Fjärde sjöstridsflottiljen söker Sonaroperatörer, GSS, till 44:e Röjdykardivisionen i Skredsvik.

Om tjänsten

Fjärde sjöstridsflottiljen söker Sonaroperatörer, GSS, till 44:e Röjdykardivisionen i Skredsvik.

Om tjänsten

44:e Röjdykardivisionen är ett marinförband tillhörande Fjärde sjöstridsflottiljen och är grupperat i Skredsvik, utanför Uddevalla.

Röjdykardivisionen arbetar med att lokalisera och röja sjöminor och exploderad ammunition i svenska och internationella vatten.

Röjdykardivisionen deltar regelbundet i internationella insatser där de röjer oexploderad ammunition och hemmagjorda bomber.

Röjdykardivisionens ASU (Area SearchUnit)-grupp söker sonaroperatörer.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

ASU gruppens huvudsakliga uppgift är att lokalisera föremål under vattnet med hjälp av tekniska system såsom släpsonarer och ROV( RemoteOperatedVehicle). ASU gruppen utgör även en resurs inom ubåtsjakt.

Som sonaroperatör ingår du i ASU gruppen och har hela landet som arbetsområde. Gruppen förflyttar sig både på land och till sjöss samt opererar också från marinens fartyg vid insatser till havs och vid skarpa minröjningsoperationer i Östersjön.

Verksamheten är mycket varierande och behov av gruppens insatser kommer ofta med kort framförhållning, varpå flexibilitet är en nödvändig egenskap för tjänsten.

Vid vissa uppdrag gergruppen sitt stöd till det civila samhället genom samarbete med polisen eller andra myndigheter

Utbildning på ASU gruppens system erhålls vid förbandet. Utbildningen innehåller:

Grundläggande sonarutbildning

 • Tillämpad användning av sonarsystem och undervattensfarkoster
 • Klargöring och återställning av system.
 • Analys av inhämtad data.
 • Framföra gruppens fordon och båtar.

Personliga egenskaper

Som sonaroperatör arbetar du i ett mindre arbetslag som har en hög insatsfrekvens. Det är därför viktigt att du som person är social och har en positiv inställning även i pressade situationer.

Du skall vara driven och vilja utvecklas som sonaroperatör, men även vara en viktig del av gruppens utveckling. Du måste vara säkerhetsmedvetenhet och ansvarstagande. Vi sätter stor vikt vid din personliga lämplighet.

Kvalifikations krav

 -Godkänd GMU, GU eller värnplikt

-Körkort klass B

-Fysisk prestationsförmåga enligt FM baskrav för sjögående personal.

-Godkänd läkarundersökning för sjögående personal.

-Accepterar internationell tjänstgöring.

-Säkerhetsgodkänd

Meriterande

 -Körkortklass BE,C och CE

-Fartygsbefäl klass VIII eller militärt N8

-God datorvana i Windowsmiljö.

-GIS

Upplysningar om tjänsten:

Rasmus Andersson 0702-992 992

Fackliga företrädare:

OFR/O: Mikael Pihl, tfn 070-876 49 57,

OFR/S: Björn Engren, tfn 070-252 78 16

SACO: Jörgen Segrell, tfn 072-188 82 75

Sista ansökningsdag är 2018-10-24, ansökningshandlingar återsänds ej.

 


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Fjärde sjöstridsflottiljen är ett insatsförband i den svenska marinen. Flottiljens ledningsstab, sju fartyg och röjdykardivision på västkusten utbildar och tränar sjömän och officerare för beredskap att genomföra insatser, både nationellt och internationellt. Flottiljen har förmåga att kontrollera havsområden, sjövägar och sjöfart, göra insatser mot yt-, luft- och undervattensmål, samt röja minor i hamnområden, kustnära farvatten och på öppet hav.
Fjärde sjöstridsflottiljen bidrar också löpande med personal till internationella insatser, bland annat i Afghanistan – långt från kust och hav.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 24 september 2018
 • Plats: Uddevalla, Västra Götalands län, Sverige
 • Förband: Fjärde sjöstridsflottiljen – 4.sjöstridsflj
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Militär grundutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2018-10-24

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan