13.Telekrigsbataljonen söker Systemtekniker till 131.Telekrigkompaniet.

Om tjänsten

13. Telekrigbataljon är ett insatsförband som opererar på det elektroniska slagfältet både nationellt och internationellt. Genom tekniska sensorsystem bedrivs inhämtning av information om motstånaren. Bataljonens uppgift är även att störa kommunikationen för motstånaren i syfte att försvåra ledning av motståndarens förband. Genom bearbetning av informationen omvandlas informationen till underrättelser som är viktigt för högre chefers beslutsfattning.

HUVUDSAKLIGA ARBETSUPPGIFTER

Som systemtekniker vid 13. Telekrigsbataljonen kommer du att säkerställa driften av tekniska system nationellt såväl som internationellt. Som en del i driften kommer du även att utbilda användare från övriga Försvarsmakten, nationellt såväl som internationellt.

Tjänsten ställer krav på återkommande insatser, nationellt och internationellt.

Internutbildningar genomförs fortlöpande och det finns stora möjligheter att både bredda och fördjupa sina kunskaper inom valt specialistområde.

KRAV

· Svenskt medborgarskap

· Fullgjord värnplikt/Grundläggande militär utbildning

· Genomförd och godkänd FM säkerhetsprövning (genomförs vid uttagningstester) samt genomförd och godkänd registerkontroll

· Körkort B

ÖNSKVÄRDA KVALIFIKATIONER

· Utbildning inom radio- och transmissionsteknik

· Utbildning inom elektronik

· Arbetat som servicetekniker eller likande teknisk befattning

MERITERANDE

· Utbildning inom telekrigsystem

· Genomförd utlandstjänstgöring

· Erfarenhet om underrättelseverksamhet

· Vana av att utbilda, både små och stora grupper

PERSONLIGA EGENSKAPER

Du skall vara driven och självgående samt ha en förmåga att tänka ”utanför boxen” för att driva förmågan framåt. Du skall gilla problemlösning och att jobba i ett mindre team. Du skall ha gott omdöme och inge förtroende för detta hos våra samarbetspartners.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

ANSTÄLLNINGSVILLKOR

· Anställnings enligt Försvarsmaktens avtal för gruppbefäl, soldater och sjömän (GSS/K)

· 6 månaders provanställning tillämpas

· Arbetsort Enköping

· Tillträde efter överenskommelse

· Befattningsnivå OR 1-5

Arbete utanför kontorstid förekommer och du behöver vara beredd på att resa inom och utom landet.

Beredskap förekommer och du bör vara beredd på återkommande tjänsteresor, både nationellt och internationellt.

ÖVRIGT

De som bedöms lämpliga för tjänsten kommer att kallas till uttagningstester under vecka 843.

FÖR ATT DIN ANSÖKAN SKALL BEHANDLAS SKALL FÖLJANDE UNDERLAG BIFOGAS

· CV

· Personligt brev

· Välliknande foto

· Referenser (minst 2)

· Gymnasiebetyg

· Betyg/intyg av militära utbildningar och insatser

· Kopia av körkort

UPPLYSNINGAR OM TJÄNSTEN

Maila dina frågor till förbandet på epostadress ledr-tkbat-s1@mil.se. Märk ditt mail Systemtekniker


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Ledningsregementet är ett försvarsmaktsgemensamt förband. Här finns ett flertal krigsförband och enheter som utgör en nationell spetskompetens inom försvarsmakten. Genom ledning, samband, meteorologi och psykologiska operationer skapar Ledningsregementet förutsättningar för lyckad samverkan på mark-, sjö-, luft-, och informationsarenan. Ledningsregementet bedriver verksamhet inom hela skalan från utveckling, utbildning, träning till insats.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 13 juni 2018
  • Plats: Enköping, Uppsala län, Sverige
  • Förband: Ledningsregementet (LedR) Enköping
  • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Militär grundutbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2018-09-06

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan