Två personalofficerare till insatsstabens personalavdelning, HKV INSS J1

Om tjänsten

 

Under hösten går vi in i en period som skapar nya möjligheter till utveckling. Om du vill vara med och stödja Försvarsmaktens insatschef, funktionsleda försvarsgrensstabernas och krigsförbandens personalchefer och utveckla personalfunktionen både nationellt och internationellt då är du den vi söker.

Försvarsmaktens insatser pågår dagligen, nationellt och internationellt, med höga krav på våra medarbetare som är en avgörande resurs. Är du intresserad av att påverka personaltjänsten vid planering, uppföljning och utvärdering av våra insatser med fokus på personell tillgänglighet?

Arbetsuppgifter
Insatsstabens personalavdelning, INSS J1, ansvarar för att reglera och ge personaltjänsten rätt förutsättningar för alla insatser som planeras och genomförs. Insatsverksamheten ställer höga krav på personalen och avdelningen arbetar med ett helhetsperspektiv som omfattar såväl det fysiska som det psykiska området. Avdelningen koordinerar, leder och följer upp personaltjänsten vid insatta förband och enheter.  Under och efter genomförda insatser sker analys och utvärdering som kan innebära förändrade krav och arbetsmetoder. En stor del av arbetet som personalofficer innebär att stödja planering och genomförande i olika tidstempo som följer Svensk Planerings och Ledningsmetod (SPL). Arbetet är fokuserat till den operativa nivån, men omfattar även stöd till strategisk och taktisk nivå. Huvudsakliga arbetsuppgifter för befattningarna är relaterade till planering på medellång och lång sikt respektive utveckling och samverkan.  Verkligheten styr prioriteringarna så du måste alltid vara beredd att stödja pågående genomförande.  Att delta vid uppföljning av eller stöd till pågående internationella insatser kan också ingå i arbetsuppgifterna.

Kvalifikationer

 • Du har tjänstgjort i personalbefattning i insatsorganisationen (bataljons-, brigad- eller flottiljnivå)
 • Du har erfarenhet av stabsarbete på förbandsnivå och/eller vid högre stab
 • Du har genomfört internationell militär tjänstgöring
 • Du uppfyller Försvarsmaktens krav för FM Fysisk Standard på grundnivå

Meriterande kvalifikationer

 • Du har goda kunskaper om personaltjänsten vid insatser
 • Du har genomfört internationell militär tjänstgöring i personalbefattning
 • Du har kunskaper om arbetsrätt, arbetsmiljö och FM avtal och FM styrdokument
 • Du har tjänstgjort i personalbefattning vid organisationsenhets personalavdelning
 • Du har erfarenhet av att planera och leda arbetsgrupper/projekt
 • Du har erfarenhet av att arbeta i Högkvarteret
 • Du har erfarenhet av att arbeta enligt SPL
 • Personalchefsutbildning
 • Arbetsmiljöutbildning
 • Annan utbildning eller erfarenhet med relevans för personaltjänsten vid insatser
 • Övriga språkkunskaper förutom engelska

Personliga egenskaper
Du är intresserad av utveckling och vill driva förändring. Du är lösningsfokuserad men lyhörd för andras erfarenheter. Du har förmåga att identifiera och förenklat kommunicera det viktigaste i en stor mängd information. Du har hög integritet och säkerhetsmedvetenhet. Du har en förmåga att hantera plötsliga och oförutsedda händelser. Du har ett förtroendeskapande förhållningssätt och förstår vikten av att fungera i laget.

Övrigt

Vi ser gärna kvinnliga sökande och vi strävar efter att tillföra Högkvarteret färsk kompetens.

Detta är två militära befattningar i nivå OF-3 (major) eller OF-2(kapten) med flera års erfarenhet. Den ena befattningen med tillträde snarast och den andra med tillträde 2018-10-01 eller snarast därefter. Båda befattningarna är tillsvidareanställningar med placering på Högkvarteret i Stockholm.

Förfrågningar om befattningarna kan göras till chefen för planeringssektionen Peter Hesse, 08 788 96 05. Vid frågor kring rekryteringsprocessen kontakta chefen J1 Per Schedin, 08-788 71 43.

Fackliga representanter 

 • SACO Camilla Robertsson
 • SEKO Hans Monthan
 • OFR/S Pia Almström
 • OFR/O Arne Nilsson

Samtliga nås genom Högkvarterets växel 08-788 7500

Välkommen med din ansökan senast 2018-08-05. Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. Intervjuer planeras för slutkandidater från 2018-08-13 till 2018-08-24.


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

I Högkvarteret (HKV) finns överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD), vilka för närvarande har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs av ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. I ledningsstaben ingår bland annat ekonomidirektören, personaldirektören, kommunikationsdirektören och chefsjuristen.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 22 maj 2018
 • Plats: Stockholm, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Högkvarteret (HKV) Stockholm
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2018-08-05

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan