Utbildningsofficer/huvudlärare vid Bildunderrättelseavdelningen

Om tjänsten

Försvarsmaktens Underrättelse- och Säkerhetscentrum söker en utbildningsofficer/huvudlärare vid Bildunderrättelseavdelningen.

Sökande enhet: Utbildningsenhetens tillgodoser Försvarsmaktens behov av underrättelse- och säkerhetspersonal genom metod- och analysutbildning i underrättelse- och säkerhetstjänst. Enheten är organiserad i Säkerhetsförbandsavdelningen, Underrättelseavdelningen, Säkerhetsavdelningen samt Bildunderrättelseavdelningen. Säkerhetsförbandsavdelningen finns i Halmstad, övriga avdelningar i Uppsala.

Beskrivning av enheten
Aktuell befattning är placerad vid Bildunderrättelseavdelningen som utbildar bildtolkar, stödjer Insatsstaben inför, under och efter Open Skies-flygningar, samt bedriver utbildning inom underrättelsefotografering och grundläggande stridskraftsigenkänning. I avdelningens uppgifter ingår även att stödja FMV och FM med sakområdeskompetens inom det bildalstrande sensorområdet. På avdelningen finns förutom avdelningschef, tre lärare bildunderrättelsetjänst och tre sensortekniker.
Befattningen är placerad vid centrumets utbildningsenhet, där fokus ligger på att planera, genomföra, utbilda, utvärdera och utveckla kurser inom Underrättelsetjänst, Säkerhetstjänst, Säkerhetsförbandstjänst samt bildunderrättelsetjänst på operativ och taktisk nivå.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Du kommer som huvudlärare och kurschef leda ett utbildningslag inom bildunderrättelsetjänst vad gäller planering, förberedelser, genomförande och utvärdering. Som huvudlärare i övrigt ingår ansvar för delområde bildunderrättelsetjänst. Befattningen innefattar att stödja med förstahandstolkning av bildunderlag och vidmakthålla och utveckla egen funktion och kompetens. Därtill kommer du att samverka och samordna med förbandets samarbetspartners internationellt samt nationellt i utbildningsfrågor samt som sakområdesföreträdare.
Andra arbetsområden:
Befattningen fungerar som stöd till andra sakområdesrelaterade uppgifter såsom INSS (OpenSkies) samt stöd till prov och försök verksamhet inom BildUnd (FMV). 

Krav:
Svensk medborgare
Körkort klass *B
Specialistofficersexamen, lägst OR 7 (Fj), alt NBO lägst OF 1 (lt) (omgalonering till förstesergeant alt fanjunkare)

Meriterande:
- Tidigare tjänstgöring vid flygförband eller underrättelseförband på operativ och taktisk nivå.
- Tidigare flerårig tjänstgöring i bildtolkbefattning på taktisk nivå eller lärare i bildunderrättelsetjänst.
- Internationell erfarenhet inom bildunderrättelseområdet.
- Djup ämneskunskap inom bildunderrättelseområdet.
- Kunskaper inom Geokunskap
- Högskolepedagogik 1 och 2.
- CAT 1-19.
- Kurser inom bildbearbetning och lagring av digitala bilder.
- God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.

Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet såsom:
- Erfarenheter
- Ledarskap och samarbetsförmåga
- Ordningssinne
- Analytisk förmåga
- Pedagogisk förmåga
- Initiativförmåga
- Flexibilitet och stresstålighet
- Förmåga att växla fokus mellan helhetsförståelse och detaljnivå

Övrigt
Anställningsform: Tillsvidare
Arbetsort: Uppsala
Beräknat startdatum/tillträde: Enligt överenskommelse
Befattningsnivå: OR 8

Upplysningar om befattningen kan lämnas av:
C Bildundavd, Tomas Ågstrand, 018-19 64 59
C HR, Jeanette Borén, 018-19 65 03

Fackliga representanter:
Officersförbundet: Peter Oscarson, tel 018-19 63 68
Försvarsförbundet: Per Gustafson, tel 018-19 67 81
SEKO: Mari-Ann Larsson, 018-19 67 76

Alternativt: 010-820 00 99 för alla fackliga kontakter

Ansökan
Med ansökan skall CV och personligt brev samt intyg, bevis eller motsvarande som styrker erfarenheter/kompetenser som sökande vill åberopa bifogas.

Sista datum för ansökan:
2018-08-10


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum, FMUndSäkC, är ett centrum för utbildning och utveckling inom Försvarsmaktens nationella och internationella underrättelse- och säkerhetstjänst. Centrumet är försvarsmaktsgemensamt och upprättades 1998 då flygvapnets och arméns underrättelseskolor samt Försvarets tolkskola sammanfördes till Uppsala garnison.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 27 juni 2018
  • Plats: Uppsala, Uppsala län, Sverige
  • Förband: FM Underrättelse- och säkerhetscentrum Uppsala
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Officersutbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2018-08-10

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan