133.STAB- OCH FUNKTIONSSKVADRON REKRYTERAR SÄKERHETSOFFICERARE (RO) TILL 332.FÄLTSÄKERHETSPLUTON

Om tjänsten

13.Säkerhetsbataljon söker säkerhetsofficerare (RO) till 332.Fältsäkerhetspluton.

 

13.Säkerhetsbataljon står i frontlinjen för Försvarsmaktens arbete för att upptäcka, motverka och bekämpa säkerhetshotande verksamhet, både nationellt och internationellt. Förbandet är försvarsmaktsgemensamt och innehåller delar från armén, marinen och flygvapnet.

 

Våra verkansdelar arbetar operativt och löser uppgifter kopplat mot de fem generiska säkerhetshoten: kriminalitet, subversion, främmande underrättelseverksamhet, sabotage och terrorism med ett multifunktionellt spektrum av sensorer.

 

Vid bataljonsstaben arbetar vår personal med stridsledning och bearbetning av inhämtad information. Idag tjänstgör våra duktiga medarbetare på ett flertal platser, både nationellt och internationellt.

 

Vi på 13.Säkerhetsbataljon verkar i enlighet med Försvarsmaktens värdegrund. Det innebär att alla våra medarbetare skall ha likvärdiga möjligheter och rättigheter att utvecklas inom organisationen och kunna verka fria från diskriminering.

 

133.Stab- och funktionsskvadron arbetar främst med att stödja högre stab med säkerhetsunderrättelsetjänst och säkerhetsskyddstjänst. Skvadronen stödjer även bataljonsstaben med drift och bevakning.

 

Nu rekryterar 133.Stab- och funktionsskvadron säkerhetsofficerare (RO) till 332.Fältsäkerhetspluton.

332.FSÄK arbetar inom ramen för militär säkerhetstjänst. Huvuddelen av plutonens verksamhet utgörs av rekognoscering, patrullering, utfrågning, samverkan (passiv HUMINT), säkerhetsplanering samt säkerhetsprövning.

 

I plutonens verksamhet är interaktion med andra människor en mycket viktig del, därav söker vi individer som har god social förmåga samt god självkännedom. Även den enskildes goda psykiska och fysiska förmåga är viktig för att ställda uppgifter ska lösas med hög effekt.

 

Du kommer att ingå i mindre tillfälligt sammansatta patruller vilka uppträder självständigt och utformas utefter uppgiftens karaktär. Utöver detta ställs höga krav på respektive gruppmedlems förmåga att uppträda självständigt.

 

Att arbeta i olika typer av sociala miljöer samt varierande geografiska platser är något du trivs med då plutonen löser uppgifter både nationellt och internationellt. Detta innebär att tjänstgöring på andra orter kommer att vara aktuellt och utlandstjänstgöring är obligatoriskt för samtlig personal på plutonen. Tjänstgöringstiden på annan ort varierar beroende på vilken uppgift som ska lösas.

 

Tidigare erfarenhet av militär säkerhetstjänst utgör inget krav, all relevant grundutbildning kommer att beredas inom 332.FSÄK försorg. Utvecklingsmöjligheter för specialisering inom området militär säkerhetstjänst erbjuds den personal som arbetat en längre period i plutonen och som bedöms uppnå ansenlig erfarenhet samt lämplighet i befattning.

 

Vi uppmuntrar till en jämn könsfördelning i plutonen och ser gärna kvinnliga sökande.

 

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

 

Huvudsakliga arbetsuppgifter

- Delta i gruppens arbete inom säkerhetsunderrättelsetjänst främst med inriktning mot inhämtning (passiv HUMINT).

- Delta i gruppens arbete inom säkerhetsskyddstjänst främst med inriktning mot säkerhetsprövning samt säkerhetsplanering.

- Självständigt kunna planera, samt genomföra säkerhetsprövningar.

- Delta i säkerhetsutredningar av olika karaktär.

 

Kvalifikationer för befattning säkerhetsofficer (RO)

- Officer- (OP motsv.) alt. Speciallistofficersexamen (SOU motsv.).

- Goda kunskaper i engelska (tal och skrift).

- B – körkort.

- FM FYSS.

 

Meriterande

- Genomförd GBFK (motsv.) för OR5.

- Tjänstgjort vid MP-/SÄK-/Jägarförband.

- Militär/civil utlandstjänstgöring.

- Utomnordiska språkkunskaper.

- Militära förarbevis.

- CLS utbildad.

- Tidigare tjänstgöring vid stab inom underrättelse- eller säkerhetstjänst. 

- Utbildad utfrågare samt samtalsledare.

- Akademisk utbildning inom stats-/betandevetenskap.

- Polisexamen.

 

Arbetsort: Kungsängen 

 

Kompletterande information

För mer information om tjänsten kontakta:

Plutonchef Kn Linus Stenmark 

Tel: 08-584 540 00 Email: lg-13sakbat-fsak@mil.se

 

Fackliga representanter nås via FM växel 08-584 540 00:

OFR Livgardet Johan Hamlin

Försvarsförbundet Madeleine Daleo

SACO Tomas Andersson

SEKO Tomas Klasson

 

Övriga upplysningar

Skriv i ansökan vilken befattning som du söker (OR5 eller OR6-7)

- Lön enligt avtal.

- Anställningsformen är enligt RO-avtal.  

- Tillträde enligt överenskommelse, dock senast januari 2019.

- Initiala tjänstgöringsperioden är mellan 28 januari 2019 och 22 mars 2019

  (Därefter planeras kommande tjänstgöringsperiod i samråd med plutonchefen).

- Sista ansökningsdatum är 2018-08-12.

 

Urvalstest kommer att genomföras före anställning:

- Testdag 1 kommer att genomföras på Livgardet 2018-09-01 08:00-22:00

  (Kallelse till testdag 1 kommer att ske via mail senast 2018-08-19).

- Testdag 2 kommer att genomföras på Livgardet 2018-09-20 08:00-16:30

  (mer information om testdag 2 kommer att delges vid testdag 1).

 

Din ansökan ska innehålla CV, referenser, personligt brev med foto samt relevanta intyg/betyg (En icke fullständig ansökan kommer inte att behandlas).


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Livgardet är ett av Sveriges största regementen med anor från 1521. Våra blåklädda soldater som bevakar de kungliga slotten är kanske de som syns mest utåt, men vi gör så mycket mer. Vi svarar bland annat för utbildningen av personal som åker på internationella uppdrag samt all militärpolisverksamhet. Inom Livgardet finns säkerhets- och markstridsförband liksom hemvärnssoldater, försvarsmusiker och tjänstehundar. Alla insatser inom Militärregion mitt, som är en av landets fyra militärregioner, leds från Livgardet.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 12 juni 2018
  • Plats: Upplands-Bro, Stockholms län, Sverige
  • Förband: Livgardet (LG) Kungsängen
  • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
  • Omfattning: Deltid
  • * Officersutbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2018-08-12

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan