Handläggare långsiktig verksamhetsplanering till Rikshemvärnschefens stab i Stockholm

Om tjänsten

Om tjänsten

Rikshemvärnschefen är främste företrädare för hemvärnet samt dess stödorganisation och ansvarar för att leda vidmakthållande och utveckling av hemvärnsförbanden. Tjänsten är vid Högkvarteret och Produktionsledningens Rikshemvärnsavdelning.

Som Handläggare ingår du i ett arbetslag, en sektion, med fokus på långsiktig resursplanering och utveckling av hemvärnsförbandens förmågor

Som handläggare för långsiktig resurs- och verksamhetsplanering samt utveckling av hemvärnsförbanden deltar du i Försvarsmaktens långsiktiga planering av hur hemvärnsförbandens krigsorganisation och de stödjande enheterna förmågor, organisation och uppgifter ser ut långsiktigt. Du deltar i eller leder beredning av förändringar i ekonomi, organisation och regelverk. Arbetet omfattar uppföljning av aktuellt beslutsläge, analys och värdering av långsiktiga utvecklingsalternativ och initiering av förändringar. 

Som medarbetare i Rikshemvärnschefens stab skall du även medverka i uppföljning och inspektioner vid hemvärnsförbanden. Resor förekommer som en naturlig del i arbetet.

För att passa i rollen som handläggare för långsiktig verksamhetsplanering krävs förmåga till analys och struktur samt mycket god integritet och samarbetsförmåga. Du är problemlösnings- och resultatorienterad. Du är erfaren från verksamhet där höga krav ställs på säkerhetsmedvetenhet och integritet.

 

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

 • Långsiktig verksamhetsplanering, vilket innefattar verksamhetsplanering i form av ekonomi och organisation inklusive personal för hemvärnsförbanden samt resurser för infrastruktur, materielunderhåll och förnödenheter
 • Utarbetar underlag till förbandsdialoger avseende långsiktig planering och förändringar av förmågor och resurser
 • Stödjer verksamhetsansvariga för med underlag till budget B+1--2
 • Utarbetar underlag till långsiktig verksamhetsplanering och underlag till Försvarsmaktens verksamhetsplan (FMVP)
 • Utarbetar underlag till förändringsförslag inom ramen för Överbefälhavarens avvägningsprocess
 • Utarbetar och bereder underlag för långsiktig verksamhets- och organisationsförändring i hemvärnssystemet samt konsekvensbeskrivningar i verksamhets- och ekonomiperspektiv
 • Deltar i studier, uppföljning av forskning och teknikutveckling, organisations- och metodutveckling
 • Utarbetar underlag till förändring av Hemvärnsförbandens Krigsförbandsmålsättningar (KFM) och Krigsförbandsspecifikationer (KFS)
 • Analyserar och utarbetar underlag till ändringar i regelverk för hemvärnssystemet
 • Utarbetar och bereder underlag för långsiktig organisationsplanering av underställda organisationsenheter och utbildningsgrupper
 • Stödjer verksamhetsansvariga och organisationsansvariga med analys av resultat

Kvalifikationer 

 • Flerårig militär verksamsamhetserfarenhet (referens krävs)
 • Minst treårig programbunden utbildning (gymnasieexamen)
 • Längre, minst 4 år, sammanhållen anställning (referens krävs)
 • God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska
 • Vitsordad erfarenhet av verksamhetsplanering och ekonomisk redovisning
 • Körkort *B*

Meriterande

 • Flerårig erfarenhet från hemvärnssystemet i ledande befattning (referens krävs).
 • Ekonomisk examen från högskola eller utbildning motsvarande ekonomichef i Försvarsmakten
 • Vitsordad (referens krävs) erfarenhet av arbete på vid enhet som stödjer hemvärnsbataljon eller erfarenhet från tjänstgöring i hemvärnsbataljon i ledande enhet eller befattning
 • Erfarenhet av att arbeta i Försvarsmaktens IT-stödsystem, till exempel IOR och PRIO
 • Säkerhetsutbildning från försvarsmyndighet

Övrigt

Som medarbetare hos Rikshemvärnschefen är du vara ett föredöme och en aktiv företrädare för FM värdegrund. Du trivs med att skapa och behålla nya kontakter. Vid avdelningen tjänstgör i huvudsak manlig personal varför FM gärna ser kvinnliga sökande.

Tillsvidareanställning, 100 %. Om du idag inte är tillsvidareanställd i Försvarsmakten tillämpas 6 månaders provanställning. Individuell lönesättning tillämpas. Tillträde snarast eller efter överenskommelse.

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av:

Avdelningschef, överste Stefan Sandborg 073-329 32 85

Sektionschef Torsten Hallstedt (070-5878712) eller Joe Wilhelmsson (070-5405043) 

Fackliga representanter:

SACO, Camilla Robertsson

SEKO, Hans Monthan

OFR/S, Pia Almström

ORR/O, Arne Nilsson 

Samtliga nås Via HKV växel: 08-788 75 00

Välkommen med din ansökan senast 2018-08-01.

Din ansökan ska innehålla CV samt ett ansökansbrev. I ansökningshandlingar skall referenser enligt krav och önskvärda egenskaper framgå.

 


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

I Högkvarteret (HKV) finns överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD), vilka för närvarande har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs av ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. I ledningsstaben ingår bland annat ekonomidirektören, personaldirektören, kommunikationsdirektören och chefsjuristen.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 05 juni 2018
 • Plats: Stockholm, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Högkvarteret (HKV) Stockholm
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Ingen militär utbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2018-08-01

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan