Förbindelseofficer (Liaison Officer), OF-3, mot USAREUR i Wiesbaden, Tyskland

Om tjänsten

Befattningen är ännu inte etablerad utan förhandlingar med USAREUR pågår. Tjänsten är ny vilket innebär en nyetablering och uppbyggnad från grunden avseende bland annat avtal om placering, tillträde, sekretess, informationssystem mm.

Försvarsmaktens samverkansfunktion mot USAREUR (United States Army Europe) kommer främst att ha till uppgift att bevaka svenska intressen enligt instruktion från Högkvarteret, framföra ståndpunkter, inhämta och vidarebefordra information till Högkvarteret.

Försvarsmakten har sedan tidigare en Förbindelseofficer mot USEUCOM i Stuttgart.

Befattning: Förbindelseofficer

Behörighetskrav: Yrkesofficer OF-3, företrädesvis ur Armén eller Marinen (Amf)

Kravspecifikation:

Skall:

 • Erfarenhet från övningsplanering/-verksamhet på såväl taktisk som operativ nivå.
 • God erfarenhet från tjänstgöring i förband och staber på taktisk/operativ nivå
 • God förmåga att kunna arbeta självständigt när så behövs, men också kunna fungera i ett internationellt team.
 • God förmåga att skapa nya kontakter.
 • Mycket goda engelskakunskaper (önskvärt med STANAG 4343).
 • B-körkort

Meriterande:

 • Erfarenhet från deltagande i internationella övningar och/eller insatser är meriterande.
 • God kännedom eller erfarenhet av tjänstgöring vid Försvarsmaktens Högkvarter.

Övrigt: 

 • Försvarsmakten lägger mycket stor vikt vid de personliga egenskaperna.
 • Kunskaper i tyska är en fördel rent socialt. Arbetsspråket är dock engelska.

Bedömda huvudsakliga arbetsuppgifter:

 • Utveckla det bilaterala samarbetet mellan Försvarsmakten och USAREUR med fokus främst på planering och genomförande av övningar och verksamhet, ”Training and Exercises”, med särskilt fokus på verksamhet som involverar svensk trupp och personal.
 • Följa upp och så långt som möjligt aktivt delta i USAREUR verksamhet inom för Försvarsmakten relevanta områden samt identifiera och främja möjliga samarbetsområden till gagn för såväl svenska som bilaterala och multilaterala intressen.
 • Stödja Försvarsmaktens övningsplanering på såväl kort som medellång och lång sikt.
 • Stödja planering och genomförande av besök och bilaterala möten.
 • I befattningen ingår även att bygga upp och över tiden vidmakthålla ett nära samband och god kontakt med den svenska förbindelseofficeren vid USEUCOM.

Tillträde, placering och tjänstgöringslängd:

 • Bedömt tillträde: sommaren 2019
 • Utbildning: ca en vecka vid HKV.
 • Tjänstgöringstid: 2 – 3 år
 • Befattningens placering är vid USAREUR, Wiesbaden, Tyskland.

Sista ansökningsdag:

 • Sista datum för intresseanmälan är 2018-10-21.
 •  

Villkor:

 • Anställning sker inom ramen för avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands (URA). Ev frågor om villkoren besvaras av HKV AVD Pers Int, Hans Utterberg, vx 08-788 7500.

Eventuella frågor om befattningen:

 • Besvaras av HKV LEDS INRI, Fredrik Yllemo, vx 08-788 7500.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 19 september 2018
 • Plats: Berlin, Tyskland
 • Förband: Högkvarteret - HKV
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2018-10-21

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan