Sekreterare - Sydkorea, NNSC - 2020

Om tjänsten

Sedan 1953 deltar Sverige i genomförandet av vapenstilleståndsavtalet, Armistice Agreement, mellan Nord- och Sydkorea. Idag arbetar 5 svenska och 5 schweiziska officerare med huvudsaklig uppgift att vara en neutral och oberoende part inom ramen för vapenstilleståndsavtalet. Respektive delegation leds av en generalmajor. Delegationen har sin huvudsakliga arbetsplats (camp) i Panmunjeom, nära den s k Military Demarcation Line. Huvudsakligt boende för officeren och ev medföljande är fn på den amerikanska basen i Seoul, en flytt är på gång men beslut har ännu inte fattats.
Neutrala nationernas övervakningskommission i Korea, NNSC (Neutral Nations Supervisory Commission), består av representanter från Sverige, Schweiz och Polen. Uppgifterna för NNSC har med åren förändrats. Sedan 2010 sker det dagliga arbetet till övervägande del utgående från nio utökade uppgifter (s k expanded tasks) i den demilitariserade zonen och i övriga delar av Sydkorea. Sedan 1995 sker enbart arbete i Sydkorea. Inget samarbete med Nordkorea sker för närvarande.
De utökade uppgifterna har inneburit en mycket tydlig ambitionshöjning och ett mer aktivt deltagande i det militära övervakningsarbetet och annan operativ verksamhet som dagligen genomförs i den demilitariserade zonen söder om gränslinjen. Förutom övervakning genomförs även utbildning av de sydkoreanska förbanden samt observeras de stora övningar som genomförs mellan USA och Sydkorea. 
NNSC har löpande och omfattande kontakter med – United Nations Command, US Forces Korea samt den sydkoreanska försvarsmakten. 

Befattningslön: Enligt avtal
Nivå: OF3 (Major)
Krav på militär bakgrund: YO/RO
Enhet: NNSC,Sydkorea

Befattningsbeskrivning:

Sekreteraren utgör delegationens “administrativa nav” och håller samman in- och utgående ärenden samt dokumenterar. Sekreteraren förbereder och administrerar i samverkan med de schweiziska och polska delegationernas sekreterare NNSC formella möten (NNSC Weekly) och rapporter.

 • ansvarar för expeditions- och arkivtjänst (i tillämpliga delar)
 • ansvarar för daglig samverkan/koordinering i JSA/T1 med den schweiziske delegationen (gakking)
 • ansvarar, tillsammans med den schweiziske delegationen för förberedelser inför NNSC:s formella och informella sammanträden i JSA (Weekly, Plenary meeting)
 • administrerar i samverkan med de schweiziska och polska delegationernas sekreterare uppföljning av UNC och KPA/CPV rapportering avseende personal- och materielrörelser enligt AA paragraf 13c och 13d
 • svarar för delegationens IT-samordning med UNCMAC
 • ansvarar för delegationens personalhandlingar
 • meddelar berörda organisationer inom insatsområdet om personalförändringar inom delegationen
 • handlägger besök vid NNSC, för vilka delegationen har ansvar, samt till delegationen ställda inbjudningar
 • svarar för in- och utklarering av personal i samband med tjänstgöringens inledning respektive avslutning
 • deltar i det operativa arbetet
 • Koordinerar delegationens media kontakter
 • genomför DO-tjänst (vakthavande befäl) vid NNSC camp i Panmunjeom, svarar normalt upp som DO måndag - fredag
 • svarar tillsammans med delegationschefen och operationschefen upp för stf delegationschefen vid dennes frånvaro
 • svarar upp för kvartermästaren vid dennes frånvaro 

Behörighetskrav:

 • FHS SP eller motsvarande meriter
 • Tidigare internationell utlandstjänst
 • Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift
 • Administrativ erfarenhet och förmåga
 • Körkort
 • Kunna uppfylla FM FYS för internationell tjänst

Önskvärda meriter:

 • Stor noggrannhet och god organisationsförmåga som enskilt kan lösa uppgifter
 • Erfarenhet från tidigare utlandstjänst i internationell stab.

Övriga upplysningar

Godkänt utdrag ur misstanke och belastningsregistret skall kunna uppvisas efter förfrågan. Utdraget beställs via internet på polisens hemsida.  

Vem svarar på vad?

Frågor angående insatsen besvaras av Enskilda Desken, ATS, 08-788 75 00
Frågor angående utbildning/insatstider besvaras av Hdl Barbro Nordenström, HKV AVD Pers/Int 08-788 75 00

Utbildningsperiod: Februari 2020

Insatsperiod: Rotation sommar 2020, insatstid 1år

Sista ansökningsdatum: 28 oktober 2018

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 03 oktober 2018
 • Plats: Seoul, Sydkorea
 • Förband: Försvarsmakten
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Heltid
 • Sista ansökningsdag:2018-10-28

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan