Underrättelsechef Mellersta Militärregionen, OF3

Om tjänsten

Mellersta Militärregionen (MR M)

Mellersta Militärregionen stab (RS M) utgör den regionala staben med territoriellt ansvar för de sju länen, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Stockholm, Södermanland, Uppsala och Västmanland.

Det territoriella ansvaret omfattar markmiljön i de nämnda länen avseende bl.a. insatsverksamhet, samverkan med civila myndigheter och aktörer och med detta en ambitionshöjning avseende totalförsvarsförmågan inom regionen.

Und- säk avdelningen (J2)

Underrättelse- och säkerhetsavdelningen vid Mellersta Militärregionen leder och samordnar, på uppdrag av operativ chef, militär underrättelse- och säkerhetstjänst inom regionen.

Stödjer MUST och Operativ chef med säkerhetsunderrättelsetjänst.

Arbetsuppgifter

Leder, prioriterar och utvecklar underrättelsetjänsten vid RS M samt för C MR M DUC.

Ansvarar för planering, inhämtning, bearbetning, delgivning av information och underrättelser.

Stödjer verkansprocessen/TARGETING.

Stödjer vid regional försvarsplanering.

Deltar i RS M interna stabsarbete.

Stödjer med Und-/säkledning vid regionala operationer.

Stödjer DUC under övning och insats.

Övriga arbetsuppgifter inom ramen för militär anställning.

Krav (Kvalifikationer)

Officersexamen

OF 2-3

Körkort B

Mycket god förmåga att uttrycka dig i skrift och tal på svenska, god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska.

Analytisk förmåga

Goda kunskaper avseende samverkan och personalledning.

Meriterande

FM UNDSÄKC underrättelseutbildning (IOC) eller motsvarande.

Erfarenhet från tjänstgöring i underrättelsebefattning inom FM, polisen eller annan myndighet.

Erfarenhet från utlandstjänstgöring inom underrättelse-/säkerhetstjänstbefattning.

Examen i statsvetenskap eller motsvarande

Främmande språk

I urvalet kommer stor vikt att läggas på personliga egenskaper

Din personlighet präglas av noggrannhet, flexibilitet, och tålamod.

Du har hög integritet, har lätt för att skapa och bibehålla förtroendeingivande relationer både inom och utanför FM och du behärskar det sociala samspelet.

Som person är du självgående, drivande och prestigelös.

Tjänstgöringstid

Tillsvidareanställning

Tillsättning snarast

För ej FM anställd personal tillämpas 6 månaders provanställning

Avtal och förmåner

Tjänstgöringsplats KUNGSÄNGEN.

Avtalsenlig individuell lön tillämpas.

Delar av rörlighetsavtalet kan tillämpas vid byte av tjänstgöringsort.

Upplysningar om tjänsten

För ytterligare frågor kring befattningen, kontakta Martin Abramsson, tel: 08-584 540 00 (växel)

ATO representanter: OFR/O-LOF tel: 08-584 540 00 (växel)


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Livgardet är ett av Sveriges största regementen med anor från 1521. Våra blåklädda soldater som bevakar de kungliga slotten är kanske de som syns mest utåt, men vi gör så mycket mer. Vi svarar bland annat för utbildningen av personal som åker på internationella uppdrag samt all militärpolisverksamhet. Inom Livgardet finns säkerhets- och markstridsförband liksom hemvärnssoldater, försvarsmusiker och tjänstehundar. Alla insatser inom Militärregion mitt, som är en av landets fyra militärregioner, leds från Livgardet.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 03 september 2018
  • Plats: Upplands-Bro, Stockholms län, Sverige
  • Förband: Livgardet (LG) Kungsängen
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Militär grundutbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2018-10-03

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan