Armén söker HR-Chef

Om tjänsten

 

Inom ramen för Överbefälhavarens direktiv ”Ledning för ett starkare Försvar” är armén under omorganisering. Produktionsstabens arméavdelning (ProdA), Arméns Taktiska Stab(ATS) samt delar ur Försvarets materielverk kommer att sammanföras och bilda den nya arméstaben. Initialt är arbetsorten Stockholm. En etablering i Enköping kommer att ske innan 2019-01-01. Arbetsorten kommer i slutligt läge bli Enköping. Arméstaben kommer inom kort även att bli en egen organisationsenhet (OrgE). Vi söker därför en HR-chef för arméstaben. Du kommer ha ett ansvar för HR-frågor i armén. Du kommer att tjänstgöra i en organisation som är under omorganisering samt utveckling, syftande till att skapa och befästa den nya armén. Sammantaget innebär detta att nya processer och metoder skall utarbetas, samt att staben skall växa med nästan 70 befattningar. Parallellt är övriga delar av Försvarsmakten, inklusive de andra stridskrafterna, under motsvarande transformation. Vill du vara och utveckla Den Nya Armén, gillar utvecklingsarbete och dynamiska arbetsuppgifter är detta ett jobb för dig!

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Vi erbjuder vi dig mycket utvecklande arbetsuppgifter och en betydande roll där du har möjlighet att etablera och utveckla förbandets HR-frågor, men också en viktig roll inom HR-funktionen för armén i övrigt. HR-chefen är en del av stabsektionen som bl.a. även består av en HR-generalist. Chef vid stabssektionen är arméstabens stabschef. I befattningen ingår ett övergripande funktionsansvar för samtliga delar i HR och personaltjänsten utifrån gällande lagar och förordningar så som arbetsmiljö och arbetsrätt, personalförsörjning (rekrytering, identifiering av talanger, bemanning och utveckling, avveckling, lönebildning, jämställdhet och jämlikhet). Till detta ska läggas att du kommer ha ett tydligt ansvar för styrning, samordning och uppföljning av HR inom staben och armén både vad gäller interna och externa uppdrag.

Du ingår i förbandschefens ledningsgrupp vilket innebär HR relaterade frågor både på operativ och strategisk nivå utifrån mål och uppdrag. Du kommer att utveckla arméns arbetsgivarvarumärke och framtida kompetensförsörjning för staben samt armén. Detta i nära samarbete med överordnade, sidoordnade samt underställda staber och förband. Riktlinjer för arbetet är myndighetens värdegrund, fastställda policys och riktlinjer samt lagar och förordningar som reglerar verksamheten inom HR- området. Du har ansvaret för att integrera HR i verksamheten utifrån verksamhetens behov. Du företräder arbetsgivaren och förväntas agera i denna roll i alla situationer vilket kräver integritet och lojalitet av dig som person. Som chef måste du vara ett föredöme och en aktiv företrädare av Försvarsmaktens värdegrund.

Kvalifikationer
Akademisk examen inom Human Resource Management eller annan jämförbar examen eller erfarenhet
Du har gedigen erfarenhet av kvalificerat personalarbete
Du har erfarenhet av chefsbefattningar med personal/verksamhetsansvar
Du har erfarenhet av verksamhets- och förändringsledning
Du ska ha en god muntlig och skriftlig framställningsförmåga i såväl svenska som engelska
Körkort lägst klass B

Meriterande
God kunskap om Försvarsmaktens personalförsörjningssystem

Innehaft ledande befattning med personal/verksamhetsansvar
Erfarenhet av arbete i statlig verksamhet, företrädesvis i Försvarsmakten
Erfarenhet av att ha bedrivit större förändringsarbete

Erfarenhet av rekrytering och ledarskapsutveckling

Personliga egenskaper
Du ska ha förmåga att se visionärt, ha en analytisk förmåga som kan överblicka helheter men också dess konsekvenser på detaljnivå. Befattningen kräver att du är resultatorienterad och flexibel i arbetet med att anpassa HR-frågorna till verksamhetsmålen och efter hand förändrade förutsättningar. Du ska ha ett lugnt och säkert uppträdande, kunna kommunicera, motivera och ta beslut. Befattningen kräver att du har goda ledaregenskaper och hög integritet. Det är viktigt att du kan företräda Försvarsmaktens värdegrund. Stresstålighet samt förmåga att hantera förändringar är goda egenskaper. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.

Arbetstagarorganisationer

SACO – Camilla Robertsson (08-7887500), Seko – Hans Monthan (08-7887500), OFR/O – Arne Nilsson (08-7887500), OFR/S – Pia Almström (08-7887500)

Kontaktperson om Du har frågor kring tjänsten i övrigt:

Dag Lidén, Stabschef Arméstaben. ( 08-788 75 00)

Sista ansökningsdag 2018-08-01. Ansökan ska bestå av meritförteckning samt personligt brev.


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

I Högkvarteret (HKV) finns överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD), vilka för närvarande har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs av ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. I ledningsstaben ingår bland annat ekonomidirektören, personaldirektören, kommunikationsdirektören och chefsjuristen.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 30 maj 2018
  • Plats: Stockholm, Stockholms län, Sverige
  • Förband: Högkvarteret (HKV) Stockholm
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Ingen militär utbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2018-08-01

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan