13. Telekrigbataljonen söker officerare (OR6-7 och OF1) till Teknisk signalspaning till 131.Telekrigkompaniet.

Om tjänsten

13. Telekrigbataljonen är ett insatsförband som bedriver sin strid på det elektroniska slagfältet både nationellt och internationellt. Genom tekniska sensorsystem bedrivs inhämtning av information om motståndaren. Bataljonens uppgift är även att störa kommunikationen för motståndaren i syfte att försvåra ledningen av motståndarens förband. Genom bearbetning av informationen omvandlas informationen till underrättelser som är viktiga för högre chefers beslutsfattning.

Eftersom det elektroniska slagfältet spänner över alla arenor (mark, sjö och luft) är 13. Telekrigbataljonen ett markbaserat operativt förband som understödjer taktiska chefer inom alla försvarsgrenar.

Rekryterande enhet söker bl.a. officerare för befattningar som plutonchef, troppchef och gruppchef.

Rekryterande enhet innehåller även officersbefattningar med olika ansvarsområden så som teknisk signalspaning och signalanalys, spaningsledning och rapportering, lednings- och IT-system, teknisk drift och underhåll, samband och transmission.

Tjänsten är stundtals krävande då förbandet verkar dygnet runt. Verksamhetens art gör att långa perioder av spaning och rutintjänst kan brytas av krav på omedelbar omgruppering eller strid. Detta kräver att du har god samarbetsförmåga och kan tempoväxla när så behövs. Enheten är oftast grupperad långt ifrån såväl sidoordnade som överordnad enheter och oftast under långa perioder. Enheten kan verka med eller utan tillfört närskydd eller logistikstöd. Att enheten löser sina uppgifter självständigt innebär att varje individ oftast behöver ha en bredare kompetens än sitt huvudsakliga ansvarsområde. Förkunskaper, intresse och fallenhet kommer att spela en avgörande roll för vilka arbetsuppgifter du som officer tilldelas vid den tekniska signalspaningen.

Tjänsteresor med varierande längd är vanligt förekommande.

Internutbildning genomförs fortlöpande och det finns stora möjligheter att vidareutvecklas i befattningen och inom enheten.

Din primära stationering är i Sverige, men 13.Telekrigbataljonen ansvarar också för att bemanna befattningar utomlands vilket innebär att du kan komma att ianspråktas för internationell tjänst.

Formella kunskapskrav:

* Svenskt medborgarskap

* Officersexamen/specialistofficerexamen

* Medicinska krav uppfyllda efter obligatorisk läkarundersökning.

* För vissa befattningar krävs godkänd läkarundersökning för arbete på hög höjd.

* Godkänd säkerhetsprövning (för vissa befattningar krävs utökad säkerhetsprövning)

Önskvärda kvalifikationer

* Utbildning inom underrättelse och säkerhetstjänst.

* Svensk militär grundutbildning inom telekrig.

* God teknisk förståelse inom elektronik eller mekanik.

* Körkort (B/C/E).

* Kunskaper om signalbehandling, radio och radarteknik.

* Naturvetenskaplig eller teknisk bakgrund.

Meriterande

* Tidigare tjänstgöring i befattning med personalansvar.

* Tidigare tjänstgöring i underrättelsebefattning.

* Tidigare erfarenhet inom området Teknisk tjänst, Samband eller Telekrig.

* Erfarenhet från utlandstjänstgöring.

Personliga egenskaper

Du är en driven och självgående individ som vill arbeta i teknikens framkant och vara i händelsernas centrum. Du trivs med att arbeta i ett tätt team av kollegor men har inga problem att lösa uppgifter självständigt. Du är stresstålig och kan hantera stora mängder av information utan att tappa fokus. Du har även en förmåga att arbeta fokuserat under längre perioder. Du bör ha en god social och kreativ förmåga. Du bör ha lätt för att anpassa dig till nya förutsättningar. Du ska dessutom ha en positiv inställning till fysisk träning då tjänsten förutsätter en god grundkondition över tid.

Tjänstgöring i förbandet ställer krav på personlig integritet och ett högt säkerhetsmedvetande.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och lämplighet.

Uttagning

I samband med uttagning kommer de som blir kallade att genomgå anställningsintervju, säkerhetsprövning, fysiska tester samt läkarundersökning.

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av

Maila dina frågor till ledr-tkbat-s1@mil.se

Fackliga representanter

OFR/O, OF Enköping Magnus Johansson

SACO-F Carl-Johan Pettersson

SEKO-F Lars Lindell

OFR/S Inge Bäcklin

Samtliga nås via LedR tfn växel: 0171-15 70 00

Anställningsvillkor

* Anställningsform enligt Försvarsmaktens avtal för officerare.

* 6 månaders provanställning tillämpas

* Arbetsort Enköping

* Tillträde efter överenskommelse

* Befattningsnivå OR 6-7 eller OF1

Övrigt

För att din ansökan skall behandlas skall följande underlag bifogas;

* CV

* Personligt brev

* Välliknande foto

* Referenser (minst 2)

* Gymnasiebetyg

* Betyg/intyg från militära utbildningar och insatser

* Kopia av körkort

Sista datum för ansökan

2018-09-06


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Ledningsregementet är ett försvarsmaktsgemensamt förband. Här finns ett flertal krigsförband och enheter som utgör en nationell spetskompetens inom försvarsmakten. Genom ledning, samband, meteorologi och psykologiska operationer skapar Ledningsregementet förutsättningar för lyckad samverkan på mark-, sjö-, luft-, och informationsarenan. Ledningsregementet bedriver verksamhet inom hela skalan från utveckling, utbildning, träning till insats.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 12 juli 2019
  • Plats: Enköping, Uppsala län, Sverige
  • Förband: Ledningsregementet – LedR
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Officersutbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2019-09-08

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan