13.Telekrigbataljonen söker Systemtekniker vid Driftstödspluton (DSP)132.Telekrigkompaniet

Om tjänsten

Systemtekniker vid Driftstödspluton (DSP)

13. Telekrigbataljon är ett insatsförband som opererar på det elektroniska slagfältet både nationellt och internationellt. Genom tekniska sensorsystem bedrivs inhämtning av information om motståndaren. Bataljonens uppgift är även att störa kommunikationen för motståndaren i syfte att försvåra ledning av motståndarens förband. Genom bearbetning av informationen omvandlas informationen till underrättelser som är viktiga för högre chefers beslutsfattning.

Inom ramen för en av bataljonens huvuduppgifter telestörning har Försvarsmakten i syfte att skydda egna styrkor sedan en lång tid tillbaka genomfört telekrigföring. s.k. ECM (Electronic Counter Measures) genom att försvåra/förvägra motståndarens användande av improviserade fjärrutlösta sprängladdningar/hot s.k. Radio Controlled Improvised Explosive Device (RCIED)

HUVUDSAKLIGA ARBETSUPPGIFTER

Som systemtekniker vid DSP, 13. Telekrigbataljonen kommer du att bidraga till att säkerställa att förmågan ECM mot RCIED ständigt levererar operativ effekt där förmågan behövs för att lösa uppgiften.

Detta sker såväl nationellt som internationellt. Som en naturlig del i arbetsuppgifterna kommer du även att tillsammans med delar ur övriga Försvarsmakten att utföra Elektronisk Exploatering (ELEX) av exempelvis hotsystem/radiosystem i syfte att föda underrättelseprocessen inom ramen för Sveriges (COUNTER-THREAT/IED) arbete.

Plutonen ansvarar även för förmågan att med hjälp av EA (Elektronisk Attack) nå operativ effekt inom främst markarenan.

Vidare kommer du att bidraga till att utbilda användare, operatörer, nationellt såväl som internationellt.

Tjänsten ställer krav på återkommande insatser, nationellt och internationellt.

Internutbildningar genomförs fortlöpande och det finns stora möjligheter att både bredda och fördjupa sina kunskaper inom valt specialistområde.

KRAV

* Svenskt medborgarskap

* Fullgjord värnplikt/Grundläggande militär utbildning

* Genomförd och godkänd FM säkerhetsprövning (genomförs vid uttagningstester) samt genomförd och godkänd registerkontroll

* Körkort B

* God presentationsförmåga i såväl större som mindre sammanhang

* God förmåga att kommunicera på svenska och engelska i såväl tal som skrift

 

ÖNSKVÄRDA KVALIFIKATIONER

* Arbetslivserfarenhet av arbete inom brottsbekämpande-eller underrättelseverksamhet

* Utbildning inom radio- och transmissionsteknik

* Utbildning inom elektronik

* Arbetat som servicetekniker eller likande teknisk befattning

MERITERANDE

* Utbildning inom telekrigsystem

* Genomförd utlandstjänstgöring

* Erfarenhet om underrättelseverksamhet

* Vana av att utbilda, både små och stora grupper

* Omvärldsintresse

* Ytterligare språkkunskaper

PERSONLIGA EGENSKAPER

Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper och särskilt att du:

* Är prestigelös och bidrar till ett gott arbetsklimat i gruppen

* Kan arbeta både i grupp och självständigt och har förmåga att samarbeta med olika yrkeskategorier

* Har förmåga att skapa förtroende genom att knyta och upprätthålla kontakter

* Är engagerad, tar ansvar för ditt arbete och är lösningsorienterad

* Är noggrann, uthållig och har god förmåga att strukturera och prioritera – även under hög arbetsbelastning

* Har flexibilitet att med kort varsel byta arbetsuppgifter/arbetsområde och har förmåga att växla mellan planerad och händelsestyrd verksamhet

* Är analytisk och har god problemlösningsförmåga

* Har högt säkerhets- och sekretessmedvetande

ANSTÄLLNINGSVILLKOR

* Anställnings enligt Försvarsmaktens avtal för gruppbefäl, soldater och sjömän (GSS/K)

* 6 månaders provanställning tillämpas

* Arbetsort Enköping

* Tillträde efter överenskommelse

* Befattningsnivå OR 1-5

Arbete utanför kontorstid förekommer och du behöver vara beredd på att resa inom och utom landet.

Beredskap förekommer och du bör vara beredd på återkommande tjänsteresor, både nationellt och internationellt.

ÖVRIGT

De som bedöms lämpliga för tjänsten kommer att kallas till uttagningstester under v.843, 2018

FÖR ATT DIN ANSÖKAN SKALL BEHANDLAS SKALL FÖLJANDE UNDERLAG BIFOGAS

* CV

* Personligt brev

* Välliknande foto

* Referenser (minst 2)

* Gymnasiebetyg

* Betyg/intyg av militära utbildningar och insatser

* Kopia av körkort

UPPLYSNINGAR OM TJÄNSTEN

Maila dina frågor till förbandet på epostadress ledr-tkbat-s1@mil.se. Märk ditt mail Systemtekniker DSP

Fackliga representanter

OFR/O, OF Enköping Magnus Johansson

SACO-F Carl-Johan Pettersson

SEKO-F Lars Lindell

OFR/S Inge Bäcklin

Samtliga nås via LedR tfn växel: 0171-15 70 00

 

 


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Ledningsregementet är ett försvarsmaktsgemensamt förband. Här finns ett flertal krigsförband och enheter som utgör en nationell spetskompetens inom försvarsmakten. Genom ledning, samband, meteorologi och psykologiska operationer skapar Ledningsregementet förutsättningar för lyckad samverkan på mark-, sjö-, luft-, och informationsarenan. Ledningsregementet bedriver verksamhet inom hela skalan från utveckling, utbildning, träning till insats.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 13 juni 2018
  • Plats: Enköping, Uppsala län, Sverige
  • Förband: Ledningsregementet (LedR) Enköping
  • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Militär grundutbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2018-09-06

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan