Säkerhetschef till Armén

Om tjänsten

Inom ramen för Överbefälhavarens direktiv ”Ledning för ett starkare Försvar” är armén under omorganisering. Produktionsstabens arméavdelning (ProdA), Arméns Taktiska Stab(ATS) samt delar ur Försvarets materielverk kommer att sammanföras och bilda den nya arméstaben. Initialt är arbetsorten Stockholm. En etablering i Enköping kommer att ske innan 2019-01-01. Arbetsorten kommer i slutligt läge bli Enköping. Arméstaben kommer inom kort även att bli en egen organisationsenhet (OrgE). Vi söker därför en Säkerhetschef för arméstaben. Du kommer ansvara för säkerhetsarbetet inom arméstaben, men även ha ett ansvar att följa upp säkerhetsarbetet inom armén.  Du kommer att tjänstgöra i en organisation som är under omorganisering samt utveckling, syftande till att skapa och befästa den nya armén. Parallellt är övriga delar av Försvarsmakten, inklusive de andra stridskrafterna, under motsvarande transformation. Vill du vara och utveckla Den Nya Armén, gillar utvecklingsarbete och dynamiska arbetsuppgifter är detta ett jobb för dig!

Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Vi erbjuder vi dig mycket utvecklande arbetsuppgifter och en betydande roll där du har möjlighet att etablera och utveckla förbandets säkerhetsarbete, men också ha en viktig roll inom säkerhetstjänsten för armén i övrigt.

Huvudsaklig roll och uppgift är att ansvara för säkerhetstjänsten vid arméstaben. I detta ligger att leda och samordna säkerhetstjänsten vid staben och att aktivt delta i planerings och genomförande verksamhet. Initialt kommer de huvudsakliga arbetsuppgifterna bestå av att utifrån de lagar, förordningar och interna bestämmelser som reglerar säkerhetstjänsten utarbeta och implementera rutiner och bestämmelser i stabens metoder och processer. I uppgifterna ingår även att genomföra säkerhetsprövningar, kontroller samt säkerhetsutbildningar.

I befattningen ingår ett övergripande funktionsansvar inom armén för säkerhetstjänsten.  Vilket innebär att Du skall kunna stödja arméchefen när det gäller styrning, samordning och uppföljning av säkerhetstjänsten i armén.

Ansvaret och arbetsuppgifterna innebär att ett nära samarbete med överordnade, sidoordnade samt underställda staber och förband kommer att krävas.

Riktlinjer för all verksamhet och arbete är myndighetens värdegrund, fastställda policys och riktlinjer samt lagar och förordningar som reglerar säkerhetstjänsten. Du företräder arbetsgivaren och förväntas agera i denna roll i alla situationer vilket kräver integritet och lojalitet av dig som person. Som chef måste du vara ett föredöme och en aktiv företrädare av Försvarsmaktens värdegrund.

Säkerhetschefen är en del av stabsektionen som bl.a. även innehåller en IT-Säkerhetschef. Chef vid stabssektionen är arméstabens stabschef. 

Arméstaben är ett krigsförband vilket innebär att säkerhetschefen även kan komma att bli krigsplacerad och därmed kunna verka i hela beredskapsskalan. (Fred, kris och krig).

Kvalifikationer:
• Auktoriserad säkerhets- alternativ IT-säkerhetschef vid Försvarsmakten (SOK vid FM UndSäkC).
• Tjänstgöring inom Försvarsmakten i någon säkerhetsbefattning med detaljansvar.
• Du har erfarenhet av chefsbefattningar med personal/verksamhetsansvar.
• Dokumenterad kunskap och användning av IS UndSäk.
• Du ska ha en god muntlig och skriftlig framställningsförmåga i såväl svenska som engelska.
• Körkort lägst klass B.

Meriterande:
Erfarenhet av tjänstgöring inom militär regional eller central stab. Erfarenhet av tjänstgöring internationellt. Dokumenterad kunskap inom Säkerhetsunderrättelsetjänst och hotbildsbedömning. FM kurs med inriktning mot säkerhetstjänst eller motsvarande dokumenterad kompetens.

Personliga egenskaper:
Du ska ha förmåga att se visionärt, ha en analytisk förmåga som kan överblicka helheter men också dess konsekvenser på detaljnivå. Befattningen kräver att du är resultatorienterad och flexibel i arbetet med att anpassa säkerhetstjänsten till verksamhetsmålen och efter hand förändrade förutsättningar. Du ska ha ett lugnt och säkert uppträdande, kunna kommunicera, motivera och ta beslut. Befattningen kräver att du har goda ledaregenskaper och hög integritet. Det är viktigt att du kan företräda Försvarsmaktens värdegrund. Stresstålighet samt förmåga att hantera förändringar är goda egenskaper. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.

Kontaktperson:
Dag Lidén, Stabschef Arméstaben, vxl. 08-788 75 00.

Fackliga företrädare:
SACO – Camilla Robertsson,
Seko – Hans Monthan,
OFR/O – Arne Nilsson,
OFR/S – Pia Almström,
Samtliga nås via vxl: 08-7887500.

Övrigt:
Roll: Säkerhetschef med funktions- och personalansvar.
Affärsområde: Arméstaben.
Arbetsorten: Enköping
Tillsvidareanställning, heltid.

Sista ansökningsdatum är 2018-07-31. 


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

I Högkvarteret (HKV) finns överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD), vilka för närvarande har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs av ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. I ledningsstaben ingår bland annat ekonomidirektören, personaldirektören, kommunikationsdirektören och chefsjuristen.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 01 juni 2018
  • Plats: Stockholm, Stockholms län, Sverige
  • Förband: Högkvarteret (HKV) Stockholm
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Ingen militär utbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2018-07-31

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan