Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST) söker avdelningschef med ansvar för tekniska system

Om tjänsten

MUST Informationshanteringskontor (IHK) bildades den 1 januari 2017 och ansvarar för MUST-gemensam informationshantering samt planering, utveckling och vidmakthållande av IT-system. Kontoret arbetar för att stärka MUSTs flexibilitet och förmåga att svara upp mot verksamhetskrav på informationshantering och informationssystem.

Till MUST IHK söker vi nu en avdelningschef till en nyinrättad tjänst med ansvar för tekniska system. Denna tjänst kommer att ha en nyckelroll i att säkerställa att MUST verksamhet har det tekniska stöd som verksamheten behöver, antingen genom egen utveckling av sådana system eller genom samverkan med övriga funktioner i Försvarsmakten som utvecklar liknande förmåga.

Arbetsuppgifterna
Som avdelningschef kommer du att leda det strategiska arbetet avseende såväl utveckling som vidmakthållande och drift av de tekniska system som MUST IHK ansvarar för. Dessa tekniska system är i flera fall dimensionerade för att hantera sekretessbelagda (hemliga) uppgifter och systemen har därmed särskilda krav på informations- och IT-säkerhet.

I rollen som avdelningschef har du ansvar för avdelningens personal, verksamhet och ekonomi. Du arbetar målfokuserat med tydliga direktiv och uppfattas som en rak och tydlig person. Tillsammans med dina underställda chefer ansvarar du för att leda en uppsättning arbetslag/team med tekniska specialister som stödjer MUST olika verksamhetsgrenar med olika former av tekniska lösningar.

Du är en god lyssnare som gärna ger, men även tar emot ärlig och rak feedback. Du bidrar till ett klimat i arbetsgruppen som gynnar öppenhet och uppriktighet.

Den tekniska verksamheten vid MUST IHK befinner sig i en period av förändring och du förväntas ta ett samlat ansvar för att leda denna förändring. Ett särskilt fokus i detta arbete kommer att vara att coacha dina underställda chefer i deras arbete med att rekrytera tekniska specialister och formera nya arbetslag.

I uppdraget ingår nära samverkan med de enheter och funktioner som bedriver IT-relaterad verksamhet inom Försvarsmakten samt med motsvarande enheter och funktioner vid samverkande myndigheter.

Som avdelningschef kommer du även att ingå i MUST IHK ledningsgrupp.

Vem är du?
Vi söker dig som har ett genuint intresse för att arbeta med en organisation i utveckling och som har flerårig erfarenhet av att arbeta med utveckling eller drift av tekniska system. Arbetet kommer ställa höga krav på förmåga till att driva ett systematiskt förändringsarbete samt att motivera och stimulera medarbetarna såväl i dagligt arbete som i den pågående förändringsresan.

Vi söker en person som har god kunskap om moderna agila arbetsmetoder för IT-utveckling och som ett passionerat intresse för att utveckla både människor och teknik. Vi förväntar oss att du, utan att vara teknisk specialist, har så pass god kunskap om informationsteknologi att så att du kan ”prata samma språk” som medarbetarna i våra tekniska arbetslag.

Vi ser gärna att du har ett starkt driv och förmåga att få saker att hända. Av stor vikt är även förmåga till nätverksbyggande. Du är flexibel och har inga problem att hantera många parallella ärenden samtidigt. I pressade situationer bibehåller du ditt lugn och agerar stabilt och professionellt. Vi ställer krav på hög integritet, gott omdöme och mycket stort säkerhetsmedvetande.

Kvalifikationer

 • Akademisk utbildning med relevant inriktning - alternativt lång praktisk erfarenhet. Som officer ska du ha genomgått Försvarshögskolans högre stabsutbildning eller motsvarande.
 • Minst 10 års erfarenhet av bred IT-verksamhet (t.ex. utvecklingsprojekt, drift, förvaltning, arkitektur), varav minst 3 år inom större organisation
 • Goda chefs- och ledaregenskaper
 • God förmåga att uttrycka sig väl i både tal och skrift på svenska och engelska

 

Meriterande

 • Kunskap om Försvarsmaktens verksamhet i allmänhet samt underrättelse- och säkerhetstjänst i synnerhet
 • Praktisk erfarenhet av arbete med IT-system som har särskilda säkerhetsbehov
 • För militär personal: kompletterande civil akademisk examen med inriktning mot systemvetenskap
 • Tidigare chefserfarenhet i liknande befattning

Vårt erbjudande
Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du dagligen bidrar till Sveriges säkerhet. Genom kontinuerlig kompetensutveckling får du goda möjligheter att utveckla dig själv och dina expertkunskaper. Vi erbjuder friskvård som inkluderar träning på arbetstid. Vi tillämpar också flextid.

Övrigt
Vid urvalet kommer stor vikt läggas vid personlig lämplighet. Tjänsten är placerad i Stockholm och är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.

Fördjupad säkerhets- och lämplighetsprövning kommer att genomföras på slutkandidat

Upplysningar om befattningen kan lämnas av
T f kontorschef Gustaf Brunius 08-788 75 00, från och med 2018-07-16.

Upplysningar om rekryteringsprocessen: must-ledk-hr@mil.se

Fackliga representanter
SACO/Försvar: Anders Markow, TCO/Försvarsförbundet: Katarina Kruse, OFR/O: Roger Ericsson. Samtliga nås via växeln 08–788 75 00

Sista datum för ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2018-08-12.

Din ansökan ska innehålla CV och ett personligt brev. I det personliga brevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Urval sker löpande och vi kan komma att kalla lämpliga kandidater innan ansökningstiden löpt ut.Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST) är en del av Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm. MUST bedriver försvarsunderrättelseverksamhet till stöd för svensk utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik och kartlägger yttre hot mot Sverige. MUST bedriver även militär säkerhetstjänst för att skydda Försvarsmaktens värden och har ansvar för totalförsvarets signalskydd. MUST är en kunskapsorganisation och erbjuder både spännande och för nationen angelägna arbetsuppgifter. I organisationen arbetar civila som är experter inom olika områden (t.ex. statsvetare, ekonomer, tekniker, matematiker, HR-specialister) och officerare.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 30 juni 2018
 • Plats: Stockholm, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Militära Underrättelse- och Säkerhetstjänsten
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Ingen militär utbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2018-08-12

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan