Liaison Officer (OF-3/4) vid Nato Allied Command Operations, SHAPE, FMN Sekretariatet, Mons, Belgien

Om tjänsten

Behovet av interoperabilitet är baserat på politiska styrningar för svensk säkerhetspolitik och överbefälhavarens målsättningar i hur att realisera dessa politiska styrningar. Interoperabiliteten handlar således om försvaret av Sverige där interoperabla ledningssystem bidrar till en federerad krigsföringsförmåga, stärkt trovärdighet, regional tröskeleffekt och inte minst som en garant till förhöjd effekt vid gemensamma operationer.

Grunden för samverkan, gemensamma operationer, nationellt såväl som med internationella partners, är att vi kan utbyta information och uppgifter genom likartade metoder, processer, standarder, över säkra skyddade robusta informations- och ledningssystem.

Federated Mission Networking (FMN) utgör Natos konceptuella grund för framtida Nato-ledda insatser, avseende interoperabilitet för lednings- och informationssystem. Som FMN Affiliate (medverkande) innehar Sverige en befattning för samverkan vid Nato Allied Command Operations (ACO), SHAPE CIS & CD[1] Directorate, J6, FMN Sekretariatet.

Befattning:

Liaison Officer (SWE) vid ACO, SHAPE CIS & CD Directorate, J6, FMN Sekretariatet, Mons (BEL). Befattningen innebär dels att arbeta på direkt uppdrag av FMN Management Group genom ledning av chefen för FMN sekretariatet, och dels vara svensk samverkansofficer under ledning av C LEDS INRI.

PE Post No: OSC CFM 0150

Behörighetskrav: Yrkes- eller reservofficer OF-3 / OF-4

Kravspecifikation:

Skall:

 • Du har god kunskap om Försvarsmaktens organisation, verksamhet och arbetssätt.
 • Du har goda kunskaper om Försvarsmaktens ledningsstödssystem.
 • Du har erfarenhet av tjänstgöring på förbandsnivå och/eller central stab.
 • Du har goda kunskaper i svenska och engelska, i vilka du kan uttrycka dig i båda tal och skrift (STANAG 3333 i engelska).

Bör:

 • Du har god kunskap om Produktions- och Materielprocessen samt FMV:s arbetsätt och organisation.
 • Du har erfarenhet från utveckling och/eller förvaltning av ledningsstödssystem.
 • Du är självgående med god arbetskapacitet och har förmåga att kunna leda, och/eller ingå i flera projekt/arbetsgrupper parallellt.
 • Meriterande:
 • Tidigare tjänstgöring vid internationell insats företrädesvis i multinationell stab eller annan utlandsbefattning.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

 • Act as a conduit between FMN Management bodies and his/her national chain of command on all issues related to FMN Capability development.
 • Maintain a list of capabilities that may be provided by his/her Nation.
 • Coordinate self-assessment of his/her Nation’s ability to federate.
 • Support the development of an individual service strategy issued by his/her Nation.
 • Coordinate the introduction of a full capability provided by his/her Nation into the FMN Baseline.
 • Support Mission Network instantiation processes.
 • Perform action and task tracking for the national representative in the FMN Management Group (FMN MG).
 • Perform action and task tracking for national representatives in the FMN working groups (FMN WGs).
 • As required, staff, track and represent national issues in the FMN WGs.
 • Participate in the development and evolution of FMN processes and working practices.
 • Act as a conduit for coordination and comparison DOTMLPF and policies between FMN Affiliates.
 • Support standing tasks within the FMN Secretariat.
 • Support the facilitation of FMN MG meetings.
 • Attend all routine and extraordinary FMN Secretariat meetings.
 • Staff, track and represent national activities relating to Federated Mission Network instantiations within FMN Management.

Tillkommande arbetsuppgifter:

 • May be required to make presentations of the FMN Secretariat position on FMN related subjects/issues on behalf of Branch Head (FMN Secretariat) at NATO, Bi-SC and ACO meetings.
 • May be required to attend NATO, Bi-SC and ACO meetings as an FMN Subject Matter Expert (SME).
 • May be required to act as an initial point of contact for partners desiring to join/contribute to Mission Network Instantiations.
 • May be required to perform similar duties elsewhere within the organization as directed.
 • May be required to undertake operational deployments and/or TDY assignments both within and without NATO’s boundaries.

Tillträde, placering och tjänstgöringslängd:

 • Tillträde sker preliminärt 1:a juli 2019.
 • Tjänstgöringstid: 3 år (1:a juli 2019 – 15:e juli 2022) inkluderande en överlämningstid på 2 veckor.
 • Befattningens placering är vid ACO, SHAPE CIS & CD Directorate, J6, FMN Secretariat, Mons, Belgien.
 • I tjänsten ingår förrättning, mötesdeltagande vid andra orter och länder. Bedömt 2 – 4 veckor per halvår.

Sista ansökningsdag:

 • Sista datum för intresseanmälan är 2018-09-09.
 • Det är FM förhoppning att FM urval skall vara genomfört senast v850.
 • FM kandidat kommer därefter att genomgå en säkerhetsprövning genom NATO försorg.
 • Slutligt beslut om tillsättning av tjänsten kan fattas först efter Nato säkerhetsprövning där besked kan förväntas april 2019.

Villkor: 

 • Anställning sker inom ramen för avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands (URA). Ev frågor om villkoren besvaras av HKV AVD Pers Int, 08-788 7500.

Ev frågor om befattningen:

 • Besvaras av HKV LEDS INRI FI, örlkn Roy Johansson, 08-788 7500.

 

[1] Supreme Headquarters Allied Powers Europe Communications and Information Systems & Cyber Defence.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 12 juli 2018
 • Plats: Mons (Belgien), Mons, Belgien
 • Förband: Högkvarteret (HKV) Stockholm
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2018-09-09

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan