Plutonchef till Närskyddspluton

Om tjänsten

Plutonchef Närskyddspluton

Plutonchef till Närskyddspluton i Bålsta.

Närskyddspluton:

Närskyddsplutonerna är en del av strilförsvarskompaniet och redan i fred skyddar Flygvapnets skyddsvärda tillgångar. Plutonen löser denna uppgift genom olika former av bevaknings- och skyddsåtgärder. På grund av hotbilden behöver närskyddsplutonerna kunna lösa sina uppgifter i fred, kris och krig. Plutonen består av ett flertal grupper med befattningshavare som gruppchef, stridssjukvårdare, hundförare, understödsskytt m.m.

Om tjänsten:

Kompaniet söker plutonchef till närskyddspluton i Bålsta. I rollen som plutonchef är du ytterst ansvarig för plutonens verksamhet och ska med utgångspunkt i kompaniets verksamhetsorder och övriga styrdokument leda plutonen mot fastställda mål. I detta arbete understöds du av en plutonsledning bestående av specialister.

Huvuduppgifterna för plutonchefen är att planera plutonens verksamhet långsiktigt, samt att ansvara för personalhanteringen vid plutonen. Vid övning och insats leder du plutonen. Du ingår i kompaniets ledningslag och deltar därigenom i att utforma kompaniets långsiktiga inriktning. Du kan komma att ingå i andra arbetslag syftande till att bland annat utveckla bevakningsåtgärder, se över materieltilldelning eller på övriga sätt utveckla förbandet.

Befattningen medger stor frihet i utformandet av arbetsuppgifter och förläggning av arbetstid. Veckovisa ledningsmöten i Uppsala förekommer, därutöver innebär befattningen endast begränsat antal påtvingade resor eller övningar i tjänsten. Plutonchefen genomför vid behov arbetspass som bevakningschef, men ska framförallt fokusera på planering och personaltjänst.

Träning på arbetstid ingår för att upprätthålla och förbättra din fysiska status.

Vi söker dig:

Vi söker dig som vill arbeta som chef med personalansvar på en enhet med erfaren och kompetent personal. Du har en god förmåga att planera långsiktigt och anmäla såväl möjligheter som begränsningar till din chef. Du har en god hand med personal och tillämpar Försvarsmaktens värdegrund i ditt ledarskap. Du kan engagera dina medarbetare och är förtroendeingivande. Du är prestigelös och villig att vara del av en ansvarskultur där misstag synliggörs för att undvikas i framtiden. Du är även säkerhetsmedveten och med gott omdöme, då din enhet handhar hemlig information.

Befattningen är placerad i nivå OF2. Vi söker i första hand dig som är kapten eller löjtnant/fänrik med prognos mot kapten. Befattningen är även öppen att söka för OR6 och uppåt, då vi framförallt värdesätter kompetens och personliga egenskaper för befattningen.

Kvalifikationer:

 • Svensk medborgare.
 • Genomförd officersutbildning (OP, SOU eller YOP).
 • B-körkort.
 • Inte allergisk mot hund.
 • Godkänd enligt kravtabell FMFysS tilläggsprov kondition nivå 2 samt FMFysS tilläggsprov styrka nivå 3.

Meriterande:

 • Väl vitsordad i rollen som chef och arbetsgivarföreträdare.
 • Tidigare erfarenhet av säkerhets-, insats- och/eller bevakningsförband. 
 • Tidigare erfarenhet av jägar- eller spaningsförband.
 • Tidigare internationell tjänstgöring.
 • Kunskap om Flygvapnet, i synnerhet stridslednings- och luftbevakningsbataljonen.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Övrigt om anställningen:
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Arbetsort: Bålsta
Beräknat tillträde: Enligt överenskommelse.
Befattningsnivå: OF2
Lön: Individuell lönesättning utifrån Luftstridsskolans lönestruktur, egen kompetens och arbetets svårighetsgrad.
Sista ansökningsdag: söndag 23/9-2018.

Provanställning om 6 månader tillämpas där möjligt. Anställningen innebär heltidstjänstgöring. Oregelbunden arbetstid och/eller jour, samt helgtjänstgöring förekommer.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer nationell och internationell arbetsskyldighet.

Ansökningsprocessen:

Du kommer att få bekräftelse på att vi mottagit din ansökan. Om du passar vår profil kommer du att kontaktas av kompaniet och bokas in för intervju och säkerhetsprövning. Tillsättning sker enligt överenskommelse.

Ytterligare upplysningar om tjänsten:

Major Richard Eriksson, kompanichef, 070-616 18 22, richard.ericsson@mil.se.

Fänrik Joakim Eriksson, tjf plutonchef, 076-898 97 00, joakim.eriksson@mil.se

Kompaniets Instagramkonto @14.strilforsvarskompaniet

 

Fackliga kontaktpersoner:

OFR/O Ärna Peter Oscarson + 46 (0)18 19 63 68

Dokument att bifoga din ansökan:

 • Personligt brev
 • CV med referenser
 • Personligt foto
 • Övriga dokument som du anser styrker din lämplighet

 


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Luftstridsskolan är flygvapnets gemensamma kompetenscentrum för utveckling och utbildning.
Vid Luftstridsskolan, LSS finns Utvecklingsenhet Luft som leder utvecklingen av flygstridskrafterna förkrigsförbandens behov. LSS har fyra flygvapengemensamma skolor; Flygskolan, Stridslednings- och luftbevakningsskolan, Flygbefälsskolan, Basbefälsskolan inklusive R 3 utbildning. Luftstridskolan är en flottilj som innehåller krigsförbanden 16:e flygflottiljen med 5. Basenheten samt 161. Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen med uppgifter avseende beredskap och insatser inom flygbas och ledning. Luftstridsskolan har verksamhet på åtta orter spridda över hela landet.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 30 augusti 2018
 • Plats: Håbo, Uppsala län, Sverige
 • Förband: Luftstridsskolan (LSS) Uppsala
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2018-09-23

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan