Stabsofficer (OR 8) till HKV PROD GEN Pers

Om tjänsten

Till Genomförandeavdelningens Personalsektion söks nu en specialistofficer.

Genomförandeavdelningen är en del inom Högkvarterets Produktionsledning och ansvarar för planering och uppföljning av verksamhet, ekonomi och personal inom förbandsproduktionen. Detta innebär att avdelningen ger ut direktiv och styrningar till förband, skolor och centra för planering, genomförande och uppföljning. Avdelningen är även ansvarig och sammanhållande för verksamhetsuppdrag till förband, skolor och centra. Avdelningen består av ett 30-tal medarbetare som är fördelade på tre sektioner. 

Personalsektionen ansvarar i huvudsak för personalekonomi och personalförsörjning inom förbandsproduktionen.  

Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Stabsofficer bemanning utgör ett kvalificerat konsultativt stöd till förbanden i frågor som rör bemanningsuppdrag, instruktörsstöd, anställningsärenden, avdömningsärenden, antagning till nivåhöjande utbildning (HSOU, HOP och TSK) med mera. Du medverkar även till utvecklingen av dessa frågor inom ramen för personalförsörjningen i Försvarsmakten. Personalsektionen samarbetar i dessa frågor, samtidigt som varje medarbetare har ett eget område som huvudansvar, fördelat utifrån bakgrund, kunskaper och erfarenheter.  Stor del av personalsektionens arbete sker i nära samarbete med LEDS PERS, PROD UTB, stridskrafternas kompetensområdesföreträdare m fl.

Kvalifikationer:
- Specialistofficer (OR8). Nivåunderskrivande kan bli aktuellt beroende på sökandes erfarenhet och kompetens.
- God kunskap om försvarsmaktens styrande dokument inom HR-området med tyngdpunkt på personalförsörjning.
- Erfarenhet av stabstjänst.

Meriterande:
- Erfarenhet av personaltjänst inom G1 motsv.
- Erfarenhet av arbete inom flygvapnet.
- Internationell tjänstgöring inom personalområdet.

Personliga egenskaper som krävs för befattningen:
Lätt för att kommunicera, nätverka och skapa goda relationer, med integritet och lyhördhet. Förmåga att se nya möjligheter och vågar pröva nytt för att utveckla och förbättra. Strukturerad och välorganiserad. Förmåga att kunna växla mellan en ledande och stödjande roll. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.  

Placering:
Tjänsten är placerad vid Försvarsmaktens Högkvarter på Banérgatan 62

Tillträde:
Snarast eller efter överenskommelse 

Upplysningar om tjänsten lämnas av:
Sektionschef Anders Strömgren, 076-876 81 91
Stabsofficer Lars Sandberg, 070-292 96 92

Fackliga representanter:
SACO, Camilla Robertsson
SEKO, Hans Monthan
OFR/S, Pia Almström
OFR/O, Arne Nilsson

Samtliga nås på telefon 08-788 75 00

Din ansökan med CV vill vi ha senast den 21:a oktober 2018.


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

I Högkvarteret (HKV) finns överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD), vilka för närvarande har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs av ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. I ledningsstaben ingår bland annat ekonomidirektören, personaldirektören, kommunikationsdirektören och chefsjuristen.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 24 september 2018
  • Plats: Stockholm, Stockholms län, Sverige
  • Förband: Högkvarteret - HKV
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Officersutbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2018-10-21

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan