Militärobservatör - Mellan Östern, UNTSO - 2020

Insatsen, Untso - United Nations Truce Supervision Organization, etablerades 1948 och har en geografisk omfattning som sträcker sig över Israel, Libanon, Syrien, Jordanien och Egypten. Untso är FN:s äldsta insats. Den operativa styrkan består idag av cirka 153 militärobservatörer. Untsos uppgift idag är att övervaka vapenstillestånden mellan Israel, Libanon och Syrien samt fredsavtalen mellan Israel, Egypten och Jordanien.

Om tjänsten

 • Befattningslön: Enligt avtal
 • Nivå: OF2/OF3
 • Krav på militär bakgrund: YO/RO
 • Enhet: Mellan Östern

 Befattningsbeskrivning:

• Patrullering dag/natt för inhämtning av information   

• Observera, övervaka samt kontrollera ingågna avtal. 

• Tillhandahålla  rapporter, både munligt och skriftligt.  

• Förhandla och medla i svåra situationer, vid behov med tolk. 

• Genomföra andra uppgifter på order av FC/CMO. 

• Beredd att leva och bo under svåra omständigheter, både fysiskt som psykiskt.  

Behörighetskrav:

 • Ålderskrav 25-55.
 • God fysisk och psykisk status.
 • Tidigare erfarenhet från förbandstjänst i US.
 • Mycket god engelska i tal och skrift.
 • Goda IT-kunskaper.
 • Körkort
 • Militärt förarbevis, splitterskyddad personterrängbil

Önskvärda meriter: 

 •  Arabiska

Övriga upplysningar

Godkänt utdrag ut misstanke och belastningsregistre skall kunna uppvisas mot förfrågan. Utdraget beställs via internet på polisens hemsida. Rekryteringsprocessen pågår under våren-2019, slutligt besked lämnas senast v25.

Observera:  UNTSO är INTE en familjeinsats sedan sommaren 2012.

Vem svarar på vad?

 • Frågor angående insatsen besvaras av Deskofficer, Deskoff Enskilda desken, 08-788 75 00
 • Frågor angående utbildning/insatstider besvaras av Hdl Barbro Nordenström, HKV AVD Pers 08-788 75 00
 • Utbildningsperiod: Tre veckors befattningsutbildning samt UNMEM (tre veckor FN utb. i Finland)
 • Insatsperiod: Rotation under 2020 och ett år
 • Sista ansökningsdatum: 28 oktober 2018

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 01 oktober 2018
 • Plats: Mellanöstern, UNTSO, Mellanöstern
 • Förband: Högkvarteret - HKV
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2018-10-28

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan