Militärobservatör - Indien/Pakistan, UNMOGIP - 2019

Insatsen etablerades redan 1949 och omfattas geografiskt av eldupphörlinjen i regionen Jammu och Kashmir.
Unmogip övervakar vapenvilan mellan Indien och Pakistan längs LoC (Line of Control) i Jammu- och Kashmirområdet. Högkvarteret är beläget i Islambad i Pakistan november-april och i Srinagar i Indien maj-oktober. Den operativa styrkan består av mellan 40 och 50 personer. För närvarande tjänstgör fem svenska officerare i insatsen som militärobservatörer.

Om tjänsten

FN har gett ut direktiv att minst en befattning i insatsen ska bemannas med kvinnlig officerare.

 • Befattningslön: Enligt avtal
 • Nivå: OF2/OF3
 • Krav på militär bakgrund: YO/RO
 • Enhet: Kaschmir

Befattningsbeskrivning:

• Patrullering dag/natt för inhämtning av information   

• Observera, övervaka samt kontrollera ingågna avtal. 

• Tillhandahålla  rapporter, både munligt och skriftligt.  

• Förhandla och medla i svåra situationer, vid behov med tolk. 

• Genomföra andra uppgifter på order av CMO. 

• Beredd att leva och bo under svåra omständigheter, både fysiskt som psykiskt.

Behörighetskrav:

 • Kvinna
 • Ålderskrav 25-55
 • God fysisk och psykisk status
 • Tidigare erfarenhet från minst förbandstjänst i US
 • Mycket god engelska i tal och skrift
 • Goda IT-kunskaper
 • Körkort. 

Önskvärda meriter:

C-behörighet alt tyngre militärt körkort.

Övriga upplysningar

Godkänt utdrag ur misstanke och belastningsregistret skall kunna uppvisas efter förfrågan. Utdraget beställs via internet på polisens hemsida.

Vem svarar på vad? 

 • Frågor angående insatsen besvaras av Enskilda desken, ATS, 08-788 75 00
 • Frågor angående utbildning/insatstider besvaras av Hdl Barbro Nordenström, HKV AVD Pers 08-788 75 00 
 • Utbildningsperiod: befattningsutbildning 190218 - 190308 samt UNMEM (militärobservatörsutb. i Finland) 181029 - 181116
 • Insatsperiod: 2019-03-30 - 2020-04-13
 • Sista ansökningsdatum: 19 augusti 2018

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 26 juni 2018
 • Plats: Indien/Pakistan, UNMOGIP, Indien/Pakistan
 • Förband: Högkvarteret (HKV) Stockholm
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2018-08-19

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan