Drivmedelsinspektör

Om tjänsten


Tjänstgöringsorten går att diskutera.

Säkerhetsinspektionen (SÄKINSP) arbetar direkt under myndighetsledningen och består av avdelningarna marksäkerhetsinspektionen (MARKI) och sjösäkerhetsinspektionen (SJÖI). MARKI inspekterar och genomför viss tillsyn samt svarar för underlag till författningar och lämnar internt stöd inom ramen för Försvarsmaktens (FM) verksamhetssäkerhet.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:
- Du bör vara beredd på att resa en hel del i tjänsten, till bl.a. norra Sverige.
- I samråd med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) genomföra och följa upp viss tillsyn av främst FM, Försvarets materielverks (FMV) och Fortifikationsverkets (FortV) hantering av brandfarliga varor i främst norra halvan av Sverige och missionsområden.
- Genomföra avsyningar av drivmedelsinstallationer efter bemyndigande från MSB och enligt FM interna regelverk.
- Handlägga tillståndsärenden.
- Ansvara för tillstånds- och anmälningsregister.
- Stöd framtagande och vidmakthållande av publikationer, bland annat FM gemensamma bestämmelser BVKF.
- Stöd tillståndshavare, föreståndare och chefer bl.a. med tolkning av regelverk, tillstånd, kontroller, planering och byggnationer.
- Granska systemsäkerhetsgodkännanden, upprättade klassningsplaner, riskutredningar, arbetstillstånd för heta arbeten, m.m.
- Medverka som lärare vid utbildningar och temadagar.

Kvalifikationer:
- Tjänstgjort som föreståndare för brandfarliga varor enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Alternativt tjänstgjort som tillsynsförrättare inom kommunal verksamhet och genomfört godkänd MSB tillsynsutbildning B.
- Högskoleingenjör, gymnasieingenjör eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.
- Kompletterande teoretisk utbildning inom aktuellt ämnesområde.
- God förmåga i tal och skrift på svenska och engelska.
- B-körkort.

Meriterande:
- Lång erfarenhet från hantering av drivmedel och brandfarliga varor med hantering vid berganläggning för drivmedelsförvaring, större depå eller motsvarande.
- Erfarenhet av cisterner och rörledningar och/eller tankar, tankbilar, ADR styckegods, tillsyns- alternativt kontrollverksamhet samt myndighetsutövning.
- Kunskap om FM och närstående myndigheter.

Personliga egenskaper:
- Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper där förmågan att arbeta självständigt, lätt att samarbeta och bidra till gruppens utveckling bedöms som viktiga.
- God förmåga att göra objektiva bedömningar.
- Du reser gärna, även utrikes till missionsområden.

Övrigt:
Tjänstgöringsorten går att diskutera. Det förekommer en hel del resande i tjänsten, till bl.a. norra Sverige.
Tillsvidareanställning, heltid.
Civil eller militär befattning, 6 månaders provanställning kan komma tillämpas.
Tillträde snarast eller efter överenskommelse.

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av:
C MARKI övlt Per-Axel Schön eller C SÄKINSP öv Christer Tistam. Bägge nås på telefon 08-788 7500.

Fackliga kontaktpersoner:
Camilla Robertsson (SACO)
Hans Monthan (SEKO) 
Pia Almström (OFR/S)
Arne Nilsson (OFR/O) 
Samtliga nås på telefon 08-788 7500.

Välkommen med din ansökan senast 2018-10-21. Din ansökan ska innehålla CV och ett personligt brev.


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

I Högkvarteret (HKV) finns överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD), vilka för närvarande har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs av ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. I ledningsstaben ingår bland annat ekonomidirektören, personaldirektören, kommunikationsdirektören och chefsjuristen.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 05 oktober 2018
  • Plats: Stockholm, Stockholms län, Sverige
  • Förband: Högkvarteret - HKV
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Ingen militär utbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2018-10-21

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan