Vikarie: handläggare riksintressen

Om tjänsten

Välkommen att vikariera vid arbetsgruppen för fysisk planering på högkvarteret!

Arbetsuppgifter
Du ingår som en av flera handläggare i arbetsgruppen för fysisk planering. Handläggarnas huvudsakliga uppgifter är att delta i ärendehantering och förbereda beslut inom ramen för Försvarsmaktens riksintressebevakning. I beredningen av dessa remisser samverkar handläggarna såväl internt inom Försvarsmakten som med andra myndigheter.

I detta arbete ingår bland annat att:

 • Handlägga remisser från kommuner, länsstyrelser, företag och enskilda
 • Delta i och leda projekt inom ramen för ämnesområdet
 • Bereda beslut i strategiskt viktiga frågor inom riksintresseområdet
 • Som Försvarsmaktens representant delta i kommunalt och statligt samordnat planeringsarbete, som översiktsplanering och regional planering
 • Utbilda, såväl internt som externt, t.ex. tjänstemän vid kommuner, länsstyrelser m.fl.
 • Arbeta med GIS-underlag.

Kvalifikationer:

 • Relevant akademisk examen (miljövetare, geovetare eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig)
 • God kunskap om miljöbalken
 • En väl utvecklad kommunikativ förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
 • Erfarenhet av att arbeta med GIS och att hantera information i form av kartor och textdokument

Meriterande kvalifikationer:

 • God kunskap om områdesskydd, såsom Natura 2000, naturreservat och naturskyddsområden
 • Erfarenhet av arbete med samhällsplanering/fysisk planering
 • Kännedom om Försvarsmaktens och totalförsvarsmyndigheternas arbete/organisation/uppdrag

Personliga egenskaper:
För att trivas hos oss är det viktigt att du har ett stort samhällsintresse, delar Försvarsmaktens värdegrund och är beredd att representera Försvarsmakten i din yrkesroll. Du har en god samarbetsförmåga och trivs med ett stort eget ansvar samtidigt som du arbetar nära dina kollegor. Du trivs med stundtals hög arbetsbelastning, vet hur du agerar under stress och har hög integritet. Du kan självständigt handlägga ärenden och företräda myndigheten i officiella sammanhang. Du kan kommunicera med såväl små som stora grupper och är van att kommunicera med såväl sakkunniga som privatpersoner. I rekryteringen kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet.

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av:
Uppgifter om tjänsten kan lämnas av Camilla Bramer, Delprocessledare Fysisk planering, 08-788 95 87.

Fackliga representanter
SACO, Camilla Robertsson
Försvarsförbundet, Pia Almström
SEKO, Hans Monthan
Officersförbundet, Arne Nilsson
Samtliga nås via växeln på 08 788 75 00

Övrigt

Tjänsten är placerad vid Högkvarteret, Produktionsledningens infrastrukturavdelning, arbetsort Stockholm.
Tjänsten är ett vikariat längst intill 2019-06-30
Tillträde 2019-01-02. 
Det är en civil befattning.
Svenskt medborgarskap är ett krav och det kan bli aktuellt med säkerhetsprövning innan tillträde.

Välkommen med din ansökan senast 2017-09-30. Din ansökan skall innehålla CV och ett personligt ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

I Högkvarteret (HKV) finns överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD), vilka för närvarande har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs av ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. I ledningsstaben ingår bland annat ekonomidirektören, personaldirektören, kommunikationsdirektören och chefsjuristen.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 11 september 2018
 • Plats: Stockholm, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Högkvarteret (HKV) Stockholm
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Ingen militär utbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2018-09-30

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan