Samverkansofficer (OR7) till Regional Stab Mitt

Om tjänsten

Bakgrund/information om MR M:

Regionstab Mitt (RS M) är en av fyra regionala staber som inrättades 2013-01-01.

Från och med 2016-01-01 ha full operativ förmåga. MR M stab är grupperad i Kungsängen och har ansvar för de sju länen, Dalarna, Gävleborg, Västmanland, Uppsala, Stockholm, Södermanland. Uppgifterna är att bland annat att leda, planera och genomföra samverkan med regionala och lokala aktörer samt näringslivet, leda underrättelse-och säkerhetstjänsten inom regionen, leda underställda förband, genomföra regional försvarsplanering och stödja taktiska chefer.

Befattningsbeskrivning: Samverkansofficer

MR M stab söker en samverkansofficer. Samverkan sker på olika ledningsnivåer och med olika syfte, målsättningar och inriktning. Samverkansfrekvensen varierar över tiden med hänsyn till behov och syfte. Ett av syftet med samverkan är att optimera resursutnyttjande vid planering och minska effekterna av en inträffad händelse.

-          Bygger upp och vidmakthåller ett mycket gott kontaktnät.

-          Stödjer andra staber och förband vid regional och lokal samverkan.

-          Deltar i fältövningar, försvarsmaktsövningar, ledningsövningar mm.

-          Totalförsvarsplanering med civila myndigheter.

-          Upprätthålla en fördjupad kunskap om civilläge och infrastruktur.

-          VB tjänstgöring ingår.

-          Viss del av arbetet är förlagt till kvällar och helger.

Generella krav för befattningen

-          God kunskap om Försvarsmaktens struktur och uppgifter.

-          God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift.

-          Svenskt medborgarskap.

-          Officer

-          Körkort B. (Förarbevis på terrängbilar önskvärt)

Önskvärda meriter

-          Erfarenhet från stabsarbete på högre regional/central nivå.

-          Erfarenhet från civil/militär samverkan.

-          God förståelse för samhällets uppbyggnad och funktion.

-          God förmåga till självständigt arbete.

-          God förståelse för insatsverksamhet i markmiljön.

-          Gott ledarskap med förmåga att anpassa sig rådande förhållanden gentemot civila aktörer (myndigheter och enskilda).

Personliga egenskaper

Stor vikt kommer läggas vid att den sökande har:

-          Mycket god social förmåga.

-          God stresstålighet och uthållighet.

-          God förmåga att improvisera.

 

Typ av tjänst

Specialisofficer OR7

Arbetsort

Kungsängen.

Upplysning om tjänsten

Kontakta chefen för samverkansektionen major Anders malmborg.

Nås via växeln: 08-584 540 00

Sista ansökningsdag

2018-10-01

Tillträde
Efter överenskommelse.

Fackliga representanter

OFR/O Stefan Morin, SEKO Thomas Klasson, SACO Catarina Malmrot, OFR/S Madeleine Daleo. Samtliga nås via växeln: 08-584 540 00 


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Livgardet är ett av Sveriges största regementen med anor från 1521. Våra blåklädda soldater som bevakar de kungliga slotten är kanske de som syns mest utåt, men vi gör så mycket mer. Vi svarar bland annat för utbildningen av personal som åker på internationella uppdrag samt all militärpolisverksamhet. Inom Livgardet finns säkerhets- och markstridsförband liksom hemvärnssoldater, försvarsmusiker och tjänstehundar. Alla insatser inom Militärregion mitt, som är en av landets fyra militärregioner, leds från Livgardet.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 19 oktober 2018
  • Plats: Upplands-Bro, Stockholms län, Sverige
  • Förband: Livgardet – LG
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Officersutbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2018-11-19

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan