Uppdragsspecialist

Om tjänsten

Sökande enhet:
2.hkpskv utlyser 8 befattningar som Uppdragsspecialist, soldat. 2.hkpskv ingår i insatsförbandet Helikopterflottiljen och är lokaliserad till Linköping, Malmen. Skvadronen består av ca 270 medarbetare och är organiserad i en skvadronsstab, en helikopterdivision (Hkp16), två flygunderhållskompanier (Hkp15 och Hkp16) samt ett materielkompani.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Uppdragsspecialist (US) är en soldat i flygande tjänst och ingår i en helikopterbesättning. Tre till fyra besättningar ingår i en flygstyrka. Flygstyrkechefen är din närmaste chef och besättningen är din primära arbetsgrupp, den består av piloter, uppdragsspecialister och tekniker i flygtjänst. Tillsammans löser ni uppdrag av olika svårighetsgrad. Ofta jobbar flera besättningar tillsammans i förband för att lösa uppdragen tillsammans.

Under ett flyguppdrag kan du inneha olika roller som t ex dörrskytt, sjukvårdare, SERE ansvarig, vinschoperatör och att vara ansvarig för last och passagerare i kabinen. Roller och uppgifter beror på typ av helikopter, uppdrag och individens lämplighet. Enskilda flyguppdrag kan t.ex. vara transport av skadade (CASEVAC/MEDEVAC), trupp- och patrulltransporter, materieltransporter både med inre och hängande last, brandsläckning med brandtunna, m.m. I alla dessa uppdrag har du en viktig roll att fylla som medlem i ett team där alla behövs för att uppgiften skall kunna lösas. Du ska även inneha den högsta kompetensen avseende markstrid i besättningen och kunna stödja och utbilda övriga medlemmar avseende detta. Anställningen innebär också att under vissa tider under året inneha beredskap för olika uppgifter, främst nationellt men även för internationella missioner/uppdrag.

Krav:

 • Svensk medborgare
 • Minst 2 års tjänstgöring i markstridsbefattning
 • Godkänt i Sv 1/A, Ma 1/A och Eng 5/A från gymnasiet.
 • B körkort
 • Militärt förarbevis minst personbil
 • Kompetens inom patrullstrid


Önskvärda kvalifikationer:

 • Genomfört skarpt kast handgranat formellt samt tillämpat
 • Utbildning på Ksp58B
 • Utbildning på Pistol88C
 • Utbildad stridssjukvårdare
 • Kompetens inom strid i bebyggelse


Meriterande kvalifikationer:

 • Genomförd internationell insats
 • Tjänstgöring som gruppchef/stf gruppchef (OR4-5)
 • Utbildning på fältarbeten
 • Utbildning på stridsfältsbelysning och NVG
 • Utbildning i närkamp
 • Utbildning i strid från fordon

Personliga egenskaper:
Som nämnts ovan krävs det mycket för att jobba i besättning. Vi söker därför individer med god samarbetsförmåga, ödmjukhet, omtanke, självinsikt, högt säkerhetstänkande och sist men inte minst, en hög personlig färdighet. Dessutom bör du vara flexibel, drivande och kunna ta initiativ då tjänsten kan variera i intensitet.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Uttagning:
Tjänsten föregås av ett antal olika uttagningar och tester. Mer information kommer skickas till de som går vidare i processen.


Kontaktperson:

Mj Magnus Hellgren, 070-2470930, magnus.hellgren@mil.se

Fackliga representanter:

Officersförbundet, Mats Häggström, 0920-234941, mats.haggstrom@mil.se

Lön: Individuell lönesättning.

Anställning: Anställningen sker utifrån Försvarsmaktens kollektivavtal för anställning av gruppbefäl, soldater och sjömän (GSS/K). Detta kan innebära 6 månaders provanställning och därefter anställning upp till 8 år med möjlighet till förlängning i 4 år. Anställningen innebär heltidstjänstgöring samt obligatorisk utlandstjänstgöring.

Ansökningsprocessen: Urval och eventuell kallelse till tester sker löpande, skicka in din ansökan så snart som möjligt då vi kommer testa löpande.

Tillträde: Beräknat startdatum är 1 april 2019. Första året kommer inledas med grundläggande besättningsutbildning och annan utbildning, vilket innebär en hel del frånvaro från hemmaorten.

Välkommen med din ansökan senast 2018-09-30

 

 


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmaktens Helikopterflottilj, Hkpflj, är ett förband med både mark- och sjöoperativ inriktning som kan verka vid insatser i Sverige och internationellt. Helikopterstöd är efterfrågat av många. Till exempel för person-, materiel-, eller sjukvårdstransporter, ledning, spaning eller bevakningsuppdrag. Helikopterflottiljen deltar därför ofta i uppdrag och övningar med andra förband men också som stöd till samhället i olika krissituationer. Huvuddelen av Helikopterflottiljen är placerad i Linköping (Malmen), med två stora enheter i Luleå (Kallax) samt Ronneby (Kallinge). Flottiljen ansvarar även för Hemvärnet i Östergötland.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 20 september 2018
 • Plats: Linköping, Östergötlands län, Sverige
 • Förband: Helikopterflottiljen (Hkpflj)
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Militär grundutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2018-09-30

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan