, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Försvarsmakten
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Militär grundutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2018-09-30

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan