Taktikbefäl (OR 8), inom R3-funktionen till TU bas

Om tjänsten

Luftstridsskolan söker en Taktikbefäl (OR 8), inom R3-funktionen till taktisk utvecklingsavdelning basförband (TU bas).

 

Sökande enhet: LSS/ UTV Luft/ TU bas, Linköping

TUBAS i Linköping är en avdelning underställd C UTV LUFT vid LSS i Uppsala. Avdelningen utvecklar förmågor och funktioner för flygvapnets flygbassystem.

Flygvapnets basförband är en viktig förutsättning för hela flygvapnets operativa effekt, där förmågeutvecklingens syfte är att möta framtidens krav. Om du trivs med utvecklingsfrågor och har en stark drivkraft för att föra utvecklingen framåt, är detta ett jobb för dig. Du arbetar ofta under eget ansvar i samråd med C TUBAS och i samverkan med många övriga utvecklingsfunktioner och förband i hela Försvarsmakten.

 

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

 • Delta i övergripande utvecklingsarbete av flygbassystemets förmågor och inriktar därefter utvecklingen av funktionen av flygvapnets R 3 förband.
 • Analys av styrdokument och utarbetar förslag till inriktning av utvecklingsarbetet för att därefter driva utvecklingen inom aktuell funktion.
 • Leder utveckling av reglementen på taktisk och stridsteknisk nivå inom egen funktion.
 • Leda OMF (organisations- och metodförsök) inom egen funktion.
 • Leda taktisk utprovning och operationell validering (OPEVAL) av produkter inom egen funktion.
 • Stödja genomförandet av studier inom LSS.
 • Stödja HKV i förbandets behovssättning av materiel och personal i system IOR.
 • Stödja HKV i framtagandet av målsättningsdokument.
 • Stödja stridsskolor, förband och centra inom ramen för eget funktionsområde.
 • Stödja FMV i framtagandet av tekniska kravdokument.
 • Stödja HKV och FMV genom att delta alternativt samordna deltagandet i materielförsök.
 • Handlägga övriga ärenden som hänförs till avdelningen.

 

Önskvärda kvalifikationer:

 • Mångårig erfarenhet av förbandstjänst inom Flygvapnets R3 funktion.
 • God helhetssyn inom flygvapnet och flygbassystemet.
 • God insikt och förståelse för regelverk gällande flygplatsdrift.
 • God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift.
 • Förmåga att leda projekt och arbetsgrupper.

 

Meriterande:

 • Erfarenhet av flygfältsfältarbetstjänst.
 • Tidigare tjänstgöring som plutonchef eller högre inom flygbassystemet.

 

Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.

 

Tillträde snarast eller efter överenskommelse.

Anställningen är tillsvidare.

Individuell lönesättning.

 

Upplysningar om befattningen lämnas av C TU BAS, Övlt Per Källgarn,

070-555 67 38 eller Mj Johan Ander 072-9817481.

Fackliga företrädare: OFR/O Ärna Peter Oscarson 018-19 63 68

 

Sista Ansökningsdag är 2018-08-30


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Luftstridsskolan är flygvapnets gemensamma kompetenscentrum för utveckling och utbildning.
Vid Luftstridsskolan, LSS finns Utvecklingsenhet Luft som leder utvecklingen av flygstridskrafterna förkrigsförbandens behov. LSS har fyra flygvapengemensamma skolor; Flygskolan, Stridslednings- och luftbevakningsskolan, Flygbefälsskolan, Basbefälsskolan inklusive R 3 utbildning. Luftstridskolan är en flottilj som innehåller krigsförbanden 16:e flygflottiljen med 5. Basenheten samt 161. Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen med uppgifter avseende beredskap och insatser inom flygbas och ledning. Luftstridsskolan har verksamhet på åtta orter spridda över hela landet.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 31 maj 2018
 • Plats: Uppsala, Uppsala län, Sverige
 • Förband: Luftstridsskolan (LSS) Uppsala
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2018-08-30

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan