Stabsofficer J3 JOC Watchkeeper, OHQ ATALANTA (OR-7/8 eller OF-1/2).

Om tjänsten

Insatsstaben ansvarar för Försvarsmaktens internationella insatser. 

Sverige bemannar flera befattningar vid den multinationella staben Operational Head Quarter (OHQ) för operation EU NAVFOR Atalanta, insatsen mot piratverksamheten i Adenviken. OHQ kommer troligtvis att placeras i Rota, i Spanien. Slutligt beslut om placering av OHQ sker under sommaren 2018. 

Försvarsmakten söker nu en stabsofficer (J3 JOC Watchkeeper) till J3 vid OHQ Atalanta.

Befattning:

 • J3 JOC Watchkeeper

Behörighetskrav:

 • Yrkes- eller reservofficer nivå OR-7/8 eller OF-1/2

Kravspecifikation:

Skall:

 • God erfarenhet av stabsarbete.
 • Goda engelskakunskaper (önskvärt med lägst STANAG 3333)

Meriterande:

 • Tidigare internationell tjänstgöring i insats
 • Bakgrund som marinofficer
 • Erfarenhet av stridsledning/ledning av sjöstridsförband

Övrigt:

 • Att arbeta i en internationell stab med representanter från flera nationer ställer krav på ett flexibelt arbetssätt samt förmåga att lyssna till andra stabsmedlemmars åsikter och synpunkter. Att vara öppen för nya och andra lösningar än sina egna är en framgångsfaktor. Vidare krävs förmåga att kunna strukturera komplext stabsarbete samt en god förmåga att arbeta självständigt.
 • Arbetet på OHQ innebär periodvis högt tempo och långa arbetsdagar med oregelbunden arbetstid. Om operationen så kräver kan arbete på såväl helger som kvällstid förekomma. Arbetet som JOC Watchkeeper innebär skiftgång såväl natt som dag men även normala dagpass enligt ett på förhand bestämt schema. 

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

J3 JOC Watchkeeper huvudsakliga arbetsuppgifter är att under CJ3 DACOS bidra till/med:

 • Arbetsleda skiftgående personal (”RMP[1] Manager”, ”JOC[2] Assistant”).
 • Driva MSCHOA[3] stöd till handelsfartygstrafik i riskområdet, inklusive utfärdande av informationsbulletiner, larmmeddelanden och navigationsvarningar.
 • Övervaka EUNAVFOR aktiviteter i operationsområdet via ledningssystem, informationssystem och koordineringsverktyg.
 • Samordna EUNAVFOR (Op ATALANTA) aktiviteter med NATO (Op OCEAN SHIELD) och CMF (Op FOUNDATION).
 • Läsa inkommande rapporter, signalmeddelanden samt e-postmeddelanden och agera för OpCdr[4] räkning, samt vid behov, i samråd med DCO, kalla in stabsmedlemmar för handläggning.
 • Upprätta och skicka händelserapporter till EUMS[5].

Tillträde, placering och tjänstgöringslängd:

 • Utlandstjänstgöring: prel januari 2019 – december 2019
 • Placering: Tjänstgöringen påbörjas i Northwood, Storbritannien, fram till 2019-03-01 och därefter i Rota, Spanien.

Sista ansökningsdag:

 • Sista datum för intresseanmälan är 2018-08-15
 • Ansökan sker på Försvarsmaktens hemsida jobb.forsvarsmakten.se

Villkor:

 • Anställning sker inom ramen för avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands (URA). Mer information om URA återfinns på arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se
 • Frågor om URA besvaras av HKV AVD Pers Int, Hans Utterberg, 08-788 75 00.

Ev frågor om befattningen:

 • Frågor om befattningen besvaras av HKV INSS Koordavd, Johan Malmgren, 08-788 75 00.

[1] RMP – Recognised Maritime Picture
[2] JOC – Joint Operations Centre
[3] MSCHOA – Maritime Security Centre Horn Of Africa
[4] OpCdr – Operation Commander
[5] EUMS – EU Military Staff

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 18 juni 2018
 • Plats: Madrid, Spanien
 • Förband: Högkvarteret (HKV) Stockholm
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2018-08-15

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan