Stabsofficer med inriktning säkerhetsförband och markstrid

Om tjänsten

LSS 161.strilbataljon rekryterar Stabsofficer med inriktning säkerhetsförband och markstrid

 

Sökande enhet
161.strilbataljonen är en av Försvarsmaktens och Flygvapnets krigsförband och dess huvuduppgift är luftbevakning av svenskt luftrum samt stridsledning av stridsflyg.

161.strilbataljonen bedriver skarp tjänst dygnet runt, året runt. Både luftoperativt och markterritoriellt. All övervakning sker i en stridsledningscentral, StriC, med hjälp av ett flertal typer av radar- och flygradiostationer - både stationära, transportabla och rörliga.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Vi söker nu en stabsofficer med inriktning säkerhetsförband- och markstridstjänst till strilbataljonsstaben med uppgift att vara stabens sakkunnige inom säkerhetsförbands- och markstridstjänst.

Uppgifter som stridsledningsofficer mark
- Sakkunnig gällande frågor rörande säkerhetsförbands- och markstridstjänst.
- Administrativt och övergripande ansvarig för markförsvarsplaner.
- Samverkar med Hemvärnsförband avseende markförsvarsplan.
- Samverkar med Regionala staber (RS) avseende markförsvarsplan.
- Övergripande ansvar, uppföljning och kontroll av Strilbataljonens markterritoriella bevaknings- 
  och insatsuppgifter.
- Ansvarar, planerar och leder Strilbataljonens Markstridsutbildning.
- Genomför årlig markstridsutbildning med Strilbataljonsstab.
- Handlägger till sektionen inkomna ärenden och genomför uppgifter enligt sektionschefens
  bestämmande  till exempel bemanna VB (Vakthavande befäl)

Kvalifikationer
- Officersexamen OF-1/2.
- Utbildad säkerhetsförbandsofficer alternativt markstridsofficer.
- FUSA instruktör.
- Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska och svenska.
- Genomfört FM fysiska baskrav med godkänt resultat.

Meriterande
- Tjänstgjort som Bevaknings- och/eller Insatschef i markterritoriell uppgift.
- Erfarenhet från Flygvapnets säkerhetsförband avseende stridsteknik.
- Erfarenhet av arbete i stabstjänst Flygvapnet.
- Erfarenhet av internationell tjänst.

Personliga egenskaper
För att trivas med den stora kontaktyta som befattningen innebär, är det viktigt att du är noggrann, strukturerad, kommunikativ och trivs med att skapa nya kontakter. Det är viktigt att du engagerat klarar att verka självständigt, men även klarar att arbeta i arbetsgrupp eller ledningslag. Befattningen kommer i varierande utsträckning kräva att du kan genomföra resor och tjänstgöring under fältförhållanden samt upprätthålla de fysiska kraven för insatsförbandet. I tillsättandet av tjänsten kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet.

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av
Genomförande chefen på Strilbataljonstaben Mj Michael Eriksson Tfn: 018-28 08 30 alt 072-173 38 77 eller stabschef på Strilbataljonstaben Mj Manfred Johnson Tfn: 018-28 08 03

Fackliga representanter
OFR/O Ärna Peter Oscarson Tfn: 018-19 63 68


Övrigt
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Arbetsort: Bålsta.
Beräknat startdatum/tillträde: Snarast.
Befattningsnivå: OF-1/2.

Välkommen med din ansökan senast 2018-10-31


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Luftstridsskolan är flygvapnets gemensamma kompetenscentrum för utveckling och utbildning.
Vid Luftstridsskolan, LSS finns Utvecklingsenhet Luft som leder utvecklingen av flygstridskrafterna förkrigsförbandens behov. LSS har fyra flygvapengemensamma skolor; Flygskolan, Stridslednings- och luftbevakningsskolan, Flygbefälsskolan, Basbefälsskolan inklusive R 3 utbildning. Luftstridskolan är en flottilj som innehåller krigsförbanden 16:e flygflottiljen med 5. Basenheten samt 161. Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen med uppgifter avseende beredskap och insatser inom flygbas och ledning. Luftstridsskolan har verksamhet på åtta orter spridda över hela landet.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 25 september 2018
  • Plats: Håbo, Uppsala län, Sverige
  • Förband: Luftstridsskolan – LSS
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Officersutbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2018-10-31

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan