Säkerhetsofficer till MR V/ J2

Om tjänsten

Säkerhetsofficer till MR V/ J2

 

Militärregion Väst (MR V) är ett krigsförband lokaliserat till Skövde samt med mindre del till Göteborg. Staben består av kontinuerligt tjänstgörande officerare samt civila. Vid höjd beredskap kompletteras staben med tillfälligt tjänstgörande och hemvärn.

Chefen för Militärregion Väst med regional stab leder underställda förband, samverkar med regionala och lokala aktörer, leder säkerhets- och underrättelsetjänsten samt stödjer operativ- och taktisk chef som löser uppgifter inom regionen. MR V omfattar Hallands-, Västra Götalands-, Värmlands- och Örebro län. Befattningen tillhör underrättelse- och säkerhetsavdelningen.

 

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Leder planering, genomförande, rapportering och utvärdering av MR V kontrollverksamhet
 • Planerar och genomför uppföljning av säkerhetsskyddet inom Försvarsmakten
 • Handlägger tekniska säkerhetsskyddsärenden
 • Biträder vid personutredningar
 • Stödjer vid säkerhets- och säkerhetsskyddssamtal
 • Genomför säkerhetsplanering (säkerhetsanalys/säkerhetsskyddsplaner)
 • Biträder vid säkerhetsprövning
 • Följer upp lagstiftning, förordningar, mm inom militära säkerhetstjänsten samt utarbetar remissyttranden för ovanstående.
 • Biträder vid ärenden rörande insats- och transportskydd samt tillsyn och bevakning
 • Handlägger stöd till förband, skolor och centra med funktionskompetens avseende skyddsanordningar, personskydd och larm
 • Stödjer avseende säkerhetsskyddstjänst vid övningar, skyddsobjekthantering, prov och försök mm

 

Krav

 • (OF2/OF3)
 • Genomfört FM UndsäkC utbildning till Säkerhetschef
 • Tjänstgjort vid säkerhetsavdelning på lokal nivå

 

Meriterande

 • God förmåga att arbeta självständigt och att planera, genomföra och slutföra projekt.
 • God pedagogisk förmåga samt vara trygg i rollen som utbildare.
 • God inblick i Försvarsmaktens olika verksamhetsgrenar.
 • God förmåga att arbeta med IT system t.ex. IS UndSäk.
 • Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska.
 • Grundläggande juridisk utbildning.
 • Genomförd militärpolisutbildning
 • Dokumenterad erfarenhet av hantering av uppgifter som omfattas av sekretess eller som är hemligt enligt Offentlighets- och Sekretesslagstiftningen (OSL)

 

Personliga egenskaper

Arbetet kräver att du har en mycket god förmåga att arbeta självständigt och en god förmåga att planera, genomföra och slutföra projekt. Du ska vara noggrann och strukturerad samt ha ett utpräglat säkerhetsmedvetande. Du har en god samarbetsförmåga och är resultatinriktad då du förväntas ingå i flera arbetsgrupper. Tjänsten kräver att du har hög personlig integritet och förmåga att skapa och behålla förtroende.

Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper, samt personlig lämplighet.

 

 

Övrig information

Befattning är öppen för militär personal och är placerad i nivå OF2 till OF3.

Befattningen är inplacerad i säkerhetsklass och du kommer före anställning att genomgå säkerhetsprövning med registerkontroll vid Rikspolisstyrelsen.

Befattningen medför krigsplacering och därmed bl.a. fysiska prestationskrav

 

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av övlt Agne Gustavsson, 010-8267738.

 

Placeringsort: Skövde.

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Lön: Individuell lönesättning

Urval och eventuell kallelse till intervju sker under kvartal 3 2018.

 

 

Fackliga representanter:

Nås via vxl 0500-465000

OFR/O, Klas Ahlqvist

OFR/S , Bengt Lindlöf,

SEKO-F, Lola Ahlgren,

 

Sista datum för ansökan: 2018-08-31

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 13 juni 2018
 • Plats: Skövde, Västra Götalands län, Sverige
 • Förband: Skaraborgs regemente (P 4) Skövde
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2018-08-31

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan