Militärobservatör - MINURSO, Västsahara - 2020

Om tjänsten

Insatsen, Minurso - The United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara, grundades 1991 som en del av den fredsplan för att skapa vapenvila i konflikten mellan Marocko och Polisario (representerade Sahariska arabiska demokratiska republiken) i det angripna området Västsahara. Den operativa styrkan består idag av cirka 246 militärobservatörer. Insatsen består av 9 stycke teamsites fördelat på öst och väst. På varje teamsite är det mellan 14-15 officerare. Högkvarteret är beläget i huvudstaden Laayoune. De största truppbidragarländerna är Bangladesh, Ryssland och Egypten.

 • Befattningslön: Enligt avtal
 • Nivå: OF2/OF3
 • Krav på militär bakgrund: Yrkes-eller reservofficer
 • Enhet: Västsahara

Befattningsbeskrivning:

• Patrullering dag/natt för inhämtning av information.
• Observera, övervaka samt kontrollera ingångna avtal.
• Tillhandahålla rapporter, både muntligt och skriftligt.
• Förhandla och medla i svåra situationer, vid behov med tolk.
• Genomföra andra uppgifter på order av FC/CMO.
• Beredd att leva och bo under svåra omständigheter, både fysiskt som psykiskt.

Behörighetskrav:

• Ålderskrav 25-55.
• God fysisk och psykisk status.
• Tidigare erfarenhet från minst förbandsinsats i US.
• Mycket god engelska i tal och skrift.
• Goda IT-kunskaper.
• Körkort, C-behörighet alt tyngre militärt.

Önskvärda meriter:

• Övriga språkkunskaper såsom spanska, franska eller arabiska

Övriga upplysningar

• Godkänt utdrag ut misstanke och belastningsregistret skall kunna uppvisas mot förfrågan. Utdraget beställs via internet på polisens hemsida. Rekryteringsprocessen pågår under våren-19, slutligt besked lämnas senast v25. 

Vem svarar på vad?

• Frågor angående insatsen besvaras av Deskofficer, Enskilda Desken ATS, 08-788 75 00
• Frågor angående utbildning/insatstider besvaras av Hdl Barbro Nordenström, HKV AVD Pers 08-788 75 00

 • Utbildningsperiod: Tre veckors befattningsutbildning samt UNMEM (tre veckors FN utb. i Finland)
 • Insatsperiod: Rotation 2020 och ett år
 • Sista ansökningsdatum: 28 oktober 2018

 

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 01 oktober 2018
 • Plats: Västsahara, Minurso, Västsahara
 • Förband: Högkvarteret - HKV
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2018-10-28

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan