Underrättelseassistent OR 4 till Flygtaktiska staben

Om tjänsten

Flygtaktiska chefen (FTCH) leder luftstridskrafterna. FTS A2 skall stödja FTCH och verksamheten vid FTS med underrättelser och information. Syftet med detta är att stödja chefer med kravställning/utvärdering, författningsstöd och underlag för taktisk/operationell verksamhet. Detta sker vid beredskap, övningar och under insatser.

Underrättelse- och Säkerhetssektionen vid flygtaktiska staben söker underrättelseassistent som skall stödja inhämtnings- och bearbetningsprocessen och då främst informationshanteringen vid FTS A2. Informationsflödet inom processen är mycket omfattande och likaså kraven på en strukturerad informationshantering.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som assistent på FTS A2 kommer du att vara underställd C A2 och handlägga ärenden rörande pågående insatsverksamhet samt uppgifter knutna till planering av kommande verksamhet. Arbetet kan innebära en del resor under kortare perioder för att delta i bland annat övningsverksamhet.
I rollen kommer du att:
* Hantera inkommande och utgående information till/från sektionen
* Svara för att information från olika informationssystem struktureras i avdelningens gemensamma databas samt för den kontinuerliga vården av databasen
* Vara delaktig i framtagandet av underrättelse och säkerhetsprodukter 
* Stödja planeringsarbetet på FTS med underrättelseprodukter
* Beredd att Stödja C A2 och FTS A2 övriga arbete med administrativt stöd

Kvalifikationer
* 3-årig gymnasieutbildning med teoretisk inriktning
* God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska
* Analytisk förmåga 
* Goda kunskaper avseende databashantering och informationsstrukturering
* Genomförd värnplikt, GMU eller GU.
* Hög säkerhetsmedvetenhet

Meriterande 
*Genomfört FM UndSäkC utbildning till underrättelseassistent eller motsvarande
* Erfarenhet av internationell verksamhet
* För tjänsten relevant akademisk utbildning, i exempelvis: internationella relationer, statsvetenskap, freds- och konfliktvetenskap, eller statistik.* Utbildning i, eller erfarenhet av, kvantitativa och kvalitativa analysmetoder

Vi lägger stort vikt vid personliga egenskaper och rätt person för tjänsten har god social kompetens och kan med enkelhet samarbeta med andra.  
Det är en förutsättning att du är noggrann och strukturerad och att ditt säkerhetsmedvetande är väl utvecklat.

Övrigt
Tjänstgöringstid, från 2018-09-01 eller så snart möjligt. Befattningen är tillfällig och maximal tid är 8 år.Tjänsten är placerad i Stockholm och på sikt Uppsala. Befattningsnivå är GSS/OR4.

Förfrågningar angående befattningen kan göras rekryterande chef Susanne Ojala alternativt Patrik Sandström på 08-7889386.

Fackliga kontaktpersoner 
SACO Fredrik Östman, tfn 08-788 8690 TCO/Försvarsförbundet (OFR/S) Tommy Johansson, tfn 08-788 8407 SEKO Jessica Alfvén, tfn 08-788 7707 Officersförbundet (OFR/O) Michael Groneberg, tfn 08-788 7916.

Välkommen med din ansökan samt motivering till ditt intresse så snart som möjligt dock senast 2018-08-26.


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

I Högkvarteret (HKV) finns överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD), vilka för närvarande har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs av ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. I ledningsstaben ingår bland annat ekonomidirektören, personaldirektören, kommunikationsdirektören och chefsjuristen.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 27 juli 2018
  • Plats: Stockholm, Stockholms län, Sverige
  • Förband: Högkvarteret (HKV) Stockholm
  • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Militär grundutbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2018-08-26

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan