EOD-pluton rekryterar amfibiedykare

Om tjänsten

LEDIGA TJÄNSTER

Soldater OR 1-5

Plutonchef OF 1-2

Läs mer om befattningen: Amfibiedykare (OR1-4)

VEM ÄR DU?

Tjänstgöring på 2.amfibiebataljonen innebär att du i grunden är amfibiesoldat och att du löser grundläggande soldatuppgifter på ett föredömligt sätt. Arbetet som amfibiedykare ställer krav på att lösa uppgifter under alla tänkbara förhållanden, både i vattnet och på land. Tjänsten ställer mycket höga krav på noggrannhet, förtroende och vilja. En amfibiedykare ska vara fysiskt vältränad, psykiskt stabil, händig och uthållig. En förutsättning för att klara av utbildningen till amfibiedykare är att du som söker inte kommer med allvarliga skador eller sjukdomar. Då grundutbildningen är mycket intensiv kommer höga krav ställas på såväl din vattenvana som din fysiska status från dag ett. EOD-pluton organiseras inom 201.Ledningskompaniet. Ledningskompaniets uppgifter är att betjäna 2.amfbat stab med stridsledningspersonal, upprätta yttäckande samband och fältarbeten (EOD).

PLUTONCHEF

Som plutonchef vid EOD-pluton kommer dina uppgifter bl.a. vara
- Att leda produktionen och utbildningen av soldater.
- Vid insats eller övning leder du upp till 4 grupper som självständigt löser uppgifter inom bataljonens stridsområde, alternativt att de avdelas och understödjer ett manöverkompani.
 
För att leda produktionen av plutonen krävs att du har en god planeringsförmåga och är ett bra stöd för plutonens specialistofficerare som tjänstgör som instruktörer och gruppchefer vid plutonen. 

KRAV FÖR ANSTÄLLNING

- Genomförd GMU och befattningsutbildning (motsvarande), alternativt värnplikt med godkänt betyg.

- 3 km löpning under 14 minuter.

- FM Multitest med godkänt resultat och åtminstone 300 poäng.

- Godkänd vid kompletterande prövning.

- Svenskt medborgarskap.

ANSTÄLLNING

VARAKTIGHET
Heltidstjänstgöring/kontinuerlig tjänstgöring.
Tidsbegränsad anställning med 6 års kontrakt, med möjlighet till förlängning. 6 månaders provanställning tillämpas vid nyanställning.

TILLTRÄDE
Anställningen påbörjas i januari 2019 med befattningsspecifik utbildning mot amfibiedykare.

PLACERING
Haninge garnison, Amf 1, 2.amfibiebataljonen, 201.ledningskompaniet, EOD-pluton.

LÖN
Individuell lönesättning tillämpas, dock lägst 19 000 kr. I övrigt enligt avtal. 
Uppsägningstid 1-2 månader beroende på tjänstgöringstid.

INTERNATIONELL TJÄNSTGÖRING
I anställningen ingår skyldighet att tjänstgöra utomlands.

ANSÖKAN

DOKUMENT ATT BIFOGA I DIN ANSÖKAN

- Personligt brev.
- CV med referenser.
- Intyg på betyg och utbildningsbevis.

SISTA DATUM FÖR ANSÖKAN

Urval kommer ske löpande. Du som sökande kommer få information så fort som möjligt om du kallas till kompletterande prövning eller ej innan sista ansökningsdagen 2018-08-31.

KOMPLETTERANDE PRÖVNING

Kompletterande prövning med fystester och intervjuer kommer genomföras måndag - tisdag V.840. Ytterligare fystester kommer genomföras än de som redan nämnts i annonsen. Mer information avseende den kompletterande prövningen delges dem som kallas. Blir du kallad till kompletterande prövning och är anställd i försvarsmakten ska du tillse att du har planerad arbetstid för kompletterande tester. Mer info kommer i kallelsen.

KONTAKT

UPPLYSNINGAR KAN LÄMNAS AV

PC/OR1-5
1. Sergeant Stefan Lindbom
Plutonchef
Telefon via växeln: 0455-850 00
stefan.lindbom@mil.se

PC
Kn Jonas Týden
Kompanichef
Telefon via växeln: 0455-850 00
jonas.tyden@mil.se

Facklig representant OF Amf
of-amf@mil.se

Personalenheten på 2.amfibiebataljonen
amf1-rekrytering@mil.se


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Amfibieregementet verkar där vatten möter land och fungerar som länken mellan sjö- och arméstridskrafter. Snabbgående stridsbåtar och svävare gör att förbandet är lättrörligt. Våra vapensystem gör att vi kan verka i fyra dimensioner: på och under vattenytan, i luften och på marken. Därmed kan vi utöva kontroll över kustområden.

Förbandet utbildar amfibiesoldater, kustjägare, sjömän och officerare inom åtskilliga huvudtjänster. Våra krigsförband omfattar Andra amfibiebataljonen, 17:e bevakningsbåtkompaniet och 132:a säkerhetskompani sjö samt tre hemvärnsbataljoner. Förbandet är baserat i Haninge (Berga), i Göteborg och på Gotland.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 27 juni 2018
  • Plats: Haninge, Stockholms län, Sverige
  • Förband: Amfibieregementet (Amf 1) Berga/Muskö
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Militär grundutbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2018-08-31

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan