13.Telekrigbataljonen söker stridssjukvårdare till 131. Telekrigkompaniet

Om tjänsten

På 13.Telekrigbataljonen är arbetssituationen dynamisk och utmanande. Vi erbjuder ett arbete med mycket stor variation och i olika miljöer. Under en normal vecka arbetar du med att vidareutveckla din specifika kompetens inom gruppen såväl som att vidareutveckla din grupp och din plutons förmåga. Detta innebär bland annat utbildningar, övningar och insatser.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Som stridssjukvårdare ansvarar du för dina gruppkamraters hälsa vid händelse av olycka eller skador till följd av övning eller strid. Du är även delaktig i att utbilda både gruppen och plutonen i sjukvårdstjänst. Utöver tjänsten som stridssjukvårdare är du också en del av gruppen och utgör också skyttesoldat vid lösande av andra uppgifter.

Krav för anställning:

Svenskt medborgarskap
Fullgjord värnplikt/grundläggande militär tjänstgöring
Körkort B.
Genomförd och godkänd säkerhetsprövning och registerkontroll (genomförs vid uttagningstester)
B-körkort
Godkänd stridssjukvårdare enligt FöMedC Kursplan Stridssjukvårdare. 200h samt två veckors praktik på sjukhus med godkänt resultat.

Meriterande kvalifikationer:

Tidigare internationell tjänstgöring

Tidigare tjänstgöring vid LedR

Tidigare tjänstgöring på skyttepluton

 
Vem är du?

Som soldat på bataljonen är du driven och kan arbeta självständigt. Du är en lagspelare som gillar utmaningen att ständigt sträva efter att bli bättre på just ditt specifika område. Du är flexibel och har lätt för att bemöta andra människor. Stresstålighet, engagerad, envishet, fysisk spänst, "vinnarskalle" och lagspelare är några ord som kännetecknar dig som person. Har du ovanstående egenskaper kommer du trivas mycket bra på 13.Telekrigbataljonenoch vara en stor tillgång. bat kännetecknas av vinnarattityd, god kamratskap och professionalism.

Vad kan Försvarsmakten  erbjuda dig? Vi erbjuder ett arbete som skiljer sig från mängden och som är utmanande såväl fysiskt som psykiskt. Du kommer vara med och bygga upp en stark gemenskap tillsammans med dina arbetskamrater. I tjänsten ingår fysisk träning på arbetstid. Möjlighet till betald utbildning inom relevant område och möjligheter till karriärutveckling finns inom enheten.


Välkommen med din ansökan senast 2018-09-06.

ANSTÄLLNINGSVILLKOR

· Anställnings enligt Försvarsmaktens avtal för gruppbefäl, soldater och sjömän (GSS/K)

· 6 månaders provanställning tillämpas

· Arbetsort Enköping

· Tillträde efter överenskommelse

· Befattningsnivå OR 1-5

Arbete utanför kontorstid förekommer och du behöver vara beredd på att resa inom och utom landet.

Beredskap förekommer och du bör vara beredd på återkommande tjänsteresor, både nationellt och internationellt.

ÖVRIGT

De som bedöms lämpliga för tjänsten kommer att kallas till uttagningstester under vecka 843.

FÖR ATT DIN ANSÖKAN SKALL BEHANDLAS SKALL FÖLJANDE UNDERLAG BIFOGAS

· CV

· Personligt brev

· Välliknande foto

· Referenser (minst 2)

· Gymnasiebetyg

· Betyg/intyg av militära utbildningar och insatser

· Kopia av körkort

Fackliga representanter

OFR/O, OF Enköping Magnus Johansson

SACO-F Carl-Johan Pettersson

SEKO-F Lars Lindell

OFR/S Inge Bäcklin

Samtliga nås via LedR tfn växel: 0171-15 70 00

UPPLYSNINGAR OM TJÄNSTEN

Maila dina frågor till förbandet på epostadress ledr-tkbat-s1@mil.se.


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Ledningsregementet är ett försvarsmaktsgemensamt förband. Här finns ett flertal krigsförband och enheter som utgör en nationell spetskompetens inom försvarsmakten. Genom ledning, samband, meteorologi och psykologiska operationer skapar Ledningsregementet förutsättningar för lyckad samverkan på mark-, sjö-, luft-, och informationsarenan. Ledningsregementet bedriver verksamhet inom hela skalan från utveckling, utbildning, träning till insats.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 14 juni 2018
  • Plats: Enköping, Uppsala län, Sverige
  • Förband: Ledningsregementet (LedR) Enköping
  • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Militär grundutbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2018-09-06

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan