Transportofficer vid Regional Stab Mitt (MR M)

Om tjänsten

 

Transportofficer till Regional Stab Mitt J4

 

Bakgrund/information om RS M:

Regional stab Mitt är en av fyra regionala staber som inrättades 2013-01-01.

RS M är grupperad i Kungsängen och har territoriellt ansvar för de sju länen, Dalarna, Gävleborg, Västmanland, Uppsala, Stockholm, Södermanland och Gotland. Stabens uppgifter är bland annat att planera och genomföra samverkan med regionala och lokala aktörer samt näringslivet, leda underrättelse- och säkerhetstjänsten inom regionen, leda underställda förband samt att genomföra regional försvarsplanering.

 

Logistikavdelningens (J4) uppgifter i stort

Ansvara för logistikledning och samordning av uthållighetsfunktionen vid försvarsplanering och insats. I regionen styra och leda funktionerna försörjning/materieltjänst, teknisk tjänst, transporttjänst och försvarsmedicin.

 

Befattningens uppgifter i stort

 • Du arbetsleds av C Logistikavdelningen.
 • Företräder Militärregion Mitt, MR M, i centrala beredningar och planeringsarbete inom funktionen.
 • Ansvarar för samordning av transporttjänsten inom och mellan militärregionerna.
 • Ansvarar för att upprätthålla en aktuell lägesbild av transporter inom MR M.
 • Bevakar transportinfrastrukturutvecklingen inom regionen
 • Samverkar med civila myndigheter på regional nivå t.ex. Trafikverket.
 • Handlägger transiteringar inom och mellan regionerna.
 • Arbetet är till viss del förlagt till kvällar och helger.
 • Nivån på befattning är OR 8.

Generella krav för befattningen

 • Svenskt medborgarskap.
 • Militär officersutbildning.
 • God datavana.
 • B-körkort.
 • God förmåga att utrycka sig på svenska i både tal och skrift, samt godtagbar förmåga på engelska.

Meriterande kvalifikationer

 • Erfarenhet att arbeta i militär stab.
 • Goda kunskaper om Försvarsmaktens organisation och uppgifter.
 • Tidigare innehaft insatsbefattning på krigsförband med erfarenhet av taktisk verksamhet samt planläggning främst inom logistik funktionen (Trosskomp / Batstab S 4 / Brigadstab)
 • Tidigare tjänstgöring i befattning inom beredskap och transport/kommunikation
 • Tidigare tjänstgöring inom FM logistikorganisation på regional/central nivå
 • Tidigare tjänstgöring i basorganisation på lokal nivå inom logistik (Regstab G4)
 • Erfarenhet av samverkan och samordning med regionala myndigheter.
 • Tidigare tjänstgöring i befattning på central nivå (HKV/INSS/ATS/FTS/MTS)
 • ADR-certifikat

Personliga egenskaper

 • God uthållighet och noggrannhet samt förmåga att hantera snabbt uppkommen verksamhet.
 • God förmåga till självständigt arbete och arbete i arbetslag.
 • God förmåga att ta initiativ.
 • Är social och har lätt för att samarbeta internt och externt.
 • Strukturerad med god förmåga att se helhetsperspektiv.
 • Är intresserad och har ett driv att lära sig nya ting.

Arbetsort

Kungsängen

 

Upplysningar om tjänsten

Kontakta chefen för Logistikavdelningen

Kn Martin Heidgren 070-6829743

martin.heidgren@mil.se

 

Sista ansökningsdag

2018-10-31

 

Tillträde

2018-11-05 eller efter överenskommelse

                     

Fackliga representanter

OFR/O Jan Bajer, SEKO Thomas Klasson, SACO Catarina Malmrot, OFR/S Madeleine Daleo. Samtliga nås via växeln: 08-584 540 00 


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Livgardet är ett av Sveriges största regementen med anor från 1521. Våra blåklädda soldater som bevakar de kungliga slotten är kanske de som syns mest utåt, men vi gör så mycket mer. Vi svarar bland annat för utbildningen av personal som åker på internationella uppdrag samt all militärpolisverksamhet. Inom Livgardet finns säkerhets- och markstridsförband liksom hemvärnssoldater, försvarsmusiker och tjänstehundar. Alla insatser inom Militärregion mitt, som är en av landets fyra militärregioner, leds från Livgardet.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 14 september 2018
 • Plats: Upplands-Bro, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Livgardet (LG) Kungsängen
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2018-10-31

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan