Särskilda sambandsenheten söker kvartermästare

Om tjänsten

Kvartermästare vid Särskilda Sambandsenheten (SSE)

 

Försvarsmaktens specialförband (FMSF) består av specialförbandsledningen (SFL), Särskilda operationsgruppen (SOG) samt ett antal stödjande enheter som är särskilt organiserade för att genomföra och stödja specialoperationer. De stödjande enheterna verksamhetsleds avseende krav och beredskap av chefen för specialförbandsledningen. FMSF utgör tillsammans ett system som skall kunna verka enskilt eller i samverkan med konventionella förband.

 

Förbandsbeskrivning

Särskilda Sambandsenheten (SSE) är ett specialoperationsförband vars huvuduppgift är att inför och under specialoperationer tillhandahålla kvalificerat lednings- och sambandsstöd.

 

SSE har i likhet med övriga förband inom FMSF samma höga krav på tillgänglighet, beredskap och noggrannhet i utfört arbete. Detta ställer stora krav på utrustning, utbildning och kompetens vilket kräver en särskild personlig profil för personalen.

 

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Arbeta som kvartermästare vid förbandet.
 • Ansvara för logistikledning- och materieltjänst vid förbandet.
 • Arbeta som kvartermästare under övningar och operationer.
 • Stödja chefsgruppen med planering och verksamhetsledning med fokus på logistikområdet.

 

Du kommer arbeta med olika materiel- och utrustningsprojekt.

Arbetet innebär krav på beredskap, för att på kort tid genomföra internationell tjänst.

Tjänsteresor inom och utom landet förekommer.

 

Utbildning och kompetens

 • Befattningsnivån är OR6/7.

 

Meriterande är

 • Dokumenterad erfarenhet inom logistikområdet.
 • Tidigare utlandstjänstgöring och då framförallt inom logistikområdet.
 • Erfarenhet inom samband- och informationssystemområdet.
 • Högre körkortsbehörigheter.
 • Signalskyddsutbildning

 

Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper och din förmåga att arbeta i grupp.

 

Du måste uppfylla följande krav för anställning:

 • Svensk medborgare.
 • Godkänd vid säkerhetsprövning (genomförs innan anställning).
 • Körkort klass B (ange i ansökan).
 • Beredd att genomföra internationell tjänst

 

Typ av Tjänst

Tillsvidareanställning för officer.

Tjänstgöringsort är Enköping.

 

Sökande förband/enhet

Särskilda Sambandsenheten vid Ledningsregementet

 

Sista ansökningsdag

Befattningen rekryteras löpande.

 

Ansökan skall skrivas på svenska och innehålla CV och levnadsbeskrivning.

Följande underlag skall bifogas ansökan:

 • Kopia på relevanta tjänstgöringsomdömen eller motsvarande.
 • Kopia på relevanta betyg / intyg.

 

Ofullständig ansökan behandlas ej.

Ansökningshandlingar återsänds ej.

 

Tillträde

Enligt överenskommelse. Preliminär start januari 2019.

 

Upplysningar

Eventuella frågor om tjänsten kan ställas via e-post till; ledr-sbbat-sse@mil.se

 

Fackliga representanter vid LedR:

Officersförbundet           Magnus Johansson

SACO                           Magnus Edlund

Försvarsförbundet         Inge Bäcklin

SEKO                           Per-Gustaf Andersson

(Samtliga nås via vxl 0171-157000)

 

Mer information

Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning.

 

De som bedöms lämpliga kommer att kallas till uttagningstester med intervjuer, läkarundersökning och psykologiska moment/samtal.

 

I samband med kallelsen till tester kommer kompletterande info angående tider och platser skickas ut.

 

Välkommen med din ansökan!Försvarsmaktens specialförband är en militärstrategisk resurs som ökar antalet möjliga handlingsalternativ. En insats med specialförbanden kännetecknas av hög effekt på säkerhetspolitisk nivå. Det kan till exempel handla om att frita eller rädda svenska medborgare i internationell tjänst eller inhämta underrättelser. Inom specialförbanden eftersträvar vi enkelhet i såväl planering som genomförande, oförutsägbarhet genom okonventionella metoder samt målmedvetenhet, precision och beslutsamhet. Beredskapen är hög och personalen är särskilt uttagen, utbildad och utrustad för att klara sina uppgifter.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 05 oktober 2018
 • Plats: Enköping, Uppsala län, Sverige
 • Förband: Ledningsregementet – LedR
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2018-12-05

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan