Militärhögskolan Halmstad söker Handläggare Planering (C) till FMLOPE

Om tjänsten

Försvarsmaktens ledarskaps- och pedagogikenhet (FMLOPE) har som övergripande uppgift att leda utvecklingen av ledarskap och pedagogik i Försvarsmakten. Utvecklingsarbetet omfattar även utveckling inom flexibelt lärande där bland annat nätbaserade metoder är ett utvecklingsområde. Enheten består av enhetschef samt tio handläggare planering som verkar som projektledare inom enhetens utvecklingsuppgifter.


Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Ge pedagogiskt och visst tekniskt stöd till användare av FM lärplattform.
 • Medverka i utvecklingen av flexibla metoder för lärande i FM inkluderat nätbaserade metoder.
 • Enskilt och tillsammans med andra utföra uppgifter som projektledare inom ramen för FMLOPE verksamhetsområde, med särskilt fokus på utvecklingsprojekt inom nätbaserat lärande.
 • Leda och delta i arbetsgrupper inom ramen för enhetens verksamhetsområde.
 • Kunna stödja lokala pedagogiska utvecklingsprojekt vid förband, skolor och centrum utifrån insatsförbandens krav på förmågor.
 • Kunna delta i remiss- och utredningsarbete inom verksamhetsområdet.


Formella krav på utbildning och erfarenhet

 • Genomförd högskoleutbildning (motsv.) inom IT-pedagogik (motsv.).
 • Erfarenhet att arbeta i projektform.
 • Praktisk pedagogisk erfarenhet med inriktning på utbildningsmetodik och då främst inom nätbaserat lärande.
 • Väl förtrogen med att arbeta inom utveckling av nätbaserat lärande.
 • Erfarenhet av att arbeta i lärplattform.
 • Grundläggande kunskaper inom HTML.
 • Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska.
 • God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska (STANAG 3333).


Meriterande

 • Projektledarutbildning.
 • Erfarenhet att arbeta i FM lärplattform.
 • Erfarenhet av att ha verkat som lärare/instruktör inom nätbaserade utbildningar.
 • Erfarenhet av att skapa och använda foto och film till utbildningsmaterial.
 • Erfarenhet av utvecklingsarbete, utredningsarbete samt skrivande av rapporter.
 • Körkort (B).


Personliga egenskaper

 • Du behöver ha en förmåga till att självständigt och i grupp genomföra pedagogiskt utvecklingsarbete.
 • Du behöver ha en mycket god förmåga att kunna samarbeta.
 • Du behöver ha en god förmåga i att kunna analysera behov av, samt förslag på pedagogiskt utvecklingsarbete inom området Försvarsmaktens förmågeutveckling.
 • Du behöver ha en mycket god analytisk förmåga i att driva utvecklingsprojekt från idé till implementering.
 • Du behöver kunna ta egna initiativ, samt vara kreativ och öppen för nytänkande.
 • Du delar Försvarsmaktens pedagogiska grundsyn samt har en genuin vilja att utveckla Försvarsmaktens pedagogik och utbildningsmetodik och då särskilt inom nätbaserade metoder.


Övrigt

Befattningen är en tidsbegränsad anställning t.o.m. 2019-12-31, med möjlig övergång till en tillsvidareanställning, vid MHS Halmstad i befattning som Handläggare Planering (C) vid FMLOPE.

Befattningens omfattning är 100 %.

Tillträde så snart som möjligt.

MHS H verkar för ökad mångfald och jämställdhet, därför tillämpar MHS H positiv särbehandling.

MHS H lägger stor vikt vid personliga egenskaper hos den sökande.

I ansökan bifogas CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du anser dig vara lämpad och rätt person för denna befattning.


Upplysningar om befattningen:

C FM LOPE, övlt Stefan Borén, tel. 070-494 62 22, alternativt Projektledare vid FM LOPE, mj Tohmas Ax, tel. 070-859 49 01.

Fackliga företrädare:

OFR/O, (HSOF) Stefan Klawitter 070-859 99 13
SACO, Karin Ekbom 070-830 79 91
OFR/S, Håkan Larsson 073-362 98 25


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Militärhögskolan i Halmstad (MHS H) utbildar Försvarsmaktens medarbetare och blivande medarbetare för tjänst i Sverige och utlandet. Officerare och blivande specialistofficerare utbildas i krigsvetenskap, militärteknik, ledarskap, pedagogik, statsvetenskap, språk och fysiskt stridsvärde – kurser som är gemensamma för hela Försvarsmakten. Militärhögskolan stödjer också Försvarsmaktens förändring av personalförsörjningen bland annat genom att leda, samordna och vidareutveckla den nya grundläggande militära utbildningen, GMU.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 25 juni 2018
 • Plats: Halmstad, Hallands län, Sverige
 • Förband: Militärhögskolan Halmstad (MHS-H) Halmstad
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Ingen militär utbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2018-08-12

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan