Försvarsmakten söker Försvarsattachéer

Om tjänsten

Försvarsattachén representerar Sverige och Försvarsmakten och har som uppgift att främja relationer och samarbete inom försvarsområdet. 

Försvarsattachén ska inhämta kunskaper om landets/ländernas försvarsmakts strukturer, deras politiska relationer och begränsningar. Detta sker företrädesvis genom att etablera ett allsidigt kontaktnät med företrädare för respektive försvarsmakter och försvarsministerier på olika nivåer samt egna studier av lander i fråga och dess försvarsmakt. Inom ramen för detta skall attachén planera för och biträda vid officiella besök och andra officiella arrangemang. 

Försvarsattachén ska även inhämta kunskaper om landets struktur för att underlätta upphandling av försvarsmateriel, samt dess försvarsindustri. Detta sker företrädesvis genom att etablera ett allsidigt kontaktnät med företrädare inom dessa områden. Det är också viktigt för Försvarsattachén att vidmakthålla, och om så erfodras skapa, ett kontaktnät i motsvarande svenska myndigheter (Regeringskansliet, FMV etc) och företagsamt inom Försvarsmakten. Detta ställer krav på hög social kompetens.

Försvarsattachén ska ha en nära dialog och samarbete med beskicknngschefen och följa dennes anvisningar i frågor med politisk dimension. Beskickningschefen ska alltid hållas orienterad om försvarsattachéns verksamhet.

Försvarsattachén skall stödja representanter för Regeringskansliet och andra myndigheter i deras relation med värdlandet. 

Försvarsattachén har bl a i uppgift att representera i syfte att bygga upp och vidmakthålla ett väldimensionerat kontaktnät och att inhämta information. Syftet är vidare att stärka Försvarsmaktens förbindelser med värdnationerna samt att i övrigt främja svenska försvarsmaktsrelaterade intressen. 

Lediga befattningar 2020-08-01 – 2024-07-31

Residenta OF 4

 • Australien
 • Estland
 • Lettland
 • Schweiz
 • Sydafrika

Residenta OF 5

 • Finland
 • Frankrike
 • Kina (ev. medföljande barn får ej vara under 19 år)
 • Norge
 • USA (till USA söks Arméattaché samt Marinattaché)

Resande OF 4

 • Italien
 • Förenade Arabemiraten

Anställning residenta försvarsattachéer
Anställningen är tidsbegränsad vid MUST under utbildnings- och tjänstgöringsperioden. Närmaste chef är C MUST UNDK. Tjänstgöringsperioden är normalt 4 år under ett tidsbegränsat URA-avtal, i vissa fall kan en tjänstgöringsperiod vara 3 år. Utbildningen sker under perioden 2020-04-01 - 2020-07-31. Befattningen för residenta attachéer medger att familjen medföljer i de fall där inget annat anges.  

Arbetsuppgifter 

 • Verka i enlighet med Försvarsattachéförordningen (FFS 1985:20):
 • Följa och bedöma den militärstrategiska utvecklingen och utvecklingen i övrigt inom det totala försvaret samt hålla sig underrättad om den säkerhetspolitiska utvecklingen.
 • Vara rådgivare åt beskickningschefen i militära frågor.
 • Biträda svenska försvarsmyndigheter i frågor som berör inköp eller försäljning av materiel och tjänster samt i mån av möjligheter samverka och stödja andra myndigheter och företag i frågor som rör militära förhållanden.
 • Lämna biträde åt företrädare för det svenska totalförsvaret i samband med besök.
 • Fullgöra uppgifter i övrigt enligt överbefälshavarens bestämmande.
 • Etablera goda relationer med officiella representanter i landet.
 • Bereda och delta i officiella samtal och mötesarrangemang.
 • Rapportera och föreslå möjligt försvarsmaterielsamarbete till HKV PROD och FMV och stödja svenska exportansträngningar.
 • Vara chef för försvarsavdelningen och ansvara för dess administration, ekonomi och säkerhet.

Allmänna Kvalifikationer

Skall krav

 • Språk Engelska (STANAG 3-3-3-3; Lyssna, tala, läsa & skriva)
 • Leva och verka efter Försvarmaktens värdegrund.
 • Vara en god företrädare för Försvarsmakten och Sverige.
 • Goda kunskaper i försvarspolitik och försvarsmaktsplanering och försvarsplanering.
 • God kommunikationsförmåga
 • Verbalt, skriftligt och offentliga framträdande.
 • Erfarenhet av och arbetat med internationell verksamhet. 
 • Genomfört Försvarshögskolans chefsprogram (motsv).

Meriterande 

 • Erfarenhet av underrättelsetjänst på militärstrategisk och operativ nivå.
 • Erfarenhet av Försvarsmaktens strategiska inriktningsarbete.
 • Erfarenheter av nationellt och internationellt materielsamarbete.
 • Erfarenheter av Försvarsmaktens produktionsledning.
 • Erfarenheter av bilateralt arbete och/eller utbildning med andra länder.
 • Erfarenheter från planering och/eller genomförande av internationella insatser.
 • Erfarenheter från Regeringskansliet.
 • Genomfört skolutbildning, företrädesvis militärt, i aktuellt land.
 • Har språkkunskaper för aktuellt land.

Personliga egenskaper

 • Har en mycket god social förmåga.
 • Lyhörd och hög personlig integritet.
 • Förmåga att bygga goda relationer samt skapa och upprätthålla förtroende.
 • Tydlig och rak i kommunikation och förmåga att motivera sin uppfattning.
 • Mycket god analytisk förmåga och förmåga att tänka strategiskt.
 • Har hög arbetskapacitet samt förmågan att vara målinriktad och sakorienterad.
 • God initiativförmåga och förmåga till såväl självständigt arbete som arbeta i projektform.

Vid urval av kandidater kommer stor vikt att läggas vid personliga egenskaper.

Information om rekryteringsprocessen lämnas av Agnetha Holmberg Steen, 08-788 79 53 alt agnetha.holmberg-steen@mil.se. Information om befattningen lämnas av övlt Bertil Dahlrot, 08-788 80 15 alt bertil.dahlrot@mil.se

Fackliga kontakter
OFR/O: Roger Ericson 
OFR/S: Katarina Kruse
SACO: Anders Markow

Samtliga nås via växeln på tel: 08-788 75 00

Sista ansökningsdag
För att beaktas måste sin ansökan ha inkommit senast 2018-08-30Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST) är en del av Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm. MUST bedriver försvarsunderrättelseverksamhet till stöd för svensk utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik och kartlägger yttre hot mot Sverige. MUST bedriver även militär säkerhetstjänst för att skydda Försvarsmaktens värden och har ansvar för totalförsvarets signalskydd. MUST är en kunskapsorganisation och erbjuder både spännande och för nationen angelägna arbetsuppgifter. I organisationen arbetar civila som är experter inom olika områden (t.ex. statsvetare, ekonomer, tekniker, matematiker, HR-specialister) och officerare.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 11 juni 2018
 • Plats: Stockholm, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Högkvarteret (HKV) Stockholm
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2018-08-30

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan