Luftsamordning/bekämpningsbefäl vid Särskilda operationsgruppen

Om tjänsten

Beskrivning av förbandet

Särskilda operationsgruppen (SOG) är kärnförbandet inom Försvarsmaktens specialförband och lokaliserat i Karlsborg. Särskilda operationsgruppens primära uppgifter är strid, underrättelseinhämtning och militärt stöd. SOG har hög tillgänglighet med särskild uttagen personal med stor operativ erfarenhet samt med hög utbildnings och träningsnivå.

Läs mer: Särskilda operationsgruppen

 

Beskrivningen av enheten 

Tjänsten är placerad vid staben/G3. Som en del av staben vid SOG har G3 till huvuduppgift att leda och samordna pågående verksamhet i insats samt även projektledning i PROD. Vid insats ansvarar G3 för "Plans" och "Current", vilket innebär såväl en planeringsroll som uppföljning (insats och prod), vilket löses bland annat med ansvar för lägesrum, VB-tjänst, mission manager (MM), statusboard kopplat till FM BerinsO, utvärdering och uppföljning av pågående övnings-/utbildningsverksamhet vid SOG. Sektionen ansvarar vidare för att utifrån SOG verksamhetsorder mm följa upp verksamheten.

 

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Tjänsten innebär att man i det dagliga arbetet utöver normalt sektionsarbete (enligt ovan beskrivit) ansvarar för att driva utveckling och samordna frågor kopplat till luftsamordning och bekämpning vid SOG genom att bl.a.

 • Ansvar för en säker och effektiv bekämpningsprocess av indirekta verkanssystem
 • Stödja planering, koordinering och integrering av luft-/bekämpningsresurser

 

Beredd:

 • Stödja koordinering och samordning av luftfarkoster och luftrum inom operationsområdet
 • Stödja koordinering och integrering av underrättelser och ISR- resurser
 • Utgöra "Battle captain"/MM för pågående insats samt vid insats tjänstgöra som stridsledare/MM/OPS officer (beredd utgöra samverkansbefäl)

  

Krav:

Svensk medborgare

Körkort lägst *B

Officer lägst OF 1 alt. OR 6 (med flerårig erfarenhet)

FM FYSS tilläggskrav nivå 3

 

Meriterande:

Befattningsspecifik vidarutbildning (JTAC, luftsamordning motsvarande)

Genomförd utlandstjänst

Erfarenhet från stabstjänst (bataljons-/flottiljnivå motsvarande)

Goda kunskaper i engelska (skrift/tal)

Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet såsom:

 • flexibilitet och anpassningsförmåga
 • god samarbetsförmåga
 • initiativförmåga
 • stresstålighet
 • noggrannhet
 • förmåga att arbeta självständigt under eget ansvar.

 

Tillträde mm 

Tidsbegränsad placering tidigast från 2019-02-01 eller enligt överenskommelse

 

Upplysningar om befattningen kan lämnas av:

Kontakta SOG, sog@mil.se att: Luftsamordning/bekämpningsbefäl

 

Ansökan

Med ansökan skall CV, personligt brev, foto samt ev. vitsord från internationell tjänst bifogas. Andra intyg/bevis mo tsv som styrker erfarenheter/kompetenser som sökande vill åberopa må bifogas. Rekryteringsprocessen kommer att omfatta flertalet intervjuer/tester.

 

Sista datum för ansökan:

2018-09-27

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 14 augusti 2018
 • Plats: Karlsborg, Västra Götalands län, Sverige
 • Förband: Särskilda operationsgruppen
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2018-09-27

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan