1.CBRN-kompaniet söker CBRN- och EOD-soldater

Om tjänsten

Totalförsvarets skyddscentrum (SkyddC) är Försvarsmaktens kunskapscentrum för skydd mot CBRN-händelser vilket innebär kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära händelser. SkyddC bemannar krigsförbandet 1. CBRN-kompaniet som är ett Försvarsmaktsgemensamt operativt insatsförband och löser uppgifter av operativ karaktär, både nationellt och internationellt som stöd till Försvarsmakten och andra myndigheter. I huvudsak handlar det om att omhänderta CBRN-händelser och CBRN-hot vilka påverkar Försvarsmaktens övriga verksamhet i fred såväl som i kris och krig. 1.CBRN-kompaniet är lokaliserat i Umeå medan förbandets EOD-detachement är lokaliserat i Boden.

1.CBRN kompaniet söker soldater

Är du en person som gillar att lösa uppgifter i grupp och tillsammans med andra samarbeta för att nå uppsatta mål? Samtidigt; är du ansvarstagande och kan lösa uppgifter enskilt? Vill du förbättra din förmåga att leverera under press?

Då kan CBRN-soldat eller CBR EOD-soldat vid SkyddC vara jobbet för dig!

Hos oss ingår fysisk träning som en naturlig del av det vardagliga arbetet. Arbetet i skyddsutrustning ställer krav på en god fysisk förmåga.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

Instegsbefattningen för de flesta som soldat vid SkyddC är CBRN-soldat. Som CBRN-soldat tillhör du en grupp om sex-åtta individer med ett antal fordon, och löser i första hand uppgift som signalist eller sanerare och tillika förare.

Signalistens huvudsakliga arbetsuppgifter är att tillse att samband upprätthålls med högre chef, understödja övriga i gruppens arbete vid CBRN-händelser samt att vara beredd att framföra ett av gruppens fordon.

Saneraren har till uppgift att kunna sanera (”rengöra”) de personer och materiel som eventuellt kontaminerats av farliga ämnen vid en insats, du ska även kunna understödja övriga i gruppen vid CBRN-händelser samt framföra ett av gruppens fordon.

På sikt då grunderna i CBRN tjänst är befästa så kan befattningarna som saneringsmaskinist och CBRN-operatör vara aktuella att bestrida. Dessa befattningar kräver ytterligare särskild utbildning och övning.

Som möjlig saneringsmaskinist har du stort ansvar för saneringsutrustning 06 och har till huvuduppgift att driva dessa. Du är således en viktig komponent i saneringsgruppen.

Operatörens huvudsakliga arbetsuppgift är att med hjälp av en mängd olika instrument kunna upptäcka förekomst av farliga ämnen (CBRN-indikering) och genomföra provtagning av dessa ämnen i fall det finns behov av ytterligare analys (CBRN-provtagning).

När du inte löser befattningsspecifika uppgifter löser du andra soldatuppgifter som exempelvis fordonstjänst eller skyttesoldatsuppgifter. Uppgifter som även kan förekomma är att utbilda andra enheter och individer.

Krav

Svenskt medborgarskap

Godkända gymnasiebetyg i lägst Svenska A, Engelska A,

Matematik A, Samhällskunskap A.

Fullföljd Värnplikt/GMU/GU med godkända vitsord

B-körkort

Godkänd vid de fysiska testerna inför anställning (Coopertest 3 km: 15 min, Multitest: 175 p).

Meriterande kvalifikationer:

Naturvetenskaplig utbildning

Teknisk utbildning

Meriterande körkort: BE, C

Tidigare tjänstgöring som gruppbefäl, soldat eller sjöman.

Militära förarbevis

Tidigare CBRN utbildning grundläggande eller mer avancerad.

Personliga egenskaper:

Du som söker bör trivas i grupp, ha viljan att utvecklas inom gruppen, är kunskapstörstig samt innovativ vid lösandet av uppgifter. Skall kunna verka i skyddskläder med hög värmebelastning och med skyddsmask påtagen.

Du skall vara ansvarstagande och ha förmåga att lösa uppgifter enskilt.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av:

Tobias Lindgren, Plutonchef, 072-387 19 27

Fackliga representanter:

OF: Per-Ivar Norell, 070-509 01 90

SACO:Peter Nilsson, 070-340 01 88

Övrigt:

Anställning: Tidsbegränsad anställning upp till 8+4 år. 6 månaders provanställning tillämpas.

Arbetsort: Umeå alternativt Boden

Startdatum/tillträde: Hösten -18

Befattningsnivå: OR- 1 till 4

SkyddC jobbar med att stärka mångfalden i syfte att förbättra effektiviteten.

Vi ser gärna att underrepresenterat kön, i detta fall kvinnor, söker denna befattning.

Sista datum för ansökan: 2018-07-01

Kallelse till tester skickas under v27-28 2018.

Välkommen med din ansökan senast 2018-07-01. Din ansökan skall innehålla CV och personligt

brev och vitsord från tidigare militär tjänstgöring. I ditt CV skall referenser framgå.


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Totalförsvarets skyddscentrum, SkyddC, i Umeå är Försvarsmaktens kunskapscentrum för skydd mot strålning, smitta och gift så kallade CBRN-händelser. Enheten utvecklar inte bara Försvarsmaktens förband inom området utan säkerställer också förmågan vid Försvarsmaktens övriga delar. SkyddC arbetar därför med både utbildning och utvecklingsfrågor samt ansvarar för att vidmakthålla nationell och internationell beredskap på området. Centrumets funktion är försvarsgemensam vilket innebär ett löpande samarbete med ett antal myndigheter inom vårt sakområde. Vid SkyddC arbetar drygt 140 civilt och militärt anställda. Budgeten för enheten omsluter cirka 140 miljoner kronor per år.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 25 maj 2018
  • Plats: Umeå, Västerbottens län, Sverige
  • Förband: Totalförsvarets skyddscentrum (SkyddC) Umeå
  • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Militär grundutbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2018-07-01

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan