Militärhögskolan Halmstad söker en Handläggare Planering (OR 6/7)

Om tjänsten

Militärhögskolan Halmstad, ”Other Ranks” Enheten (ORE).

”Other Ranks” Enheten (ORE) befinner sig i en spännande utvecklingsfas. Försvarsmakten genomför för närvarande ett arbete att skapa ett utbildningssystem som skall svara upp mot Försvarsmaktens ökande behov av yrkesofficerare och reservofficerare oberoende av kategori, specialistofficer eller officer. Det sker samtidigt som det ställs ökade krav på att Försvarsmakten skall grundutbilda fler rekryter. I Grundutbildnings- och repetitionsutbildningsverksamheten kommer ORE att ha en roll att följa upp och stödja utvecklingen så att utbildningen blir bra och möter de krav som ställs.

Ovanstående förändringar gör att vår roll i framtiden blir mycket intressant. ORE framtida uppgift är att utöva programansvar genom att programleda de programbundna Specialistofficersutbildningarna, SOU, HSOU och Reservofficersutbildningarna. Inom dessa områden skall enheten också svara för utveckling inom respektive område samt stödja utvecklingen av utbildningssystemet i sin helhet. Vidare skall enheten stödja utvecklingen av grundutbildningskonceptet.

ORE består av 12 medarbetare.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

Huvudsakliga arbetsuppgifter för den nye medarbetaren på ORE är att handlägga ärenden inom ORE:s verksamhetsfält. Arbetsmetoderna som används är i huvudsak att ingå i en mindre grupp av handläggare där arbetsuppgifterna löses som projekt eller förvaltning i processform. Projektformen används där det är möjligt att se ärendet som ett projekt med start och stopp. Processformen används där vi genomför förvaltning av repetitiv karaktär exempelvis ”programledningsprocessen”.

För närvarande har vi arbetet uppdelat i två olika funktioner. Rekrytfunktionen som hanterar Grundutbildningsfrågor GU i huvudsak samt programlednings-och utvecklingsfunktionen hanterar utövande av programansvar av SOU, HSOU och reservofficersutbildningarna i huvudsak.  Utvecklingsdelen inom funktionen svarar för utveckling inom central utbildningsledning och styrning samt utveckling av specialist- och reservofficerssystemet i huvudsak.  

Konkreta arbetsuppgifter är att handlägga utbildnings- och programledningsärenden, planera och delta vid uppföljningar samt skriva rapporter. Arbetsuppgifterna innefattar även att bidra till utveckling av det militära utbildningssystemet. ORE skall stödja utarbetandet av bestämmelser, inriktningar för utbildningsverksamhetet samt genomföra uppföljning och kvalitetssäkring av införandet av sådana bestämmelser och inriktningar.  

Arbetsuppgifterna präglas av mycket dynamik och variation. Befattningen innebär att kunna arbeta i grupp som projektmedlem och i viss omfattning som projektledare. Det praktiska arbetet utgörs av såväl administration och handläggning i kontorsmiljö som praktiska uppföljningar av pågående utbildningar ute på förband, skolor och centrum.

Arbetet innebär resor, företrädesvis inom landet.


Kvalifikationer:

 • Utnämnd OR 7 eller motsvarande förmåga.
 • God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska.


Meriterande kvalifikationer:

 • God förmåga att bedöma kvalitet och utvärdera utbildningar i ett brett spektra vid olika typer av officersutbildningar på olika nivåer.
 • Kunskap om och gärna färsk erfarenhet av yrkes- eller reservofficersutbildning i Försvarsmakten.
 • Kunskap om försvarsmaktens utbildningsadministration avseende utbildningsplaner och kursplaner.
 • Kunskap om nuvarande flerbefälssystem och kännedom om OR-systemet och RO-systemet.
 • Kunskap om och erfarenhet av tjänstgöring inom nuvarande officersutbildningssystem.
 • Erfarenhet av tjänstgöring på högre stab eller Högkvarteret.
 • God förmåga i MS Office med ingående program.
 • Förtrogen med stödsystemen VIDAR/EMILIA.
 • Erfarenhet av att arbeta med PRIO utbildningsmodul.


Personliga egenskaper:

 • Stort intresse för utbildningsfrågor rörande reservofficerare, specialistofficerare och rekryter.
 • God organisatorisk förmåga.
 • God analytisk förmåga.
 • Utvecklad samarbetsförmåga.
 • Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift.
 • God förmåga att arbeta självständigt samt samarbeta i såväl små som stora grupper.
 • Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.


Övrigt:

Befattningen innebär anställning tillsvidare vid MHS H, omfattning 100 %. Anställningen kräver genomförd säkerhetsprövning.

Tillträde snarast.

MHS H verkar för ökad mångfald och jämställdhet, därför tillämpar MHS H positiv särbehandling. 

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av:  

Övlt Per-Olov Andersson, 070- 887 00 05

Fackliga representanter:

HSOF mj Stefan Klawitter, 070- 859 99 13

OFR/S Håkan Larsson, 073-362 98 25

SACO Karin Ekbom, 070- 830 79 91

 

Ansökan:

Välkommen med din ansökan snarast. Urval och intervjuer sker löpande och tillsättning kan ske före sista ansökningsdag. Till din ansökan förväntas ett medskickat CV samt ett personligt brev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Militärhögskolan i Halmstad (MHS H) utbildar Försvarsmaktens medarbetare och blivande medarbetare för tjänst i Sverige och utlandet. Officerare och blivande specialistofficerare utbildas i krigsvetenskap, militärteknik, ledarskap, pedagogik, statsvetenskap, språk och fysiskt stridsvärde – kurser som är gemensamma för hela Försvarsmakten. Militärhögskolan stödjer också Försvarsmaktens förändring av personalförsörjningen bland annat genom att leda, samordna och vidareutveckla den nya grundläggande militära utbildningen, GMU.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 20 juni 2018
 • Plats: Halmstad, Hallands län, Sverige
 • Förband: Militärhögskolan Halmstad (MHS-H) Halmstad
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2018-07-15

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan