Hälsopedagog

Om tjänsten

Försvarshälsan Uppsala söker hälsopedagog

Försvarshälsan är intern företagshälsovård för Försvarsmaktens anställda. Vi ansvarar för företagshälsovård för anställda, hälso- och sjukvård för elever och rekryter samt sjukvårdsberedskap vid militära övningar och insatser. Du kommer att arbeta för Luftstridsskolan och tjänstgöra som hälsopedagog vid Försvarshälsan Uppsala, Ärna. Luftstridsskolan har verksamhet på flera platser i landet.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Som hälsopedagog har du huvudansvaret för det strategiska hälsoarbetet på organisatorisk-, grupp- och individnivå. Arbetsuppgifterna som ingår är bland annat:

 • Arbeta promotivt inom hälsoområdet samt vara delaktig i att utveckla och utvärdera organisationens hälsoarbete
 • Analysera och utvärdera livsstilsfaktorers inverkan på individ och grupp
 • Identifiera friskfaktorer och utforma hälsomål samt medverka i nulägesbeskrivningar och hjälp till systematisk anpassning av de anställdas livssituation
 • Delta i rehabiliteringsarbete i samråd med övrig personal
 • Stödja i fysisk träning, stresshantering, kroppsmedvetandeträning, avspänning och avslappning och konditionstest
 • Delta i utbildnings- och rådgivningsinsatser
 • Coachande samtal

Försvarshälsans team består av chef, sjuksköterskor, fysioterapeut, medicinsk sekreterare, hälsopedagog, arbetsmiljöingenjör, läkare och psykolog. Du kommer att arbeta med omväxlande och självständigt arbete samt arbeta i team med Försvarshälsans övriga personal.

Kvalifikationer

 • 3-årig högskoleutbildning där kurser inom humanbiologi, hälsovetenskap, idrottsmedicin, pedagogik, näringslära och träningslära är ett minimikrav
 • några års arbetslivserfarenhet
 • körkort lägst B

Meriterande

 • genomförd värnplikt och/eller tidigare erfarenhet av tjänstgöring i Försvarsmakten
 • erfarenhet av arbetslivsinriktad rehabilitering
 • teoretisk och praktisk erfarenhet av utbildningsinsatser

Personliga egenskaper

Du har drivkraft, är kundorienterad och trivs med att arbeta tillsammans med övriga yrkeskategorier med syfte att stödja arbetsgivaren i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Flexibilitet och god samarbetsförmåga är en förutsättning liksom god fysisk kondition. Du vill även utveckla samarbetet internt och externt och trivs i utbildningsrollen.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Övrigt

Tjänsten är i huvudsak förlagd till Uppsala och är en ALVA-anställning under ett år, heltid, med möjlighet till förlängning. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Individuell lönesättning tillämpas inom ramen för FM lönepolicy.

Kontakt

Helena Eriksson, chef Försvarshälsan Uppsala, 070-9650749

Fackliga representanter

SACO Borka Hedlund Medjed, 070-3363720

SEKO Mari-Ann Larsson, 070-8276853

OFR/S Per Gustavsson, 070-2436088

OFR/O Peter Oscarson, 018-196368

Sista ansökningsdag: 26/8 2018


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Luftstridsskolan är flygvapnets gemensamma kompetenscentrum för utveckling och utbildning.
Vid Luftstridsskolan, LSS finns Utvecklingsenhet Luft som leder utvecklingen av flygstridskrafterna förkrigsförbandens behov. LSS har fyra flygvapengemensamma skolor; Flygskolan, Stridslednings- och luftbevakningsskolan, Flygbefälsskolan, Basbefälsskolan inklusive R 3 utbildning. Luftstridskolan är en flottilj som innehåller krigsförbanden 16:e flygflottiljen med 5. Basenheten samt 161. Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen med uppgifter avseende beredskap och insatser inom flygbas och ledning. Luftstridsskolan har verksamhet på åtta orter spridda över hela landet.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 01 augusti 2018
 • Plats: Uppsala, Uppsala län, Sverige
 • Förband: Luftstridsskolan (LSS) Uppsala
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Ingen militär utbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2018-08-26

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan