Försvarsmakten söker Fältprost

Om tjänsten

Försvarsmakten (FM) är en av Sveriges största myndigheter med mer än 50 000 medarbetare och frivilliga. FM är ständigt beredd att hävda Sveriges territorium, genomföra internationella insatser, samt att stödja samhället vid större kriser. Ytterst är FM uppgift att värna demokrati och mänskliga rättigheter.

Om tjänsten: Tjänsten är ett delat ansvar mellan FM och Svenska kyrkan, nationell nivå. Fältprosttjänsten som är strategisk och operativ.

Huvudsakliga arbetsuppgifter: Som fältprost leder du den militära själavården och ansvarar för dess utveckling i FM nationella och internationella uppdrag. Fältprosten är ÖB och C INS rådgivare inom själavård, genomför religiös utövning och ansvarar för internationell samverkan rörande militär själavård. I befattningen ingår samverkan med Svenska kyrkan/Kyrkostyrelsen och stift/församlingar och ansvarar för ekumenisk och interreligiös samverkan i Sverige. Fältprosten ska påbörja uppbyggnaden av en arbetsgrupp, där andra religiösa ledare involveras inom FM militära själavård.
Fältprosten har funktionsansvar för rekrytering/utbildning/fortbildning av tjänstgörande och kontrakterad själavårdspersonal samt för att årligen återrapportera dessa aktiviteter till de olika huvudmännen.
I arbetet med ett utvecklat totalförsvar ansvarar Fältprosten i sin funktion för Svenska kyrkan, nationell nivå, för samverkan med FM.

Kompetenskrav

 • Du ska vara präst i Svenska kyrkan, enligt vad Kyrkoordning föreskriver.
 • Du ska ha dokumenterad erfarenhet av att leda och utveckla en övergripande verksamhet.
 • Du ska vara förankrad i Svenska kyrkans tro och lära.
 • Du ska ha erfarenhet av själavårds- och krisstödsarbete.
 • Du ska verka för ett gott ekumeniskt och interreligiöst samarbete (ekumenik: samverkan kristna samfund, Interreligiöst: Samverkan mellan olika religioner).
 • Språkkunskap; engelska

Meriterande

 • Erfarenhet av internationell insats alt. annat utlandsarbete, såsom Svenska kyrkans SKUT eller motsvarande.
 • Erfarenhet av att verka inom FM.
 • Kunskap och/eller praktisk erfarenhet av civilt försvar och totalförsvar samt samhällets krishanteringssystem.
 • Ytterligare språkkunskaper.

Övrigt: FM är en mansdominerad organisation som strävar efter jämställdhet varför vi gärna ser kvinnor som sökande. 

Personliga egenskaper: Du har förmågan att omsätta strategier och visioner i praktisk handling och resultat. Du är öppen för förändringar samt har förmågan att kunna tänka nytt och se lösningar.
Befattningen kräver att du är resultatorienterad och flexibel i arbetet med att anpassa och utveckla verksamheten mot FM verksamhetsmål. Du ska ha god förmåga att kommunicera och hög personlig integritet. 
Du har förmågan att bygga goda relationer såväl internt som externt samt skapa och upprätthålla förtroende i organisationen.
Du behöver också tydligt och uppriktigt dela FM värdegrund. 

Vid urval kommer stor vikt att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet mot FM ledarkriterier. Slutkandidaterna kommer att få genomföra kompletterande urvalsaktiviter.
För de som kallats till intervju sker behörighetprövning inom Svenska kyrkan. Tjänsten tillsätts i samråd med Svenska kyrkans Kyrkostyrelse. 

Övrigt:
Tillträde sker under 2:a kvartalet 2019. Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövningen med registerkontroll kommer att genomföras före anställningen enligt 19§ i säkerhetskyddslagen. Med anställningen följer nationell och internationell arbetsskyldighet samt skyldighet att utbildas och tjänstgöra i krigsbefattning. Innebörden av detta varierar beroende på typ av beredskap.

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av:
Fältprost Sten Elmberg 08/788 7701 eller mobiltelefon 0706976448
Stabspastor Mats Norrman 08/788 8645 eller mobiltelefon 0703762604

Generalsekreterare Helen Ottosson Lovén 018/169485, Säkerhetschef Håkan Nilsson 018/182462, Chefsutvecklare Elisabeth Hägerö Engström 08/7887500

Fackliga kontakter:
Mikael Boox för OFR/O 08-440 83 37
Susanne Abele för SACO-S FM 076-876 62 05
Robert Oidermaa Försvarsförbundet för OFR/S 070-670 41 38
Hans Monthan för SEKO 08-788 7500

Välkommen med din ansökan senast 2018-10-30. Din ansökan ska innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. Ange löneanspråk i ansökan.


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

I Högkvarteret (HKV) finns överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD), vilka för närvarande har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs av ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. I ledningsstaben ingår bland annat ekonomidirektören, personaldirektören, kommunikationsdirektören och chefsjuristen.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 01 oktober 2018
 • Plats: Stockholm, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Försvarsmakten
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Ingen militär utbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2018-10-30

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan