Sjötransportenheten söker mekaniker till Karlskrona

Om tjänsten

Försvarsmaktens specialförband (FMSF) består av specialförbandsledningen (SFL), Särskilda operationsgruppen (SOG) samt ett antal stödjande enheter som är särskilt organiserade för att genomföra och stödja specialoperationer. De stödjande enheterna verksamhetsleds avseende krav och beredskap av chefen för specialförbandsledningen. FMSF utgör tillsammans ett system som skall kunna verka enskilt eller i samverkan med konventionella förband.

Sjötransportenheten (STE) är ett specialoperationsförband vars huvuduppgift är att stödja Försvarsmaktens specialförband med taktisk förflyttning i snabbgående båtar, understödjande eld och evakuering av skadade.

STE har i likhet med övriga förband inom FMSF samma höga krav på tillgänglighet, beredskap och noggrannhet i utfört arbete. Detta ställer stora krav på utrustning, utbildning och kompetens vilket kräver en särskild personlig profil för personalen.

Befattningsbeskrivning

Som mekaniker vid STE arbetar du med drift, underhåll och utveckling av avancerade och komplexa system i allmänhet, och båtar i synnerhet.

Vad gäller den tekniska materielen vid enheten stödjer du övriga tekniker/mekaniker vad avser förebyggande och avhjälpande underhåll.

Arbetet innebär krav på beredskap, för att på kort tid genomföra internationell tjänst.

Tjänsteresor inom och utom landet förekommer.

Utbildning och kompetens

Genomförd värnplikt eller GU med godkända betyg alternativt grundläggande militär utbildning med 6 månader tjänstgöringstid.

Relevant teknisk utbildning och/eller erfarenhet.

B-körkort

Fysiska krav

 • Giltiga godkända FM FysS baskrav. God fysisk förmåga

Meriterande kvalifikationer

CE-körkort

Utbildning/erfarenhet som tekniker.

Du måste uppfylla följande krav för anställning:

 • Svensk medborgare.
 • Godkänd vid säkerhetsprövning (genomförs innan anställning).
 • Beredd att genomföra internationell tjänst

Övrigt

Arbetsort

Karlskrona

Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper och din förmåga att arbeta i grupp.

Till ansökan ska bifogas

Personbevis

Ansökningsbrev (personligt brev)

CV

Eventuella frågor rörande tjänsten skickas till:

ste@mil.se

 

Fackliga representant

Kfl OF (OFR/O) Klas Sandberg, 073-365 50 07

Sista datum för ansökan

Välkommen med Din ansökan senast 2019-02-28. Ansökan skall skrivas på svenska och innehålla minst personbevis, CV och ansökningsbrev. (I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämplig för denna befattning.)

Ofullständig ansökan behandlas ej.

Ansökningshandlingar återsänds ej.

Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning.

De som bedöms lämpliga kommer att kallas till uttagningstester med intervjuer, läkarundersökning och psykologiska moment/samtal.

I samband med kallelsen till tester kommer kompletterande info angående tider och platser skickas ut.

Välkommen med din ansökan!Försvarsmaktens specialförband är en militärstrategisk resurs som ökar antalet möjliga handlingsalternativ. En insats med specialförbanden kännetecknas av hög effekt på säkerhetspolitisk nivå. Det kan till exempel handla om att frita eller rädda svenska medborgare i internationell tjänst eller inhämta underrättelser. Inom specialförbanden eftersträvar vi enkelhet i såväl planering som genomförande, oförutsägbarhet genom okonventionella metoder samt målmedvetenhet, precision och beslutsamhet. Beredskapen är hög och personalen är särskilt uttagen, utbildad och utrustad för att klara sina uppgifter.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 06 november 2018
 • Plats: Karlskrona, Blekinge län, Sverige
 • Förband: Första ubåtsflottiljen – 1.ubflj
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Militär grundutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2019-02-28

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan